Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 22:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 22:21

Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada TUHAN korban keselamatan f  sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela g  dari lembu atau kambing domba, h  maka korban itu haruslah yang tidak bercela, i  supaya TUHAN berkenan j  akan dia, janganlah badannya bercacat sedikitpun.

AYT (2018)

Apabila seseorang mempersembahkan kurban pendamaian kepada TUHAN untuk memenuhi nazarnya, atau sebagai persembahan sukarela, yang diambil dari antara kawanan ternaknya, hewan itu haruslah yang terbaik dan tidak bercacat supaya diperkenan.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 22:21

Maka jikalau seorang mempersembahkan kepada Tuhan suatu korban syukur, hendak menyampaikan nazarnya, atau seperti persembahan dengan ridla hatinya, diambil dari pada segala lembu atau kambing domba, maka hendaklah ia itu tiada berkecelaan, supaya diadakannya keridlaan maka tak boleh ia itu berkecelaan adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 22:21

Kalau seseorang mempersembahkan kepada TUHAN kurban perdamaian untuk membayar kaulnya atau untuk kurban sukarela, binatang itu tak boleh ada cacatnya, supaya dapat diterima.

MILT (2008)

Dan apabila seseorang mempersembahkan kurban persembahan pendamaian kepada TUHAN YAHWEH 03069, untuk membayar nazar atau sebagai persembahan sukarela, dengan kawanan lembu atau dengan kawanan domba, haruslah itu sesuatu yang layak, yang sempurna, segala cacat tidak boleh ada padanya.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika seseorang mempersembahkan kepada ALLAH kurban perdamaian sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai kurban sukarela dari kawanan sapi atau kawanan kambing domba, maka kurban itu haruslah tak bercacat, supaya Ia berkenan menerimanya. Tidak boleh ada cacat apa pun pada tubuhnya.

AVB (2015)

Sesiapa sahaja yang mempersembahkan korban kedamaian kepada TUHAN sama ada sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela daripada kawanan lembu, kambing atau domba, maka korban itu hendaklah tidak bercacat cela, agar Dia berkenan menerimanya. Tidak boleh ada apa-apa yang cacat pun pada tubuh haiwan korbannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 22:21

Juga apabila
<03588>
seseorang
<0376>
mempersembahkan
<07126>
kepada TUHAN
<03069>
korban
<02077>
keselamatan
<08002>
sebagai pembayar
<06381>
nazar
<05088>
khusus atau
<0176>
sebagai korban sukarela
<05071>
dari lembu
<01241>
atau
<0176>
kambing domba
<06629>
, maka korban itu haruslah yang tidak bercela
<08549>
, supaya
<01961>
TUHAN berkenan
<07522>
akan dia, janganlah
<03808>
badannya bercacat
<03971>
sedikitpun.

[<03605> <01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 22:21

Maka
<03588>
jikalau seorang
<0376>
mempersembahkan
<07126>
kepada Tuhan
<03069>
suatu korban
<02077>
syukur
<08002>
, hendak menyampaikan
<06381>
nazarnya
<05088>
, atau
<0176>
seperti persembahan dengan ridla hatinya
<05071>
, diambil dari pada segala lembu
<01241>
atau
<0176>
kambing domba
<06629>
, maka hendaklah ia itu tiada berkecelaan
<08549>
, supaya diadakannya
<01961>
keridlaan
<07522>
maka tak boleh
<03808>
ia itu berkecelaan
<03971>
adanya.
AYT ITL
Apabila
<03588>
seseorang
<0376>
mempersembahkan
<07126>
kurban
<02077>
pendamaian
<08002>
kepada TUHAN
<03069>
untuk memenuhi
<06381>
nazarnya
<05088>
, atau
<0176>
sebagai persembahan sukarela
<05071>
, yang diambil dari antara kawanan ternaknya
<01241> <06629>
, hewan itu haruslah yang terbaik
<08549>
dan tidak
<03808>
bercacat
<03971>
supaya diperkenan
<07522>
.

[<0176> <01961> <03605> <01961> <00>]
AVB ITL
Sesiapa
<0376>
sahaja yang mempersembahkan
<07126>
korban
<02077>
kedamaian
<08002>
kepada TUHAN
<03069>
sama ada sebagai pembayar
<06381> <0>
nazar
<05088>
khusus
<0> <06381>
atau
<0176>
sebagai korban sukarela
<05071>
daripada kawanan lembu
<01241>
, kambing atau
<0176>
domba
<06629>
, maka korban itu hendaklah tidak bercacat cela
<08549>
, agar Dia berkenan
<07522>
menerimanya. Tidak
<03808>
boleh ada
<01961>
apa-apa
<03605>
yang cacat
<03971>
pun pada tubuh haiwan korbannya.

[<01961> <00>]
HEBREW
wb
<0>
hyhy
<01961>
al
<03808>
Mwm
<03971>
lk
<03605>
Nwurl
<07522>
hyhy
<01961>
Mymt
<08549>
Naub
<06629>
wa
<0176>
rqbb
<01241>
hbdnl
<05071>
wa
<0176>
rdn
<05088>
alpl
<06381>
hwhyl
<03069>
Mymls
<08002>
xbz
<02077>
byrqy
<07126>
yk
<03588>
syaw (22:21)
<0376>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 22:21

Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada TUHAN korban keselamatan 1  sebagai pembayar 2  nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing 3  domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya TUHAN berkenan akan dia, janganlah badannya bercacat sedikitpun.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA