Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 20:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 20:5

Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? u  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.

AYT (2018)

Para petugas juga akan berkata kepada rakyatnya, “Apakah di sini ada yang telah membangun sebuah rumah baru, tetapi belum menempatinya? Biarlah dia pulang ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam peperangan dan orang lain menempati rumahnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 20:5

Setelah itu hendaklah segala panglimapun berkata kepada orang banyak demikian: Mana orang yang telah membangunkan rumah baharu dan belum duduk di dalamnya, baiklah ia balik pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan dan seorang lain mengeduduki rumah itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 20:5

Kemudian para perwira harus menyampaikan kata-kata ini kepadamu, 'Adakah di antara kamu orang yang baru saja membangun rumah, tetapi belum mengadakan upacara peresmiannya? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan menempati rumahnya.

MILT (2008)

Dan para pejabat harus berbicara kepada bangsa itu, dengan mengatakan, "Siapakah yang mendirikan rumah baru dan belum menempatinya? Biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian para pengatur pasukan harus berbicara kepada pasukan itu demikian, Siapa yang baru selesai membangun rumah tetapi belum mengadakan syukuran atasnya? Biarlah ia pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan lalu orang lain yang mengadakan syukuran atas rumahnya.

AVB (2015)

Kemudian hendaklah para pegawai yang memimpin pasukan berkata demikian kepada pasukan itu, ‘Siapakah yang baru selesai membina rumah tetapi belum mengadakan kesyukuran ke atasnya? Biarlah dia pulang ke rumahnya, supaya jangan dia mati dalam peperangan lalu orang lain yang mengadakan kesyukuran ke atas rumahnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 20:5

Para pengatur pasukan
<07860>
haruslah berbicara
<01696>
kepada
<0413>
tentara
<05971>
, demikian: Siapakah
<04310>
orang
<0376>
yang
<0834>
telah mendirikan
<01129>
rumah
<01004>
baru
<02319>
, tetapi belum
<03808>
menempatinya
<02596>
? Ia boleh pergi
<01980>
dan pulang
<07725>
ke rumahnya
<01004>
, supaya jangan
<06435>
ia mati
<04191>
dalam pertempuran
<04421>
dan orang
<0376>
lain
<0312>
yang menempatinya
<02596>
.

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 20:5

Setelah itu hendaklah segala panglimapun
<07860>
berkata
<01696>
kepada
<0413>
orang banyak
<05971>
demikian
<0559>
: Mana
<04310>
orang
<0376>
yang
<0834>
telah membangunkan
<01129>
rumah
<01004>
baharu
<02319>
dan belum
<03808>
duduk
<02596>
di dalamnya, baiklah ia balik pulang
<07725> <01980>
ke rumahnya
<01004>
, supaya jangan
<06435>
ia mati
<04191>
dalam peperangan
<04421>
dan seorang
<0376>
lain
<0312>
mengeduduki
<02596>
rumah itu.
AYT ITL
Para petugas
<07860>
juga akan berkata
<01696>
kepada
<0413>
rakyatnya
<05971>
, “Apakah
<04310>
di sini ada yang
<0834>
telah membangun
<01129>
sebuah rumah
<01004>
baru
<02319>
, tetapi belum
<03808>
menempatinya
<02596>
? Biarlah dia pulang
<01980> <07725>
ke rumahnya
<01004>
supaya dia jangan
<06435>
mati
<04191>
dalam peperangan
<04421>
dan orang
<0376>
lain
<0312>
menempati
<02596>
rumahnya.

[<0559> <0376>]
HEBREW
wnknxy
<02596>
rxa
<0312>
syaw
<0376>
hmxlmb
<04421>
twmy
<04191>
Np
<06435>
wtybl
<01004>
bsyw
<07725>
Kly
<01980>
wknx
<02596>
alw
<03808>
sdx
<02319>
tyb
<01004>
hnb
<01129>
rsa
<0834>
syah
<0376>
ym
<04310>
rmal
<0559>
Meh
<05971>
la
<0413>
Myrjsh
<07860>
wrbdw (20:5)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 20:5

Para pengatur 1  pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya 2 ? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA