Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 1:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut q  di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."

AYT (2018)

Ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dia memohon kepada-Nya dan berlutut kepada-Nya dan berkata kepada-Nya, “Jika Engkau mau, Engkau dapat menahirkan aku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Maka datanglah kepada Yesus seorang yang kena bala zaraat memohon sambil bertelut ke hadapan-Nya, katanya, "Jikalau kiranya Rabbi kehendaki, niscaya Rabbi dapat mentahirkan hamba."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan datang kepada Yesus. Orang itu berlutut, dan berkata, "Kalau Bapak mau, Bapak dapat menyembuhkan saya."

TSI (2014)

Suatu kali, seorang yang kena penyakit kulit menular datang berlutut di depan Yesus dan berkata, “Kalau Bapak mau, saya yakin Bapak pasti bisa menyembuhkan saya.”

MILT (2008)

maka datanglah kepada-Nya seorang kusta seraya mendesak Dia dan berlutut kepada-Nya dan berkata kepada-Nya, "Jika Engkau mau, Engkau dapat menahirkan aku."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian datanglah seorang yang berpenyakit kusta menemui Isa. Sambil bersujud ia memohon kepada-Nya, "Jika Tuan menghendaki, Tuan dapat menahirkan aku."

AVB (2015)

Seorang yang menghidap penyakit kusta datang kepada Yesus lalu berlutut meminta pertolongan-Nya. Katanya, “Jika Engkau mahu, Engkau dapat mentahirkanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta
<3015>
datang
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
, dan
<2532>
sambil berlutut
<1120>
di hadapan-Nya ia memohon
<3870>
bantuan-Nya
<846>
, katanya
<3004>
: "Kalau
<1437>
Engkau mau
<2309>
, Engkau dapat
<1410>
mentahirkan
<2511>
aku
<3165>
."

[<2532> <846> <3754>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 1:40

Maka
<2532>
datanglah
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
seorang yang kena bala zaraat
<3015>
memohon
<3870>
sambil
<2532>
bertelut
<1120>
ke hadapan-Nya, katanya
<3004>
, "Jikalau
<1437>
kiranya Rabbi kehendaki
<2309>
, niscaya Rabbi dapat
<1410>
mentahirkan
<2511>
hamba
<3165>
."
AYT ITL
Ada
<2532>
seorang yang sakit kusta
<3015>
datang
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
. Dia memohon
<3870>
kepada-Nya
<846>
dan
<2532>
berlutut kepada-Nya
<1120>
dan berkata
<3004>
kepada-Nya
<846>
, "Jika
<1437>
Engkau mau
<2309>
, Engkau dapat
<1410>
menahirkan
<2511>
aku
<3165>
."

[<3754>]
AVB ITL
Seorang
<3015> <0>
yang menghidap penyakit kusta
<0> <3015>
datang
<2064>
kepada
<4314>
Yesus
<846>
lalu
<2532>
berlutut
<1120>
meminta
<3870>
pertolongan-Nya. Katanya, “Jika
<1437>
Engkau mahu
<2309>
, Engkau dapat
<1410>
mentahirkanku
<2511>
.”

[<2532> <846> <3004> <846> <3754> <3165>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ercetai
<2064> (5736)
V-PNI-3S
prov
<4314>
PREP
auton
<846>
P-ASM
leprov
<3015>
A-NSM
parakalwn
<3870> (5723)
V-PAP-NSM
auton
<846>
P-ASM
[kai
<2532>
CONJ
gonupetwn]
<1120> (5723)
V-PAP-NSM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
autw
<846>
P-DSM
oti
<3754>
CONJ
ean
<1437>
COND
yelhv
<2309> (5725)
V-PAS-2S
dunasai
<1410> (5736)
V-PNI-2S
me
<3165>
P-1AS
kayarisai
<2511> (5658)
V-AAN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta 2  datang 1  kepada Yesus, dan sambil berlutut 3  di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau 4 , Engkau dapat mentahirkan aku."

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA