Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 2:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 2:6

Lalu bertanyalah raja z  kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya: "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya.

AYT (2018)

Lalu, raja berkata kepadaku, sedangkan ratu duduk di sampingnya, “Berapa lama perjalananmu dan kapan kamu akan kembali?” Raja berkenan mengutus aku setelah aku menentukan waktunya.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 2:6

Maka titah baginda kepadaku, sementara permaisuri adalah bersemayam pada sisi baginda: Berapa lama kiranya perjalananmu itu dan bilamana engkau akan kembali? Maka ridlalah baginda menyuruhkan daku, setelah sudah kutentukan harinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 2:6

Lalu raja yang sedang duduk didampingi Sri Ratu, mengabulkan permohonanku. Ia bertanya berapa lama aku akan tinggal di sana dan kapan kembali, maka kuberitahukan kepadanya tanggal yang telah kutentukan.

MILT (2008)

Dan raja berkata kepadaku, permaisuri juga duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Maka raja berkenan dan mengutus aku, dan aku memberikannya suatu jangka waktu.

Shellabear 2011 (2011)

Tanya raja kepadaku, sementara ratu duduk di samping baginda, "Berapa lama perjalananmu nanti, dan bilakah engkau kembali?" Raja berkenan mengutus aku, maka aku pun menyampaikan suatu jangka waktu tertentu kepadanya.

AVB (2015)

Tanya raja kepadaku, sementara permaisuri duduk di samping baginda, “Berapa lamakah perjalananmu nanti, dan bilakah engkau kembali?” Raja berkenan mengutus aku, maka aku pun menyampaikan suatu tempoh tertentu kepadanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 2:6

Lalu bertanyalah
<0559>
raja
<04428>
kepadaku, sedang permaisuri
<07694>
duduk
<03427>
di sampingnya
<0681>
: "Berapa lama
<04970> <05704>
engkau dalam perjalanan
<04109>
, dan bilakah
<04970>
engkau kembali
<07725>
?" Dan raja
<04428>
berkenan
<03190>
mengutus
<07971>
aku, sesudah aku menyebut
<05414>
suatu jangka waktu
<02165>
kepadanya.

[<01961> <06440>]
TL ITL ©

SABDAweb Neh 2:6

Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
kepadaku, sementara permaisuri
<07694>
adalah bersemayam
<03427>
pada sisi
<0681>
baginda: Berapa
<05704>
lama
<04970>
kiranya perjalananmu
<04109>
itu dan bilamana
<04970>
engkau akan kembali
<07725>
? Maka ridlalah
<06440> <03190>
baginda
<04428>
menyuruhkan
<07971>
daku, setelah sudah kutentukan
<05414>
harinya
<02165>
.
AYT ITL
Lalu, raja
<04428>
berkata
<0559>
kepadaku, sedangkan ratu
<07694>
duduk
<03427>
di sampingnya
<0681>
, “Berapa lama
<05704> <04970>
perjalananmu
<04109>
dan kapan
<04970>
kamu akan kembali
<07725>
?” Raja
<04428>
berkenan
<03190>
mengutus
<07971>
aku setelah aku menentukan
<05414>
waktunya
<02165>
.

[<00> <01961> <06440> <00>]
AVB ITL
Tanya
<0559>
raja
<04428>
kepadaku, sementara permaisuri
<07694>
duduk
<03427>
di samping
<0681>
baginda, “Berapa lamakah
<05704> <04970>
perjalananmu
<04109>
nanti, dan bilakah
<04970>
engkau kembali
<07725>
?” Raja
<04428>
berkenan
<03190>
mengutus
<07971>
aku, maka aku pun menyampaikan
<05414>
suatu tempoh tertentu
<02165>
kepadanya.

[<00> <01961> <06440> <00>]
HEBREW
Nmz
<02165>
wl
<0>
hntaw
<05414>
ynxlsyw
<07971>
Klmh
<04428>
ynpl
<06440>
bjyyw
<03190>
bwst
<07725>
ytmw
<04970>
Kklhm
<04109>
hyhy
<01961>
ytm
<04970>
de
<05704>
wlua
<0681>
tbswy
<03427>
lgshw
<07694>
Klmh
<04428>
yl
<0>
rmayw (2:6)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 2:6

Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri 1  duduk di sampingnya: "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan 2  mengutus aku, sesudah aku menyebut 3  suatu jangka waktu 3  kepadanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA