Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 21:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 21:18

"Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki f  yang degil dan membangkang, g  yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, h  dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka,

AYT (2018)

Jika seseorang memiliki seorang anak laki-laki yang keras kepala dan pemberontak yang tidak patuh terhadap perintah ayah atau ibunya. Mereka sudah menghukum anak itu, tetapi dia masih tetap tidak mendengarkan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 21:18

Maka jikalau pada barang seorang ada anak laki-laki yang nakal dan durhaka, yang tiada mau dengar akan kata bapanya atau akan kata ibunya, maka telah disiksakannya akan dia tiada juga ia mau dengar,

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 21:18

"Misalkan ada anak laki-laki yang keras kepala, suka memberontak dan tak mau menurut kepada orang tuanya walaupun mereka sudah menghukum dia.

MILT (2008)

"Apabila pada seseorang ada anak laki-laki yang keras kepala dan tidak taat, yang tidak mendengarkan suara ayahnya dan suara ibunya, dan meskipun mereka telah menghajarnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan kepada mereka,

Shellabear 2011 (2011)

Jika seseorang mempunyai anak laki-laki yang pembangkang dan durhaka, tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya atau ibunya, bahkan sekalipun mereka menghukumnya ia tidak juga mau mendengarkan mereka,

AVB (2015)

Jika seseorang mempunyai anak lelaki yang degil lagi suka melawan yang tidak mahu mendengar kata ayahnya atau ibunya, bahkan tidak mahu taat kepada mereka meskipun setelah dihukum,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 21:18

"Apabila
<03588>
seseorang
<0376>
mempunyai
<01961>
anak laki-laki
<01121>
yang degil
<05637>
dan membangkang
<04784>
, yang tidak mau
<0369>
mendengarkan
<08085>
perkataan
<06963>
ayahnya
<01>
dan ibunya
<0517>
, dan walaupun mereka menghajar
<03256>
dia, tidak
<03808>
juga ia mendengarkan
<08085>
mereka,

[<06963> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 21:18

Maka jikalau
<03588>
pada barang seorang
<0376>
ada
<01961>
anak laki-laki
<01121>
yang nakal
<05637>
dan durhaka
<04784>
, yang tiada
<0369>
mau dengar
<08085>
akan kata
<06963>
bapanya
<01>
atau akan kata
<06963>
ibunya
<0517>
, maka telah disiksakannya
<03256>
akan dia tiada
<03808>
juga ia mau dengar
<08085>
,
AYT ITL
Jika
<03588>
seseorang
<0376>
memiliki
<01961>
seorang anak laki-laki
<01121>
yang keras kepala
<05637>
dan pemberontak
<04784>
yang tidak
<0369>
patuh
<08085> <06963>
terhadap perintah
<06963>
ayah
<01>
atau ibunya
<0517>
. Mereka sudah menghukum
<03256>
anak itu, tetapi dia masih tetap tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
mereka.

[<0853> <0413>]
HEBREW
Mhyla
<0413>
emsy
<08085>
alw
<03808>
wta
<0853>
wroyw
<03256>
wma
<0517>
lwqbw
<06963>
wyba
<01>
lwqb
<06963>
ems
<08085>
wnnya
<0369>
hrwmw
<04784>
rrwo
<05637>
Nb
<01121>
syal
<0376>
hyhy
<01961>
yk (21:18)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 21:18

"Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil 1  dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan 4  perkataan 2  ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar 3  dia, tidak juga ia mendengarkan 2  4  mereka,

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA