Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 14:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 14:14

Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi itu bernubuat palsu 1  b  demi nama-Ku! Aku tidak mengutus c  mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, d  ramalan kosong e  dan tipu rekaan hatinya sendiri.

AYT (2018)

Kemudian, TUHAN berkata kepadaku, “Para nabi itu sedang bernubuat palsu dalam nama-Ku. Aku tidak mengutus mereka atau memerintahkan mereka atau berbicara kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu suatu penglihatan palsu, ramalan, kesia-siaan, dan tipu daya dari pikiran mereka sendiri.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 14:14

Tetapi firman Tuhan kepadaku: Bahwa bohong belaka barang yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu dengan nama-Ku; tiada Aku menyuruhkan dia atau berpesan kepadanya atau berfirman kepadanya; adapun nubuatnya kepadamu ia itu khayal dusta dan tenungan dan barang yang sia-sia dan segala tipu hatinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 14:14

Tapi TUHAN menjawab, "Nabi-nabi itu membawa berita dusta atas nama-Ku; Aku tidak mengutus mereka, dan tidak juga memberi perintah atau berbicara kepada mereka. Penglihatan-penglihatan yang mereka ceritakan bukan dari Aku; mereka meramalkan hal-hal tak berguna yang mereka karang sendiri.

MILT (2008)

Dan TUHAN YAHWEH 03068 berfirman kepadaku, "Nabi-nabi itu bernubuat palsu demi Nama-Ku. Aku tidak mengutus mereka, dan Aku tidak memerintahkan mereka, dan juga Aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu, ramalan yang tidak berguna, dan itu kebohongan pada hati mereka."

Shellabear 2011 (2011)

Firman ALLAH kepadaku, "Para nabi itu menyampaikan ramalan dusta atas nama-Ku! Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Ramalan yang mereka beri kepadamu adalah dari penglihatan bohong, tenungan kosong, dan tipu daya hati mereka sendiri.

AVB (2015)

Firman TUHAN kepadaku, “Para nabi itu menyampaikan nubuat dusta atas nama-Ku! Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Nubuat yang diberikan mereka kepadamu adalah daripada penglihatan bohong, tenungan kosong, dan tipu daya hati mereka sendiri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 14:14

Jawab
<0559>
TUHAN
<03068>
kepadaku
<0413>
: "Para nabi
<05030>
itu bernubuat
<05012>
palsu
<08267>
demi nama-Ku
<08034>
! Aku tidak
<03808>
mengutus
<07971>
mereka, tidak
<03808>
memerintahkan
<06680>
mereka dan tidak
<03808>
berfirman
<01696>
kepada
<0413>
mereka. Mereka
<01992>
menubuatkan
<05012>
kepadamu penglihatan
<02377>
bohong
<08267>
, ramalan
<07081>
kosong
<0457>
dan tipu rekaan
<08649>
hatinya
<03820>
sendiri.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 14:14

Tetapi firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepadaku
<0413>
: Bahwa bohong
<08267>
belaka barang yang dinubuatkan
<05012>
oleh nabi-nabi
<05030>
itu dengan nama-Ku
<08034>
; tiada
<03808>
Aku menyuruhkan
<07971>
dia atau
<03808>
berpesan
<06680>
kepadanya atau
<03808>
berfirman
<01696>
kepadanya
<0413>
; adapun nubuatnya
<05012>
kepadamu ia itu khayal
<02377>
dusta
<08267>
dan tenungan
<07081>
dan barang yang sia-sia
<0457>
dan segala tipu
<08649>
hatinya
<03820>
.
AYT ITL
Kemudian, TUHAN
<03068>
berkata
<0559>
kepadaku
<0413>
, “Para nabi
<05030>
itu sedang bernubuat
<05012>
palsu
<08267>
dalam nama-Ku
<08034>
. Aku tidak
<03808>
mengutus
<07971>
mereka atau memerintahkan
<06680>
mereka atau berbicara
<01696>
kepada
<0413>
mereka. Mereka
<01992>
menubuatkan
<05012>
kepadamu suatu penglihatan
<02377>
palsu
<08267>
, ramalan
<07081>
, kesia-siaan
<0457>
, dan tipu daya
<08649>
dari pikiran
<03820>
mereka sendiri.

[<03808> <03808> <00> <00>]
AVB ITL
Firman
<0559>
TUHAN
<03068>
kepadaku
<0413>
, “Para nabi
<05030>
itu menyampaikan nubuat
<05012>
dusta
<08267>
atas nama-Ku
<08034>
! Aku tidak
<03808>
mengutus
<07971>
mereka, tidak
<03808>
memerintahkan
<06680>
mereka, dan tidak
<03808>
berfirman
<01696>
kepada
<0413>
mereka. Nubuat yang diberikan
<05012>
mereka kepadamu adalah daripada penglihatan
<02377>
bohong
<08267>
, tenungan
<07081>
kosong
<0457>
, dan tipu daya
<08649>
hati
<03820>
mereka sendiri
<01992>
.

[<00> <00>]
HEBREW
o
Mkl
<0>
Myabntm
<05012>
hmh
<01992>
Mbl
<03820>
*tymrtw {twmrtw}
<08649>
*lylaw {lwlaw}
<0457>
Moqw
<07081>
rqs
<08267>
Nwzx
<02377>
Mhyla
<0413>
ytrbd
<01696>
alw
<03808>
Mytywu
<06680>
alw
<03808>
Mytxls
<07971>
al
<03808>
ymsb
<08034>
Myabn
<05012>
Myabnh
<05030>
rqs
<08267>
yla
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (14:14)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 14:14

Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi itu bernubuat palsu 1  b  demi nama-Ku! Aku tidak mengutus c  mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, d  ramalan kosong e  dan tipu rekaan hatinya sendiri.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 14:14

Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi 1  itu bernubuat palsu demi nama-Ku! Aku tidak mengutus 2  mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan 3  kosong dan tipu rekaan 4  hatinya sendiri.

Catatan Full Life

Yer 14:14 1

Nas : Yer 14:14

Umat Allah harus menyadari bahwa ada nabi yang mungkin bernubuat palsu dan secara tidak benar mengatakan telah menerima penglihatan dari Tuhan; karena itu semua nabi harus diuji sesuai dengan standar-standar Alkitab

(lihat cat. --> 1Kor 14:29;

[atau ref. 1Kor 14:29]

lihat art. GURU-GURU PALSU).

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA