Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 27:60

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 27:60

lalu membaringkannya di dalam kuburnya j  yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia.

AYT (2018)

dan membaringkan-Nya dalam kuburan yang baru, miliknya sendiri, yang sudah ia gali pada bukit batu. Lalu, Yusuf menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kuburan itu dan pergi.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 27:60

Lalu ditaruhnya ke dalam kuburnya sendiri yang baharu, yang sudah dipahatnya di dalam batu; maka digolekkannya sebuah batu besar pada pintu kubur itu, lalu pergi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 27:60

Lalu ia meletakkan jenazah Yesus di dalam kuburan kepunyaannya sendiri yang dibuat di dalam sebuah bukit batu. Sesudah itu ia menggulingkan sebuah batu besar menutupi pintu kubur itu, lalu pergi.

TSI (2014)

Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan milik Yusuf sendiri— yaitu yang baru dibuat seperti gua di dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain itu pulang.

TSI3 (2014)

Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri, yang dibuat seperti gua di dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain itu pulang.

MILT (2008)

dan dia membaringkan-Nya di dalam kuburnya yang baru, yang telah dia gali pada bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia.

Shellabear 2011 (2011)

Selanjutnya ia membaringkan jenazah itu dalam makam baru kepunyaannya sendiri yang digali pada bukit batu. Digulingkannya sebuah batu besar ke pintu makam itu, lalu ia pulang.

AVB (2015)

Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam miliknya yang baru digalinya daripada batu pejal. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu, lalu pergi dari situ.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 27:60

lalu membaringkannya
<5087>
di dalam
<1722>
kuburnya
<3419>
yang baru
<2537>
, yang digalinya
<2998>
di dalam
<1722>
bukit batu
<4073>
, dan
<2532>
sesudah menggulingkan
<4351>
sebuah batu
<3037>
besar
<3173>
ke pintu
<2374>
kubur
<3419>
itu, pergilah
<565>
ia.

[<2532> <846> <846> <3739>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 27:60

Lalu
<2532>
ditaruhnya
<5087>
ke dalam
<1722>
kuburnya
<3419>
sendiri yang baharu
<2537>
, yang
<3739>
sudah dipahatnya
<2998>
di
<1722>
dalam batu
<4073>
; maka
<2532>
digolekkannya
<4351>
sebuah batu
<3037>
besar
<3173>
pada pintu
<2374>
kubur
<3419>
itu, lalu pergi
<565>
.
AYT ITL
dan
<2532>
membaringkan-Nya
<5087> <846>
dalam
<1722>
kuburan
<3419>
yang
<3588>
baru
<2537>
, miliknya
<846>
sendiri, yang sudah ia gali
<2998>
pada
<1722>
bukit batu
<4073>
. Lalu
<2532>
, Yusuf menggulingkan
<4351>
sebuah batu
<3037>
besar
<3173>
ke pintu
<2374>
kuburan
<3419>
itu dan pergi
<565>
.

[<3739>]
AVB ITL
Dia membaringkan
<5087>
jenazah itu di dalam
<1722>
sebuah makam
<3419>
miliknya yang
<3739>
baru
<2537>
digalinya
<2998>
daripada batu
<4073>
pejal. Kemudian
<2532>
dia menggulingkan
<4351>
sebuah batu
<3037>
besar
<3173>
menutup pintu
<2374>
makam
<3419>
itu, lalu pergi
<565>
dari situ.

[<2532> <846> <846> <1722>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
eyhken
<5087> (5656)
V-AAI-3S
auto
<846>
P-ASN
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
kainw
<2537>
A-DSN
autou
<846>
P-GSM
mnhmeiw
<3419>
N-DSN
o
<3739>
R-ASN
elatomhsen
<2998> (5656)
V-AAI-3S
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
petra
<4073>
N-DSF
kai
<2532>
CONJ
proskulisav
<4351> (5660)
V-AAP-NSM
liyon
<3037>
N-ASM
megan
<3173>
A-ASM
th
<3588>
T-DSF
yura
<2374>
N-DSF
tou
<3588>
T-GSN
mnhmeiou
<3419>
N-GSN
aphlyen
<565> (5627)
V-2AAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 27:60

lalu membaringkannya di dalam 1  kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam 1  bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar 2  ke pintu kubur itu, pergilah ia.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA