Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 1:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut q  di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."

AYT (2018)

Ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dia memohon kepada-Nya dan berlutut kepada-Nya dan berkata kepada-Nya, “Jika Engkau mau, Engkau dapat menahirkan aku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Maka datanglah kepada Yesus seorang yang kena bala zaraat memohon sambil bertelut ke hadapan-Nya, katanya, "Jikalau kiranya Rabbi kehendaki, niscaya Rabbi dapat mentahirkan hamba."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan datang kepada Yesus. Orang itu berlutut, dan berkata, "Kalau Bapak mau, Bapak dapat menyembuhkan saya."

MILT (2008)

maka datanglah kepada-Nya seorang kusta seraya mendesak Dia dan berlutut kepada-Nya dan berkata kepada-Nya, "Jika Engkau mau, Engkau dapat menahirkan aku."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian datanglah seorang yang berpenyakit kusta menemui Isa. Sambil bersujud ia memohon kepada-Nya, "Jika Tuan menghendaki, Tuan dapat menahirkan aku."

AVB (2015)

Seorang yang menghidap penyakit kusta datang kepada Yesus lalu berlutut meminta pertolongan-Nya. Katanya, “Jika Engkau mahu, Engkau dapat mentahirkanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta
<3015>
datang
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
, dan
<2532>
sambil berlutut
<1120>
di hadapan-Nya ia memohon
<3870>
bantuan-Nya
<846>
, katanya
<3004>
: "Kalau
<1437>
Engkau mau
<2309>
, Engkau dapat
<1410>
mentahirkan
<2511>
aku
<3165>
."

[<2532> <846> <3754>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 1:40

Maka
<2532>
datanglah
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
seorang yang kena bala zaraat
<3015>
memohon
<3870>
sambil
<2532>
bertelut
<1120>
ke hadapan-Nya, katanya
<3004>
, "Jikalau
<1437>
kiranya Rabbi kehendaki
<2309>
, niscaya Rabbi dapat
<1410>
mentahirkan
<2511>
hamba
<3165>
."
AYT ITL
Ada
<2532>
seorang yang sakit kusta
<3015>
datang
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
. Dia memohon
<3870>
kepada-Nya
<846>
dan
<2532>
berlutut kepada-Nya
<1120>
dan berkata
<3004>
kepada-Nya
<846>
, "Jika
<1437>
Engkau mau
<2309>
, Engkau dapat
<1410>
menahirkan
<2511>
aku
<3165>
."

[<3754>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ercetai
<2064> (5736)
V-PNI-3S
prov
<4314>
PREP
auton
<846>
P-ASM
leprov
<3015>
A-NSM
parakalwn
<3870> (5723)
V-PAP-NSM
auton
<846>
P-ASM
[kai
<2532>
CONJ
gonupetwn]
<1120> (5723)
V-PAP-NSM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
autw
<846>
P-DSM
oti
<3754>
CONJ
ean
<1437>
COND
yelhv
<2309> (5725)
V-PAS-2S
dunasai
<1410> (5736)
V-PNI-2S
me
<3165>
P-1AS
kayarisai
<2511> (5658)
V-AAN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta 2  datang 1  kepada Yesus, dan sambil berlutut 3  di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau 4 , Engkau dapat mentahirkan aku."

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA