Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nahum 3:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Nah 3:3

Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat! Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun! Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat! m 

AYT (2018)

Pasukan berkuda maju menyerang, dengan pedang menyala-nyala dan tombak yang berkilat-kilat. Banyak yang terbunuh dan bangkainya bertimbun-timbun. Tidak ada habisnya mayat-mayat, orang tersandung pada mayat-mayat!

TL (1954) ©

SABDAweb Nah 3:3

Orang berkendaraan berlari-lari datang; segala pedang bernyala-nyala, segala lembing berkilat-kilat! Entah berapa banyak orang yang dibunuh, berapa timbunan mayat orang! Tiada kesudahannya segala bangkai, sehingga orang tersentuh kepadanya!

BIS (1985) ©

SABDAweb Nah 3:3

Pasukan berkuda menyerang penuh semangat, pedang bercahaya dan tombak berkilat. Orang yang mati tidak terhitung, mayat mereka bertimbun-timbun, membuat orang-orang tersandung.

MILT (2008)

Orang berkuda yang membawa pedang yang bersinar-sinar dan tombak yang berkilauan! Banyak yang terbunuh dan sejumlah besar menjadi bangkai; dan tidak henti-hentinya orang mati, dan mereka akan tersandung di atas mayat-mayat.

Shellabear 2011 (2011)

Pasukan berkuda maju, pedang menyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang terbunuh sehingga bangkai bertimbun-timbun. Tidak ada habisnya mayat, orang tersandung pada mayat-mayat!

AVB (2015)

Kemaraan pasukan berkuda, pedang menyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun; Mayat terus tidak terputus-putus, tersandung orang pada mayat-mayat itu!

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Nah 3:3

Pasukan berkuda
<06571>
menyerang
<05927>
, pedang
<02719>
bernyala-nyala
<03851>
dan tombak
<02595>
berkilat-kilat
<01300>
! Banyak
<07230>
yang mati terbunuh
<02491>
dan bangkai
<06297>
bertimbun-timbun
<03514>
! Tidak
<0369>
habis-habisnya
<07097>
mayat-mayat
<01472>
, orang tersandung jatuh
<03782>
pada mayat-mayat
<01472>
!
TL ITL ©

SABDAweb Nah 3:3

Orang berkendaraan
<06571>
berlari-lari
<03851>
datang; segala pedang
<02719>
bernyala-nyala, segala lembing
<02595>
berkilat-kilat
<01300>
! Entah berapa banyak
<07230>
orang yang dibunuh
<02491>
, berapa timbunan
<03514>
mayat
<06297>
orang! Tiada
<0369>
kesudahannya
<07097>
segala bangkai
<01472>
, sehingga orang tersentuh
<01472>
kepadanya!
AYT ITL
Pasukan berkuda
<06571>
maju menyerang
<05927>
, dengan pedang
<02719>
menyala-nyala
<03851>
dan tombak
<02595>
yang berkilat-kilat
<01300>
. Banyak
<07230>
yang terbunuh
<02491>
dan bangkainya
<06297>
bertimbun-timbun
<03514>
. Tidak ada
<0369>
habisnya
<07097>
mayat-mayat
<01472>
, orang tersandung
<03782>
pada mayat-mayat
<01472>
!
AVB ITL
Kemaraan
<05927>
pasukan berkuda
<06571>
, pedang
<02719>
menyala-nyala
<03851>
, dan tombak
<02595>
berkilat-kilat
<01300>
. Banyak
<07230>
yang terbunuh
<02491>
dan bangkai
<06297>
bertimbun-timbun
<03514>
; Mayat
<01472>
terus tidak
<0369>
terputus-putus
<07097>
, tersandung
<03782>
orang pada mayat-mayat
<01472>
itu!
HEBREW
Mtywgb
<01472>
*wlskw {wlsky}
<03782>
hywgl
<01472>
huq
<07097>
Nyaw
<0369>
rgp
<06297>
dbkw
<03514>
llx
<02491>
brw
<07230>
tynx
<02595>
qrbw
<01300>
brx
<02719>
bhlw
<03851>
hlem
<05927>
srp (3:3)
<06571>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Nah 3:3

Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala 1  dan tombak berkilat-kilat 1 ! Banyak 2  yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun! Tidak habis-habisnya 2  mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat!

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA