Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 26:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 26:14

Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, u  kepada imam-imam kepala.

AYT (2018)

Kemudian, satu dari kedua belas murid, yang bernama Yudas Iskariot, pergi kepada imam-imam kepala,

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 26:14

Kemudian pergilah seorang dari antara kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada segala kepala imam,

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 26:14

Lalu seorang dari kedua belas pengikut Yesus, yang bernama Yudas Iskariot, pergi kepada imam-imam kepala.

TSI (2014)

Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari kami kedua belas murid-Nya, pergi menemui imam-imam kepala

TSI3 (2014)

Lalu Yudas yang berasal dari desa Kariot, salah satu dari kami kedua belas murid-Nya, pergi menemui imam-imam kepala

MILT (2008)

Kemudian, setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari kedua belas murid, yang disebut Yudas Iskariot,

Shellabear 2011 (2011)

Setelah itu Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas pengikut itu, pergi menemui imam-imam kepala.

AVB (2015)

Selepas itu, seorang daripada dua belas murid Yesus, bernama Yudas Iskariot, pergi kepada ketua-ketua imam.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 26:14

Kemudian
<5119>
pergilah
<4198>
seorang
<1520>
dari kedua belas
<1427>
murid itu, yang bernama
<3004>
Yudas
<2455>
Iskariot
<2469>
, kepada
<4314>
imam-imam kepala
<749>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mat 26:14

Kemudian
<5119>
pergilah
<4198>
seorang
<1520>
dari antara kedua belas
<1427>
murid itu, yang bernama
<3004>
Yudas
<2455>
Iskariot
<2469>
, kepada
<4314>
segala kepala imam
<749>
,
AYT ITL
Kemudian
<5119>
, satu
<1520>
dari kedua belas
<1427>
murid, yang
<3588>
bernama
<3004>
Yudas
<2455>
Iskariot
<2469>
, pergi
<4198>
kepada
<4314>
imam-imam kepala
<749>
,
AVB ITL
Selepas itu
<5119>
, seorang
<1520>
daripada dua belas
<1427>
murid Yesus, bernama
<3004>
Yudas
<2455>
Iskariot
<2469>
, pergi kepada
<4314>
ketua-ketua imam
<749>
.

[<4198>]
GREEK
tote
<5119>
ADV
poreuyeiv
<4198> (5679)
V-AOP-NSM
eiv
<1520>
A-NSM
twn
<3588>
T-GPM
dwdeka
<1427>
A-NUI
o
<3588>
T-NSM
legomenov
<3004> (5746)
V-PPP-NSM
ioudav
<2455>
N-NSM
iskariwthv
<2469>
N-NSM
prov
<4314>
PREP
touv
<3588>
T-APM
arciereiv
<749>
N-APM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 26:14

Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, u  kepada imam-imam kepala.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 26:14

Kemudian pergilah seorang 1  dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas 2  Iskariot, kepada imam-imam kepala.

Catatan Full Life

Mat 24:3--26:45 1

Nas : Mat 24:3-25:46

Nubuat Yesus ini terutama merupakan jawaban atas pertanyaan para murid-Nya, "Apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus memberikan kepada mereka:

 1. (1) tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman (Mat 24:4-14);
 2. (2) tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar (Mat 24:15-28);
 3. (3) tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat Ia datang dengan kemuliaan dan kuasa (Mat 24:29-31);
 4. (4) peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan besar berakhir (Mat 24:32-35);
 5. (5) peringatan kepada orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaat-Nya akan terjadi pada saat yang tak diduga-duga (Mat 24:36-51; 25:1-30;

  lihat cat. --> Yoh 14:3, dan

  [atau ref. Yoh 14:3]

  lihat art. KEANGKATAN GEREJA);

 6. (6) suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah Ia datang kembali ke bumi (Mat 25:31-46). Perlu diperhatikan bahwa banyak rincian mengenai kedatangan kembali Kristus tidak dijelaskan dalam pasal Mat 24:1-51. Selanjutnya, sampai saat ini belum ada seorang pun yang mengartikan semua nubuat mengenai akhir zaman dengan kepastian penuh. Dalam percakapan Yesus terdapat unsur rahasia yang perlu kerendahan hati dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menantikan tambahan pengertian tentang penyataan ini pada akhir zaman (bd. Dan 12:9).

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA