Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 11:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 11:12

Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, b  tetapi allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. c 

AYT (2018)

Maka, kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem akan pergi dan berseru kepada ilah-ilah yang kepadanya mereka membakar kemenyan. Namun, ilah-ilah itu tidak akan menolong mereka pada masa kesusahan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 11:12

Pada masa itu biarlah isi segala negeri Yehuda dan segala orang isi Yeruzalempun berseru kepada dewa-dewa, baginya mereka itu sudah membakar dupa, tetapi sekali-kali tiada ia dapat melepaskan mereka itu pada masa jahat itu berlaku atasnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 11:12

Lalu orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi minta tolong kepada ilah-ilah lain yang mereka puja dengan persembahan kurban. Ilah-ilah itu tidak akan mampu menyelamatkan mereka pada waktu malapetaka itu datang.

MILT (2008)

Dan kota-kota Yehuda serta penduduk Yerusalem akan pergi dan berseru kepada para allah ilah-ilah 0430 yang kepadanya mereka telah membakar dupa, tetapi sama sekali tidak dapat menyelamatkan mereka pada waktu malapetaka mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Kota-kota Yuda dan penduduk Yerusalem akan pergi dan berseru kepada dewa-dewa yang mereka sembah dengan membakar dupa, tetapi semua itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan mereka pada masa kesusahan mereka.

AVB (2015)

Kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem akan pergi dan berseru kepada tuhan-tuhan yang disembah mereka dengan membakar dupa, tetapi semua itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan mereka pada masa kesusahan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 11:12

Dan biarpun
<01980>
kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
dan penduduk
<03427>
Yerusalem
<03389>
pergi berseru-seru
<02199>
kepada
<0413>
para allah
<0430>
yang
<0834>
mereka
<01992>
sembah dengan korban bakaran
<06999>
, tetapi allah itu sama sekali
<03467> <00> <03467> <00>
tidak dapat
<03808>
menolong
<00> <03467> <00> <03467>
mereka pada waktu
<06256>
mereka ditimpa malapetaka
<07451>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 11:12

Pada masa itu biarlah
<01980>
isi segala negeri
<05892>
Yehuda
<03063>
dan segala orang isi
<03427>
Yeruzalempun
<03389>
berseru
<02199>
kepada
<0413>
dewa-dewa
<0430>
, baginya
<01992>
mereka itu sudah membakar
<06999>
dupa, tetapi sekali-kali
<03467>
tiada
<03808>
ia dapat melepaskan
<03467>
mereka
<00>
itu pada masa
<06256>
jahat
<07451>
itu berlaku atasnya.
AYT ITL
Maka, kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
dan penduduk
<03427>
Yerusalem
<03389>
akan pergi
<01980>
dan berseru
<02199>
kepada
<0413>
ilah-ilah
<0430>
yang
<0834>
kepadanya mereka
<01992>
membakar kemenyan
<06999>
. Namun, ilah-ilah itu tidak
<03808>
akan menolong
<03467> <03467>
mereka
<00>
pada masa
<06256>
kesusahan
<07451>
mereka.

[<00>]
HEBREW
Mter
<07451>
teb
<06256>
Mhl
<0>
weyswy
<03467>
al
<03808>
eswhw
<03467>
Mhl
<0>
Myrjqm
<06999>
Mh
<01992>
rsa
<0834>
Myhlah
<0430>
la
<0413>
wqezw
<02199>
Mlswry
<03389>
ybsyw
<03427>
hdwhy
<03063>
yre
<05892>
wklhw (11:12)
<01980>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 11:12

Dan biarpun 1  kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA