Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 3:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan TUHAN y  di padang gurun Sinai, z  ketika mereka mempersembahkan api yang asing 1  ke hadapan TUHAN. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, a  ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. b 

AYT (2018)

Namun, Nadab dan Abihu mati di hadapan TUHAN ketika mereka mempersembahkan api yang asing kepada TUHAN di padang gurun Sinai. Mereka tidak memiliki anak. Jadi, Eleazar dan Itamarlah yang melayani sebagai imam di depan Harun, ayah mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab dan Abihu matilah di hadapan hadirat Tuhan tatkala mereka itu membawa api yang lain ke hadapan hadirat Tuhan dalam padang Tiah maka tiadalah anak pada mereka itu; tetapi Eliazar dan Itamar mengerjakan imamat di hadapan Harun, bapanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab dan Abihu mati di padang gurun Sinai, pada saat mereka menghadap TUHAN dengan api yang tidak halal. Mereka berdua tidak mempunyai anak. Jadi selama Harun masih hidup, Eleazar dan Itamar bertugas sebagai imam.

MILT (2008)

Nadab serta Abihu telah mati di hadapan TUHAN YAHWEH 03068, di padang gurun Sinai, karena membawa api asing ke hadapan TUHAN YAHWEH 03068. Dan mereka tidak mempunyai keturunan. Dan Eleazar serta Itamar yang bertindak sebagai imam-imam di hadapan Harun ayah mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, Nadab dan Abihu mati di hadirat ALLAH ketika mereka mempersembahkan api yang tidak layak kepada ALLAH di Padang Belantara Sinai. Mereka tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, Eleazar dan Itamarlah yang menunaikan tugas sebagai imam semasa Harun, yaitu ayah mereka, masih hidup.

AVB (2015)

Akan tetapi, Nadab dan Abihu mati setelah mereka mempersembahkan api yang tidak dibenarkan itu di hadapan TUHAN di Gurun Sinai. Mereka tidak mempunyai anak maka Eleazar dan Itamar yang menyandang jawatan imam semasa Harun, iaitu ayah mereka, masih hidup.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab
<05070>
dan Abihu
<030>
sudah mati
<04191>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
di padang gurun
<04057>
Sinai
<05514>
, ketika mereka mempersembahkan
<07126>
api
<0784>
yang asing
<02114>
ke hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
. Mereka tidak
<03808>
mempunyai
<01961>
anak
<01121>
. Jadi ketika Harun
<0175>
, ayah
<01>
mereka, masih hidup
<06440> <05921>
, yang memegang jabatan imam
<03547>
ialah Eleazar
<0499>
dan Itamar
<0385>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab
<05070>
dan Abihu
<030>
matilah
<04191>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
tatkala mereka itu membawa
<07126>
api
<0784>
yang lain
<02114>
ke hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
dalam padang
<04057>
Tiah
<05514>
maka tiadalah
<01961> <03808>
anak
<01121>
pada mereka itu; tetapi Eliazar
<0499>
dan Itamar
<0385>
mengerjakan imamat
<03547>
di
<05921>
hadapan
<06440>
Harun
<0175>
, bapanya
<01>
.
AYT ITL
Namun, Nadab
<05070>
dan Abihu
<030>
mati
<04191>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
ketika mereka mempersembahkan
<07126>
api
<0784>
yang asing
<02114>
kepada
<06440>
TUHAN
<03068>
di padang gurun
<04057>
Sinai
<05514>
. Mereka tidak
<03808>
memiliki anak
<01121>
. Jadi
<01961>
, Eleazar
<0499>
dan Itamarlah
<0385>
yang melayani sebagai imam
<03547>
di
<05921>
depan
<06440>
Harun
<0175>
, ayah
<01>
mereka.

[<00> <00>]
AVB ITL
Akan tetapi, Nadab
<05070>
dan Abihu
<030>
mati
<04191>
setelah mereka mempersembahkan
<07126>
api
<0784>
yang tidak dibenarkan
<02114>
itu di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
di Gurun
<04057>
Sinai
<05514>
. Mereka tidak
<03808>
mempunyai
<01961>
anak
<01121>
maka Eleazar
<0499>
dan Itamar
<0385>
yang menyandang jawatan imam
<03547>
semasa Harun
<0175>
, iaitu ayah
<01>
mereka, masih hidup.

[<06440> <03068> <00> <05921> <06440> <00>]
HEBREW
P
Mhyba
<01>
Nrha
<0175>
ynp
<06440>
le
<05921>
rmtyaw
<0385>
rzela
<0499>
Nhkyw
<03547>
Mhl
<0>
wyh
<01961>
al
<03808>
Mynbw
<01121>
ynyo
<05514>
rbdmb
<04057>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
hrz
<02114>
sa
<0784>
Mbrqhb
<07126>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
awhybaw
<030>
bdn
<05070>
tmyw (3:4)
<04191>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan TUHAN y  di padang gurun Sinai, z  ketika mereka mempersembahkan api yang asing 1  ke hadapan TUHAN. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, a  ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. b 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 3:4

Tetapi Nadab 1  dan Abihu sudah mati di hadapan TUHAN di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan TUHAN. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.

Catatan Full Life

Bil 3:4 1

Nas : Bil 3:4

Lihat cat. --> Im 10:1,

lihat cat. --> Im 10:2.

[atau ref. Im 10:1-2]

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA