Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 18:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 18:7

berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati 1 . e  Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. f 

AYT (2018)

Sebanyak ia telah memuliakan dan memberikan kemewahan pada dirinya sendiri, berikanlah siksaan dan perkabungan kepadanya sebanyak itu. Sebab, ia berkata dalam hatinya, ‘Aku duduk seperti seorang ratu, aku bukanlah janda dan tidak akan pernah melihat perkabungan.’

TL (1954) ©

SABDAweb Why 18:7

Sebagaimana ia memegahkan dirinya serta hidup dengan lazat, sebanyak itulah juga hendaklah kamu beri dia sengsara dan ratap, karena ia berkata di dalam hatinya: Aku duduk seperti raja perempuan; bukannya aku janda, dan sekali-kali tiada aku akan meratap.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 18:7

Berilah kepadanya penderitaan dan dukacita yang sama banyaknya dengan kebesaran dan kemewahan yang diberikannya kepada dirinya sendiri. Sebab ia selalu saja berkata kepada dirinya, 'Aku ini ratu yang memerintah! Aku bukan janda; aku tidak akan mengalami kesedihan!'

TSI (2014)

Ingatlah cara mereka membesarkan diri mereka masing-masing. Jadi sekarang biar mereka merasa sangat berputus asa. Ingatlah hidup mereka begitu mewah, dan sekarang biar mereka hidup susah dan gelisah. Ingatlah, mereka berpikir, ‘Kita inilah orang yang paling terkemuka di bumi! Kita tidak mungkin kekurangan! Kita tidak akan pernah sedih atau berkabung seperti seorang janda yang tidak punya keluarga lagi.’

TSI3 (2014)

Dahulu mereka membesarkan diri begitu rupa. Sekarang biarlah mereka sangat berputus asa. Dahulu hidup mereka begitu mewah. Sekarang biarlah mereka hidup susah dan gelisah. Mereka pernah berpikir, ‘Kita ini bagaikan ratu dunia! Kita tidak mungkin kekurangan! Kita tidak akan pernah sedih atau berkabung seperti seorang janda yang tidak punya keluarga.’

MILT (2008)

Sebanyak ia memuliakan dirinya sendiri dan hidup dalam kemewahan, sebesar itu pula berilah kepadanya siksaan dan perkabungan. Sebab, ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta sebagai ratu dan aku bukanlah seorang janda dan aku sama sekali tidak melihat perkabungan.

Shellabear 2011 (2011)

Berikanlah kepadanya sengsara dan ratapan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dinikmatinya. Karena ia berkata di dalam dirinya, "Kedudukanku seperti permaisuri. Aku bukan janda dan aku tidak akan pernah meratap."

AVB (2015)

Sebagaimana dia telah memuliakan dirinya dan hidup mewah, sebanyak itulah diberikan dia kesengsaraan dan kesedihan; kerana dalam hatinya dia berkata, ‘Aku bersemayam sebagai ratu, aku bukan balu, dan tidak akan mengalami kesedihan.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 18:7

berikanlah
<1325>
kepadanya
<846>
siksaan
<929>
dan
<2532>
perkabungan
<3997>
, sebanyak
<3745>
kemuliaan
<1392>
dan
<2532>
kemewahan
<4763>
, yang telah ia nikmati. Sebab
<3754>
ia berkata
<3004>
di dalam
<1722>
hatinya
<2588> <846>
: Aku bertakhta
<2521>
seperti ratu
<938>
, aku
<1510>
bukan
<3756>
janda
<5503>
, dan
<2532>
aku tidak
<3756> <3361>
akan pernah berkabung
<1492> <3997>
.

[<846> <5118> <3754> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 18:7

Sebagaimana
<3745>
ia memegahkan
<1392>
dirinya
<846>
serta
<2532>
hidup dengan lazat
<4763>
, sebanyak
<5118>
itulah juga hendaklah kamu beri
<1325>
dia
<846>
sengsara
<929>
dan
<2532>
ratap
<3997>
, karena
<3754>
ia berkata
<3004>
di dalam
<1722>
hatinya
<2588>
: Aku duduk
<2521>
seperti raja perempuan
<938>
; bukannya
<3756>
aku janda
<5503>
, dan
<2532>
sekali-kali tiada
<3756> <3361>
aku akan meratap
<3997>
.
AYT ITL
Sebanyak
<3745>
ia telah memuliakan
<1392>
dan
<2532>
memberikan kemewahan pada dirinya sendiri
<4763>
, berikanlah
<1325>
siksaan
<929>
dan
<2532>
perkabungan
<3997>
kepadanya
<846>
sebanyak
<5118>
itu. Sebab
<3754>
, ia berkata
<3004>
dalam
<1722>
hatinya
<2588>
, 'Aku duduk
<2521>
seperti seorang ratu
<938>
, aku bukanlah
<3756>
janda
<5503>
dan
<2532>
tidak
<3756> <3361> <0>
akan pernah
<0> <3361>
melihat
<1492>
perkabungan
<3997>
.'

[<846> <846> <3754> <2532> <1510>]
AVB ITL
Sebagaimana dia telah memuliakan
<1392>
dirinya
<846>
dan
<2532>
hidup mewah
<4763>
, sebanyak
<5118>
itulah diberikan
<1325>
dia
<846>
kesengsaraan
<929>
dan
<2532>
kesedihan
<3997>
; kerana
<3754>
dalam
<1722>
hatinya
<2588>
dia
<846>
berkata
<3004>
, ‘Aku bersemayam
<2521>
sebagai ratu
<938>
, aku bukan
<3756>
balu
<5503>
, dan
<2532>
tidak
<3756>
akan mengalami
<1492>
kesedihan
<3997>
.’

[<3745> <3754> <2532> <1510> <3361>]
GREEK
osa
<3745>
K-APN
edoxasen
<1392> (5656)
V-AAI-3S
authn
<846>
P-ASF
kai
<2532>
CONJ
estrhniasen
<4763> (5656)
V-AAI-3S
tosouton
<5118>
D-ASN
dote
<1325> (5628)
V-2AAM-2P
auth
<846>
P-DSF
basanismon
<929>
N-ASM
kai
<2532>
CONJ
penyov
<3997>
N-ASN
oti
<3754>
CONJ
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
kardia
<2588>
N-DSF
authv
<846>
P-GSF
legei
<3004> (5719)
V-PAI-3S
oti
<3754>
CONJ
kayhmai
<2521> (5736)
V-PNI-1S
basilissa
<938>
N-NSF
kai
<2532>
CONJ
chra
<5503>
N-NSF
ouk
<3756>
PRT-N
eimi
<1510> (5748)
V-PXI-1S
kai
<2532>
CONJ
penyov
<3997>
N-ASN
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
idw
<1492> (5632)
V-2AAS-1S
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 18:7

berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati 1 . e  Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. f 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 18:7

berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan 1  dan kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta 2  seperti ratu, aku bukan janda 3 , dan aku tidak 3  akan pernah berkabung.

Catatan Full Life

Why 18:7 1

Nas : Wahy 18:7

Penderitaan dan kesengsaraan yang menimpa Babel kota dagang itu, akan setara dengan gaya hidupnya yang memuliakan dirinya sendiri dan penuh kemewahan. Para pengusaha yang kaya, berkuasa, dan tidak mengindahkan moral, yang menolak Allah dan menumpuk kekayaan dengan merugikan orang lain, dalam satu hari akan dirampok kekayaannya (ayat Wahy 18:8; bd. Yak 5:1-6).

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA