Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 9:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:22

Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami."

AYT (2018)

Roh itu sudah sering melemparnya ke dalam api dan ke dalam air untuk menghancurkannya. Akan tetapi, jika Engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 9:22

Dan kerap kali dicampakkannya ke dalam api dan ke dalam air, hendak dibunuhnya. Sebab itu kalau Tuhan boleh menolong dia, kasihanilah kami dan tolonglah kami."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 9:22

"Sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi kalau Bapak dapat menolong, sudilah Bapak mengasihani kami dan menolong kami!"

TSI (2014)

Roh jahat itu sudah sering berusaha membunuh anak saya dengan melempar dia ke api atau menenggelamkannya ke dalam air. Tetapi kalau Guru bisa berbuat sesuatu, mohon kasihanilah kami dan tolonglah.”

MILT (2008)

Bahkan seringkali roh itu juga melemparkan dia ke dalam api dan ke dalam air, sehingga dapat membinasakan dia. Namun, sekiranya Engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah kami dengan berbelaskasihan pada kami."

Shellabear 2011 (2011)

Setan itu kerap kali mencampakkannya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Seandainya Engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami."

AVB (2015)

Sudah berkali-kali roh itu cuba membunuhnya dengan membuangnya ke dalam api atau air. Kasihanlah kami dan tolonglah kami, kalau Engkau dapat menolong.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 9:22

Dan
<2532>
seringkali
<4178>
roh itu menyeretnya ke dalam
<1519>
api
<4442>
ataupun ke dalam
<1519>
air
<5204>
untuk
<2443>
membinasakannya
<622>
. Sebab itu jika
<1487>
Engkau dapat
<1410>
berbuat sesuatu
<5100>
, tolonglah
<997>
kami
<2254> <0> <2248> <0>
dan kasihanilah
<4697>
kami
<0> <2254> <0> <2248>
."

[<2532> <846> <906> <2532> <846> <235> <1909>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 9:22

Dan
<2532>
kerap
<4178>
kali dicampakkannya
<906>
ke
<1519>
dalam api
<4442>
dan
<2532>
ke
<1519>
dalam air
<5204>
, hendak dibunuhnya
<2443>
. Sebab itu kalau
<1487>
Tuhan boleh
<1410>
menolong
<997>
dia, kasihanilah kami
<622> <235> <5100> <2254> <4697>
dan tolonglah
<1909>
kami
<2248>
."
AYT ITL
Roh itu sudah sering
<4178>
melemparnya
<906>
ke dalam
<1519>
api
<4442>
dan
<2532>
ke dalam
<1519>
air
<5204>
untuk
<2443>
menghancurkannya
<622>
. Akan tetapi
<235>
, jika
<1487>
Engkau dapat
<1410>
berbuat sesuatu
<5100>
, kasihanilah
<4697>
kami
<2254>
dan tolonglah
<997>
kami
<2248>
."

[<2532> <2532> <846> <846> <1909>]
AVB ITL
Sudah berkali-kali
<4178>
roh itu cuba membunuhnya
<622>
dengan membuangnya
<906>
ke dalam
<1519>
api
<4442>
atau
<2532>
air
<5204>
. Kasihanlah
<4697>
kami
<2254> <0>
dan tolonglah
<997>
kami
<0> <2254>
, kalau
<1487>
Engkau dapat
<1410>
menolong.”

[<2532> <2532> <846> <1519> <2443> <846> <235> <5100> <1909> <2248>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
pollakiv
<4178>
ADV
kai
<2532>
CONJ
eiv
<1519>
PREP
pur
<4442>
N-ASN
auton
<846>
P-ASM
ebalen
<906> (5627)
V-2AAI-3S
kai
<2532>
CONJ
eiv
<1519>
PREP
udata
<5204>
N-APN
ina
<2443>
CONJ
apolesh
<622> (5661)
V-AAS-3S
auton
<846>
P-ASM
all
<235>
CONJ
ei
<1487>
COND
ti
<5100>
X-ASN
dunh
<1410> (5736)
V-PNI-2S-C
bohyhson
<997> (5657)
V-AAM-2S
hmin
<2254>
P-1DP
splagcnisyeiv
<4697> (5679)
V-AOP-NSM
ef
<1909>
PREP
hmav
<2248>
P-1AP
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:22

1 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah 2  kami."

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA