Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 44:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:25

Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. x 

AYT (2018)

Mereka tidak pergi kepada orang mati untuk menajiskan mereka sendiri. Akan tetapi, demi ayah atau ibu, demi anak laki-laki atau anak perempuan, demi saudara laki-laki atau saudara perempuan yang tidak menikah, mereka boleh menajiskan dirinya.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 44:25

Maka dari pada mereka itu seorangpun tak boleh menghampiri mayat orang sehingga najislah ia, hanya karena bapanya atau ibunya atau anaknya laki-laki atau anaknya perempuan atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan yang belum berlaki, boleh juga dinajiskannya dirinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 44:25

Seorang imam tidak boleh menajiskan diri dengan menyentuh mayat, kecuali jenazah orang tuanya, anaknya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan yang belum kawin.

MILT (2008)

Dan dia tidak akan datang kepada orang mati untuk menajiskan dirinya; tetapi untuk bapak, atau ibu, atau anak-anak lelakinya, atau untuk anak perempuannya, untuk saudara laki-lakinya, atau untuk saudara perempuannya yang tidak bersuami, mereka boleh mencemarkan dirinya.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka tidak boleh mendekati mayat sehingga menjadi najis. Hanya dengan mayat ayahnya, ibunya, anaknya baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya yang belum bersuami, mereka boleh menajiskan dirinya.

AVB (2015)

Mereka tidak boleh mendekati mayat sehingga menjadi najis. Hanya dengan mayat ayah mereka, ibu mereka, anak mereka baik lelaki mahupun perempuan, saudara lelaki mereka, atau saudara perempuan mereka yang belum bersuami, mereka boleh menajiskan diri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 44:25

Mereka tidak
<03808>
boleh melihat
<0935>
orang
<0120>
mati
<04191>
oleh karena dengan demikian
<0518> <03588>
mereka menjadi najis
<02930>
. Hanya dengan mayat bapaknya
<01>
atau ibunya
<0517>
, anaknya lelaki
<01323> <00> <01121>
atau perempuan
<00> <01323>
, kakak adiknya lelaki
<0251>
, kakak adiknya perempuan
<0269>
yang
<0834>
belum
<03808>
kawin
<01961>
, mereka
<0376>
boleh menajiskan
<02930>
dirinya.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 44:25

Maka dari pada
<0413>
mereka itu seorangpun
<0120>
tak
<03808>
boleh menghampiri
<0935>
mayat
<04191>
orang sehingga najislah
<02930>
ia, hanya karena
<03588>
bapanya
<01>
atau
<0518>
ibunya
<0517>
atau anaknya laki-laki
<01121>
atau anaknya perempuan
<01323>
atau saudaranya laki-laki
<0251>
atau saudaranya perempuan
<0269>
yang
<0834>
belum
<03808>
berlaki
<0376>
, boleh juga
<01961>
dinajiskannya
<02930>
dirinya.
AYT ITL
Mereka tidak
<03808>
pergi
<0935>
kepada
<0413>
orang
<0120>
mati
<04191>
untuk menajiskan
<02930>
mereka sendiri. Akan tetapi
<03588>
, demi
<0518>
ayah
<01>
atau ibu
<0517>
, demi anak
<01121>
laki-laki atau anak perempuan
<01323>
, demi saudara
<0251>
laki-laki atau saudara perempuan
<0269>
yang
<0834>
tidak
<03808>
menikah, mereka boleh menajiskan
<02930>
dirinya.

[<01961> <0376>]
HEBREW
wamjy
<02930>
syal
<0376>
htyh
<01961>
al
<03808>
rsa
<0834>
twxalw
<0269>
xal
<0251>
tblw
<01323>
Nblw
<01121>
Malw
<0517>
bal
<01>
Ma
<0518>
yk
<03588>
hamjl
<02930>
awby
<0935>
al
<03808>
Mda
<0120>
tm
<04191>
law (44:25)
<0413>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:25

Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. x 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:25

1 Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Yeh 44:17-31 2

Nas : Yeh 44:17-31

Pengaturan untuk para imam ini menunjukkan bahwa Allah harus disembah dengan sikap penghormatan yang kudus.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA