Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 9:35

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 9:35

Dalam kedudukan sebagai raja mereka tidak mau beribadah a  kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan b  dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.

AYT (2018)

Mereka tidak melayani-Mu di kerajaan mereka atau berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, meskipun Engkau telah memberikan kebaikan yang melimpah dan menyediakan tanah luas yang subur di hadapan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 9:35

Maka tatkala mereka itu lagi suatu kerajaan dan di antara segala perkara baik, yang telah Kauperbuat akan mereka itu, dan di dalam sebuah negeri yang amat luas dan subur, yang telah Kaukaruniakan di hadapan mereka itu, tiada juga mereka itu berbuat ibadat kepada-Mu dan tiada mereka itu bertobat dari pada segala perbuatannya yang jahat itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 9:35

Kauberikan para raja yang memerintah umat-Mu, ketika mereka tinggal di tanah yang luas dan subur pemberian-Mu. Namun mereka tak meninggalkan hidup yang jahat, tak mau mengabdi kepada-Mu serta beribadat.

TSI (2014)

Mendekati waktu pembuangan umat Israel ke negeri Babel, saat mereka masih menikmati berbagai berkat yang Engkau limpahkan di negeri yang subur dan luas ini, mereka tidak melayani Engkau dan tidak berpaling dari perbuatan jahat mereka.

MILT (2008)

Dan mereka, di dalam kerajaan mereka dan di dalam kebaikan-Mu yang melimpah, yang telah Engkau berikan kepada mereka dan tanah luas dan subur yang telah Engkau berikan di depan mereka, mereka tidak melayani Engkau dan tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.

Shellabear 2011 (2011)

Bahkan di dalam kerajaan mereka, sementara mereka menikmati kebaikan-Mu yang besar dan mendiami negeri luas serta subur yang Kaukaruniakan kepada mereka, mereka pun tidak mengabdi kepada-Mu. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.

AVB (2015)

Bahkan ketika mereka memerintah kerajaan sendiri pun dengan menikmati kebaikan-Mu yang besar dan mendiami negeri yang luas serta subur yang Kaukurniakan kepada mereka, mereka juga tidak mengabdikan diri kepada-Mu. Mereka tidak berbalik daripada segala perbuatan jahat.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 9:35

Dalam kedudukan sebagai raja
<04438>
mereka
<01992>
tidak
<03808>
mau beribadah
<05647>
kepada-Mu
<06440>
, walaupun
<0834>
Engkau telah mengaruniakan
<05414>
kepada mereka banyak
<07227>
kebaikan
<02898>
dan telah
<0834>
menyediakan
<05414>
bagi mereka tanah
<0776>
yang luas
<07342>
dan subur
<08082>
. Mereka tidak
<03808>
berbalik
<07725>
dari perbuatan-perbuatan
<04611>
mereka yang jahat
<07451>
.
TL ITL ©

SABDAweb Neh 9:35

Maka tatkala mereka
<01992>
itu lagi suatu kerajaan
<04438>
dan di antara segala perkara baik
<02898>
, yang telah Kauperbuat
<05414>
akan mereka itu, dan di dalam sebuah negeri
<0776>
yang
<0834>
amat
<07227>
luas
<07342>
dan subur
<08082>
, yang
<0834>
telah Kaukaruniakan
<05414>
di hadapan
<06440>
mereka itu, tiada
<03808>
juga mereka itu berbuat ibadat
<05647>
kepada-Mu dan tiada
<03808>
mereka itu bertobat
<07725>
dari pada segala perbuatannya
<04611>
yang jahat
<07451>
itu.
AYT ITL
Mereka tidak
<03808>
melayani-Mu
<05647>
di kerajaan
<04438>
mereka
<01992>
atau
<03808>
berbalik
<07725>
dari perbuatan-perbuatan
<04611>
mereka yang jahat
<07451>
, meskipun Engkau telah memberikan
<05414>
kebaikan
<02898>
yang
<0834>
melimpah
<07227>
dan menyediakan
<05414>
tanah
<0776>
luas
<07342>
yang subur
<08082>
di hadapan
<06440>
mereka.

[<00> <0834>]
AVB ITL
Bahkan ketika mereka
<01992>
memerintah kerajaan
<04438>
sendiri pun dengan menikmati
<05414>
kebaikan-Mu
<02898>
yang
<0834>
besar
<07227>
dan mendiami negeri
<0776>
yang luas
<07342>
serta subur
<08082>
yang
<0834>
Kaukurniakan
<05414>
kepada
<06440>
mereka, mereka juga tidak
<03808>
mengabdikan
<05647>
diri kepada-Mu. Mereka tidak
<03808>
berbalik
<07725>
daripada segala perbuatan
<04611>
jahat
<07451>
.

[<00>]
HEBREW
Myerh
<07451>
Mhyllemm
<04611>
wbs
<07725>
alw
<03808>
Kwdbe
<05647>
al
<03808>
Mhynpl
<06440>
ttn
<05414>
rsa
<0834>
hnmshw
<08082>
hbxrh
<07342>
Urabw
<0776>
Mhl
<0>
ttn
<05414>
rsa
<0834>
brh
<07227>
Kbwjbw
<02898>
Mtwklmb
<04438>
Mhw (9:35)
<01992>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Neh 9:35

Dalam kedudukan sebagai raja mereka tidak mau beribadah a  kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan b  dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 9:35

Dalam kedudukan 2  sebagai raja mereka tidak mau beribadah 1  kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak 3  kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah 4  yang luas dan subur 4 . Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.

Catatan Full Life

Neh 9:6-37 1

Nas : Neh 9:6-37

Tema utama dari doa yang luar biasa ini ialah usaha kasih karunia Allah untuk menyediakan penebusan dan keselamatan bagi Israel dan tanggapan yang tidak berterima kasih dari Israel kepada kasih ilahi tersebut sepanjang sejarah mereka; hal ini merupakan tema yang berulang-ulang dalam PL (lih. Dan 9:3-19; Am 2:9-12; Mi 6:1-8; bd. Luk 13:34).

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA