Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 16:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 16:2

Firman TUHAN kepadanya: "Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu b  masuk ke dalam tempat kudus c  di belakang tabir, d  ke depan tutup pendamaian e  yang di atas tabut supaya jangan ia mati; karena Aku menampakkan diri f  dalam awan g  di atas tutup pendamaian.

AYT (2018)

TUHAN berfirman kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, kakakmu, bahwa dia tidak boleh masuk sembarangan ke balik tirai, ke ruang mahakudus, ke hadapan tutup pendamaian di atas Tabut Perjanjian. Jika tidak demikian dia akan mati. Sebab, Aku akan menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 16:2

maka firman Tuhan kepada Musa demikian bunyinya: Katakanlah olehmu kepada Harun, abangmu, janganlah barang bilapun baik ia masuk ke dalam tempat yang suci, ke belakang tirai dinding sampai di hadapan tutupan gafirat yang di atas tabut itu, supaya jangan iapun mati dibunuh, karena nyatalah Aku dalam awan di atas tutupan gafirat itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 16:2

kata-Nya, "Sampaikanlah kepada saudaramu Harun, bahwa hanya pada waktu yang ditentukan ia boleh memasuki Ruang Mahasuci yang dipisahkan dengan tirai, karena di situlah Aku menampakkan diri-Ku dalam awan di atas tutup Peti Perjanjian. Kalau Harun melanggar perintah itu, ia akan mati.

MILT (2008)

Dan berkatalah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun, saudaramu, dan biarlah dia masuk ke ruang kudus, di bagian dalam dari tabir, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut itu, tidak pada sembarang waktu, agar ia tidak mati, sebab, Aku akan tampak dalam awan di atas tutup pendamaian itu.

Shellabear 2011 (2011)

Firman ALLAH kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun abangmu agar jangan ia masuk sembarang waktu ke dalam Ruang Suci di balik tabir, di hadapan tutup pendamaian yang ada di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena Aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian itu.

AVB (2015)

Demikianlah firman TUHAN kepada Musa, “Beritahu abangmu Harun agar jangan masuk pada sembarangan waktu ke dalam Tempat Suci di sebalik tabir, di hadapan penutup pendamaian yang ada di atas tabut, supaya jangan dia mati, kerana Aku menampakkan diri dalam awan di atas penutup pendamaian itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 16:2

Firman
<0559>
TUHAN
<03068>
kepadanya
<04872> <0413>
: "Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, kakakmu
<0251>
, supaya ia jangan
<0408>
sembarang
<03605>
waktu
<06256>
masuk
<0935>
ke
<0413>
dalam tempat kudus
<06944>
di belakang
<01004>
tabir
<06532>
, ke
<0413>
depan
<06440>
tutup pendamaian
<03727>
yang
<0834>
di atas
<05921>
tabut
<0727>
supaya jangan
<03808>
ia mati
<04191>
; karena
<03588>
Aku menampakkan diri
<07200>
dalam awan
<06051>
di atas
<05921>
tutup pendamaian
<03727>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 16:2

maka firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
demikian bunyinya: Katakanlah
<01696>
olehmu kepada
<0413>
Harun
<0175>
, abangmu
<0251>
, janganlah
<0408>
barang
<03605>
bilapun
<06256>
baik ia masuk
<0935>
ke
<0413>
dalam tempat yang suci
<06944>
, ke belakang
<01004>
tirai dinding
<06532>
sampai
<0413>
di hadapan
<06440>
tutupan
<03727>
gafirat yang
<0834>
di atas
<05921>
tabut
<0727>
itu, supaya jangan
<03808>
iapun mati dibunuh
<04191>
, karena
<03588>
nyatalah
<07200>
Aku dalam awan
<06051>
di atas
<05921>
tutupan gafirat
<03727>
itu.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, kakakmu
<0251>
, bahwa dia tidak
<0408>
boleh masuk
<0935>
sembarangan
<03605>
ke
<0413>
balik
<01004>
tirai
<06532>
, ke ruang mahakudus
<06944>
, ke
<0413>
hadapan
<06440>
tutup pendamaian
<03727>
di
<0834>
atas
<05921>
Tabut Perjanjian
<0727>
. Jika tidak
<03808>
demikian dia akan mati
<04191>
. Sebab
<03588>
, Aku akan menampakkan
<07200>
diri dalam awan
<06051>
di atas
<05921>
tutup pendamaian
<03727>
itu.

[<06256>]
AVB ITL
Demikianlah firman
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Beritahu
<01696>
abangmu
<0251>
Harun
<0175>
agar jangan
<0408>
masuk
<0935>
pada sembarangan
<03605>
waktu
<06256>
ke dalam
<0413>
Tempat Suci
<06944>
di sebalik
<01004>
tabir
<06532>
, di
<0413>
hadapan
<06440>
penutup pendamaian
<03727>
yang
<0834>
ada di atas
<05921>
tabut
<0727>
, supaya jangan
<03808>
dia mati
<04191>
, kerana
<03588>
Aku menampakkan
<07200>
diri dalam awan
<06051>
di atas
<05921>
penutup pendamaian
<03727>
itu.

[<0413>]
HEBREW
trpkh
<03727>
le
<05921>
hara
<07200>
Nneb
<06051>
yk
<03588>
twmy
<04191>
alw
<03808>
Nrah
<0727>
le
<05921>
rsa
<0834>
trpkh
<03727>
ynp
<06440>
la
<0413>
tkrpl
<06532>
tybm
<01004>
sdqh
<06944>
la
<0413>
te
<06256>
lkb
<03605>
aby
<0935>
law
<0408>
Kyxa
<0251>
Nrha
<0175>
la
<0413>
rbd
<01696>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (16:2)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 16:2

Firman TUHAN kepadanya: "Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu b  masuk ke dalam tempat kudus c  di belakang tabir, d  ke depan tutup pendamaian e  yang di atas tabut supaya jangan ia mati; karena Aku menampakkan diri f  dalam awan g  di atas tutup pendamaian.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 16:2

Firman TUHAN kepadanya: "Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk 1  ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian 4  yang di atas tabut supaya jangan ia mati 2 ; karena Aku menampakkan 2  diri dalam awan 3  di atas tutup pendamaian 4 .

Catatan Full Life

Im 16:1-34 1

Nas : Im 16:1-34

Seluruh pasal Im 16:1-34 menerangkan Hari Pendamaian. Untuk ulasan lebih lanjut mengenai hari raya Yahudi yang penting ini dan bagaimana proses pendamaian menunjuk ke depan kepada Yesus Kristus dan PB

lihat art. HARI PENDAMAIAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA