Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 13:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 13:2

Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu v  dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.

AYT (2018)

Dan, orang banyak terkumpul kepada-Nya. Karena itu, Dia naik ke perahu dan duduk, dan semua orang banyak itu berdiri di tepi danau.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 13:2

Maka banyaklah orang berhimpun datang kepada-Nya. Sebab itu naiklah Ia ke dalam sebuah perahu lalu duduk, maka orang banyak sekalian itu pun berdirilah di pantai.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 13:2

Banyak sekali orang yang berkumpul di sekeliling Yesus, karena itu Ia pergi duduk di dalam perahu, sedangkan orang banyak itu berdiri di pantai.

TSI (2014)

Sejumlah besar orang datang berkumpul mengelilingi-Nya. Karena itu Dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh dan duduk untuk mengajar orang banyak itu, sedangkan mereka tetap berdiri di pantai.

MILT (2008)

Dan kerumunan orang banyak terhimpun kepada-Nya, sehingga setelah naik ke dalam perahu, duduklah Dia. Dan seluruh kerumunan orang itu berdiri di pantai.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian sejumlah besar orang datang mengerumuni-Nya. Oleh sebab itu, naiklah Ia ke sebuah perahu. Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau.

AVB (2015)

Sungguh ramai orang datang berasak-asak di sekeliling-Nya. Yesus pun masuk ke dalam sebuah perahu dan duduk di situ manakala orang ramai itu berdiri di pantai.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 13:2

Maka
<2532>
datanglah
<4863>
orang banyak
<3793>
berbondong-bondong
<4183>
lalu mengerumuni Dia
<846>
, sehingga
<5620>
Ia naik
<1684>
ke
<1519>
perahu
<4143>
dan duduk
<2521>
di situ, sedangkan orang banyak
<3793>
semuanya
<3956>
berdiri
<2476>
di
<1909>
pantai
<123>
.

[<4314> <846> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 13:2

Maka
<2532>
banyaklah
<4183>
orang berhimpun
<4863>
datang
<4314>
kepada-Nya
<846>
. Sebab
<5620>
itu naiklah
<1684>
Ia ke
<1519>
dalam sebuah perahu
<4143>
lalu duduk
<2521>
, maka
<2532>
orang banyak
<3793>
sekalian
<3956>
itu pun berdirilah
<2476>
di
<1909>
pantai
<123>
.
AYT ITL
Dan
<2532>
, orang banyak
<3793>
terkumpul
<4863>
kepada-Nya
<4314> <846>
. Karena itu
<5620>
, Ia
<846>
naik
<1684>
ke
<1519>
perahu
<4143>
dan duduk
<2521>
, dan
<2532>
semua
<3956>
orang banyak
<3793>
itu berdiri
<2476>
di
<1909>
tepi danau
<123>
.

[<4183>]
AVB ITL
Sungguh ramai
<4183>
orang
<3793>
datang berasak-asak
<4863>
di sekeliling-Nya. Yesus
<846>
pun masuk
<1684>
ke dalam
<1519>
sebuah perahu
<4143>
dan
<2532>
duduk
<2521>
di situ manakala orang ramai
<3793>
itu berdiri
<2476>
di
<1909>
pantai
<123>
.

[<2532> <4314> <846> <5620> <3956>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
sunhcyhsan
<4863> (5681)
V-API-3P
prov
<4314>
PREP
auton
<846>
P-ASM
ocloi
<3793>
N-NPM
polloi
<4183>
A-NPM
wste
<5620>
CONJ
auton
<846>
P-ASM
eiv
<1519>
PREP
ploion
<4143>
N-ASN
embanta
<1684> (5631)
V-2AAP-ASM
kayhsyai
<2521> (5738)
V-PNN
kai
<2532>
CONJ
pav
<3956>
A-NSM
o
<3588>
T-NSM
oclov
<3793>
N-NSM
epi
<1909>
PREP
ton
<3588>
T-ASM
aigialon
<123>
N-ASM
eisthkei
<2476> (5715)
V-LAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 13:2

Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong 1  lalu mengerumuni Dia, sehingga 2  Ia naik ke perahu 3  dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA