Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 20:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 20:19

Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung.

AYT (2018)

Apabila kamu mengepung suatu kota selama beberapa hari lamanya lalu memerangi dan merebutnya, janganlah kamu merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak. Buahnya boleh kamu makan, tetapi jangan menebangnya. Pohon-pohon ini bukanlah musuhmu, mengapa kamu mengepungnya?

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 20:19

Maka apabila kamu mengepungi sebuah negeri beberapa hari lamanya dan kamu berperang hendak mengalahkan dia, janganlah kamu menebang pohon-pohonnya dengan dikenakan kapak, karena barang yang dapat kamu makan janganlah kamu tebang (bukankah segala pohon di padang itu karena sebab manusia?), supaya ia itu menjadi akan suatu apilan di hadapanmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 20:19

Apabila kamu memerangi sebuah kota dan mengepungnya untuk waktu yang lama, janganlah menebang pohon buah-buahan di situ. Makanlah buah-buahnya, tetapi jangan rusakkan pohonnya, sebab pohon-pohon itu bukan musuhmu.

MILT (2008)

Apabila engkau mengepung sebuah kota selama beberapa hari untuk memeranginya, dan untuk merebutnya, janganlah merusak pohon-pohonnya dengan mengayunkan kapak kepadanya, karena dari padanya engkau dapat memakan sesuatu, dan janganlah engkau menebangnya, karena, manusiakah pohon di padang itu sehingga di hadapanmu tergolong sebagai kepungan?

Shellabear 2011 (2011)

Apabila engkau mengepung sebuah kota beberapa hari lamanya kemudian memeranginya untuk merebutnya, jangan kaurusak pohon-pohon dengan kapak, karena engkau dapat memakan buahnya. Jangan tebang pohon-pohon itu. Manusiakah pohon-pohon di ladang itu sehingga semuanya harus turut kaukepung?

AVB (2015)

Apabila engkau mengepung sesebuah kota selama beberapa hari dan kemudian memeranginya untuk merebutnya, jangan kaurosakkan pokok-pokok dengan kapak. Makanlah buahnya, tetapi jangan tebang pokok-pokok itu. Pokok-pokok di ladang bukan manusia sehingga semuanya harus turut kaukepung!

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 20:19

Apabila
<03588>
dalam
<05921>
memerangi
<03898>
suatu kota
<05892>
, engkau lama
<07227> <03117>
mengepungnya
<06696>
untuk direbut
<08610>
, maka tidak boleh
<03808>
engkau merusakkan
<07843>
pohon-pohon
<06086>
sekelilingnya dengan mengayunkan
<05080>
kapak
<01631>
kepadanya
<05921>
; buahnya boleh kaumakan
<0398>
, tetapi
<03588>
batangnya janganlah
<03808>
kautebang
<03772>
; sebab
<03588>
, pohon
<06086>
yang di padang
<07704>
itu bukan manusia
<0120>
, jadi tidak patut ikut
<0935>
kaukepung
<04692> <06440>
.

[<0413> <04480>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 20:19

Maka apabila
<03588>
kamu mengepungi
<06696>
sebuah negeri
<05892>
beberapa
<07227>
hari
<03117>
lamanya dan kamu berperang
<03898>
hendak
<05921>
mengalahkan
<08610>
dia, janganlah
<03808>
kamu menebang
<07843>
pohon-pohonnya
<06086>
dengan dikenakan
<05080>
kapak
<01631>
, karena
<03588>
barang yang dapat kamu makan
<0398>
janganlah
<03808>
kamu tebang
<03772>
(bukankah segala pohon
<06086>
di padang
<07704>
itu karena
<03588>
sebab manusia
<0120>
?), supaya ia itu menjadi
<0935>
akan suatu apilan
<04692>
di hadapanmu
<06440>
.
AYT ITL
Apabila
<03588>
kamu mengepung
<06696>
suatu kota
<05892>
selama beberapa
<07227> <0>
hari
<03117>
lamanya
<0> <07227>
lalu memerangi
<03898>
dan merebutnya
<08610>
, janganlah
<03808>
kamu merusak
<07843>
pohon-pohon
<06086>
sekelilingnya dengan mengayunkan
<05080>
kapak
<01631>
. Buahnya boleh kamu makan
<0398>
, tetapi jangan
<03808>
menebangnya
<03772>
. Pohon-pohon
<06086>
ini bukanlah musuhmu
<0120>
, mengapa kamu mengepungnya
<04692>
?

[<0413> <05921> <0853> <05921> <04480> <0853> <07704> <0935> <06440>]
HEBREW
rwumb
<04692>
Kynpm
<06440>
abl
<0935>
hdvh
<07704>
Ue
<06086>
Mdah
<0120>
yk
<03588>
trkt
<03772>
al
<03808>
wtaw
<0853>
lkat
<0398>
wnmm
<04480>
yk
<03588>
Nzrg
<01631>
wyle
<05921>
xdnl
<05080>
hue
<06086>
ta
<0853>
tyxst
<07843>
al
<03808>
hvptl
<08610>
hyle
<05921>
Mxlhl
<03898>
Mybr
<07227>
Mymy
<03117>
rye
<05892>
la
<0413>
rwut
<06696>
yk (20:19)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 20:19

Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan 1  pohon-pohon 2  sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang 1 ; sebab, pohon 2  yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut 3  kaukepung.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA