Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ratapan 4:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rat 4:6

Kedurjanaan puteri bangsaku melebihi dosa Sodom, i  yang sekejap mata dibongkar-bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya.

AYT (2018)

Sebab, hukuman atas kedurhakaan putri bangsaku lebih besar daripada atas dosa-dosa Sodom, yang ditunggangbalikkan dalam sekejap, dan tidak ada tangan yang menolongnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Rat 4:6

Maka besarlah dosa puteri bangsa-Ku dari pada dosa Sodom, yang telah dibongkar dalam sesaat jua, dan tiada tangan berlelah sebabnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rat 4:6

Umatku telah dihukum lebih berat dari penduduk Sodom yang dalam sekejap mata hancur oleh tangan Allah tanpa tindakan manusia.

MILT (2008)

Dan kejahatan putri bangsaku melonjak lebih dari dosa Sodom, yang telah dirobohkan seketika, dan tidak ada tangan yang menegakkannya.

Shellabear 2011 (2011)

Kesalahan putri bangsaku lebih besar daripada dosa Sodom, yang ditunggangbalikkan dalam sekejap tanpa campur tangan manusia.

AVB (2015)

Hukuman atas kesalahan puteri bangsaku lebih berat daripada hukuman ke atas dosa Sodom, yang dimusnahkan dalam sekejap sahaja tanpa campur tangan manusia.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rat 4:6

Kedurjanaan
<05771>
puteri
<01323>
bangsaku
<05971>
melebihi
<01431>
dosa
<02403>
Sodom
<05467>
, yang sekejap mata
<07281>
dibongkar-bangkir
<02015>
tanpa
<03808>
ada tangan
<03027>
yang memukulnya
<02342>
.

[<03644>]
TL ITL ©

SABDAweb Rat 4:6

Maka besarlah
<01431>
dosa
<05771>
puteri
<01323>
bangsa-Ku
<05971>
dari pada dosa
<02403>
Sodom
<05467>
, yang telah dibongkar
<02015>
dalam sesaat
<07281>
jua, dan tiada
<03808>
tangan
<03027>
berlelah
<02342>
sebabnya.
AYT ITL
Sebab, hukuman atas kedurhakaan
<05771>
putri
<01323>
bangsaku
<05971>
lebih besar
<01431>
daripada
<03644>
atas dosa-dosa
<02403>
Sodom
<05467>
, yang ditunggangbalikkan
<02015>
dalam sekejap
<07281>
, dan tidak ada
<03808>
tangan
<03027>
yang menolongnya
<02342>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Hukuman atas kesalahan
<05771>
puteri
<01323>
bangsaku
<05971>
lebih berat
<01431>
daripada
<03644>
hukuman ke atas dosa
<02403>
Sodom
<05467>
, yang dimusnahkan
<02015>
dalam sekejap
<07281>
sahaja tanpa
<03808>
campur
<02342>
tangan
<03027>
manusia.

[<00> <00>]
HEBREW
o
Mydy
<03027>
hb
<0>
wlx
<02342>
alw
<03808>
egr
<07281>
wmk
<03644>
hkwphh
<02015>
Mdo
<05467>
tajxm
<02403>
yme
<05971>
tb
<01323>
Nwe
<05771>
ldgyw (4:6)
<01431>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Rat 4:6

Kedurjanaan puteri bangsaku melebihi dosa Sodom, i  yang sekejap mata dibongkar-bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rat 4:6

Kedurjanaan 2  puteri 1  bangsaku melebihi dosa 1  2  Sodom, yang sekejap mata dibongkar-bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya.

Catatan Full Life

Rat 4:1-12 1

Nas : Rat 4:1-12

Yeremia membandingkan kemuliaan Yerusalem sebelum pengepungan dengan kerusakan sekarang bangsa itu yang terjadi karena akibat hukuman Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA