Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 45:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 45:4

(45-5) Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, b  perikemanusiaan dan keadilan! c  Biarlah tangan kananmu d  mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan e  yang dahsyat!

AYT (2018)

(45-5) Dalam kemuliaanmu, menungganglah dengan berkuasa, demi perkara kebenaran, kerendahan hati, dan keadilan! Biarlah tangan kananmu mengajarkan kedahsyatan.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 45:4

(45-5) Maka dengan kemuliaanmu hendaklah engkau berkendaraan dengan sejahtera atas perkataan kebenaran dan lemah lembut yang adil, maka tanganmu kanan akan mengajarkan engkau perkara yang hebat-hebat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 45:4

(45-5) Majulah dengan gagah menuju kejayaan memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang lembut; dengan kekuatanmu rebutlah kemenangan yang besar!

MILT (2008)

(45-5) Dan dengan kebesaranmu, serbulah, berkuasalah demi perkara yang benar, dan kerendahan hati, serta kebenaran, dan tangan kananmu menuntun engkau dengan hal-hal yang ditakuti.

Shellabear 2011 (2011)

(45-5) Dalam semarakmu, berkeretalah dan menanglah demi kebenaran, kelemahlembutan, dan keadilan! Biarlah tangan kananmu mengajari engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat.

AVB (2015)

Dan dalam kedaulatan-Mu tujulah kemenangan bagi kebenaran, kerendahan hati dan keadilan; maka tangan kanan-Mu akan mengajar-Mu pelbagai perkara yang menakjubkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 45:4

(#45-#5) Dalam semarakmu
<01926>
itu majulah
<07392> <06743>
demi
<05921>
kebenaran
<0571>
, perikemanusiaan
<06037>
dan keadilan
<06664>
! Biarlah tangan kananmu
<03225>
mengajarkan
<03384>
engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat
<03372>
!

[<01697>]
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 45:4

(45-5) Maka dengan kemuliaanmu
<01926>
hendaklah engkau berkendaraan
<07392>
dengan sejahtera
<06743>
atas
<05921>
perkataan
<01697>
kebenaran
<0571>
dan lemah lembut
<06037>
yang adil
<06664>
, maka tanganmu kanan
<03225>
akan mengajarkan
<03384>
engkau perkara yang hebat-hebat
<03372>
.
AYT ITL
Dalam kemuliaanmu, menungganglah
<01926>
dengan berkuasa
<06743>
, demi perkara
<01697>
kebenaran
<0571>
, kerendahan hati
<06037>
, dan keadilan
<06664>
! Biarlah tangan kananmu
<03225>
mengajarkan
<03384>
kedahsyatan.

[<07392> <05921> <03372>]
AVB ITL
Dan dalam kedaulatan-Mu
<01926>
tujulah
<07392>
kemenangan
<06743>
bagi
<05921>
kebenaran
<0571>
, kerendahan hati
<06037>
dan keadilan
<06664>
; maka tangan kanan-Mu
<03225>
akan mengajar-Mu
<03384>
pelbagai perkara
<01697>
yang menakjubkan
<03372>
.
HEBREW
Knymy
<03225>
twarwn
<03372>
Krwtw
<03384>
qdu
<06664>
hwnew
<06037>
tma
<0571>
rbd
<01697>
le
<05921>
bkr
<07392>
xlu
<06743>
Krdhw
<01926>
(45:4)
<45:5>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 45:4

( 2  3 45-5) Dalam semarakmu itu majulah 1  demi kebenaran, perikemanusiaan 4  dan keadilan! Biarlah tangan kananmu 5  mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat!

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA