Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 13:57

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 13:57

Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul; barang yang mempunyai tanda itu, haruslah kaubakar habis.

AYT (2018)

Jika tanda itu muncul kembali pada pakaian, pada benang, atau pada tenunan, atau dalam apa pun yang terbuat dari kulit, berarti tanda itu telah menyebar sehingga kamu harus membakar dengan api, apa pun yang terkena tanda itu

TL (1954) ©

SABDAweb Im 13:57

Tetapi jikalau kemudian dari pada itu nyatalah yang demikian itu bertumbuh pula pada pakaian atau kain atau belacu atau perkakas kulit itu, maka hendaklah kamu membakar habis dengan api akan barang yang jahat itu padanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 13:57

Kalau kemudian timbul kembali, maka kelapukan itu menyebar, dan pemiliknya harus membakar benda itu.

MILT (2008)

Dan apabila tanda penyakit itu tetap terlihat pada pakaian atau pada benang lungsin, atau pada kain tenun, atau pada setiap perkakas yang dari kulit, itulah kusta yang menyebar; engkau harus membakarnya dengan api, yang padanya ada tanda penyakit itu.

Shellabear 2011 (2011)

Jika tanda itu muncul lagi pada pakaian, benang lungsin dan pakan, atau pada barang apa pun dari kulit, berarti kelapukan itu berkembang. Engkau harus membakar habis barang yang bertanda itu.

AVB (2015)

Jika kesan kotor itu muncul semula pada pakaian, benang lungsin dan pakan, atau pada barang apa-apa pun daripada kulit, itu bererti bahawa jangkitan penyakit itu berkembang. Hendaklah kamu membakar habis barang yang berkesan kotor itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 13:57

Tetapi jikalau
<0518>
tanda itu tampak
<07200>
pula
<05750>
pada barang-barang
<08359>
itu, maka itu kusta yang sedang timbul
<06524>
; barang yang
<0834>
mempunyai tanda
<05061>
itu, haruslah kaubakar habis
<08313> <0784>
.

[<0899> <0176> <0176> <06154> <0176> <03605> <03627> <05785> <01931>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 13:57

Tetapi jikalau
<0518>
kemudian dari pada itu nyatalah
<07200>
yang demikian itu bertumbuh
<06524>
pula
<05750>
pada pakaian
<0899>
atau
<0176>
kain
<08359>
atau
<0176>
belacu
<06154>
atau
<0176>
perkakas
<03627>
kulit
<05785>
itu, maka hendaklah kamu membakar habis
<08313>
dengan api
<0784>
akan barang yang
<0834>
jahat
<05061>
itu padanya.
AYT ITL
Jika
<0518>
tanda itu muncul
<07200>
kembali
<05750>
pada pakaian
<0899>
, pada benang
<08359>
, atau
<0176>
pada tenunan
<06154>
, atau
<0176>
dalam apa pun
<03605>
yang terbuat
<03627>
dari kulit
<05785>
, berarti tanda
<06524>
itu
<01931>
telah menyebar sehingga kamu harus membakar
<08313>
dengan api
<0784>
, apa pun yang
<0834>
terkena tanda
<05061>
itu

[<0176> <0853> <00>]
AVB ITL
Jika
<0518>
kesan kotor itu muncul
<07200>
semula
<05750>
pada pakaian
<0899>
, benang lungsin
<08359>
dan
<0176>
pakan
<06154>
, atau
<0176>
pada barang
<03627>
apa-apa pun
<03605>
daripada kulit
<05785>
, itu bererti bahawa jangkitan penyakit itu berkembang
<06524>
. Hendaklah kamu membakar habis
<0784> <08313>
barang yang
<0834>
berkesan kotor
<05061>
itu.

[<0176> <01931> <0853> <00>]
HEBREW
egnh
<05061>
wb
<0>
rsa
<0834>
ta
<0853>
wnprvt
<08313>
sab
<0784>
awh
<01931>
txrp
<06524>
rwe
<05785>
ylk
<03627>
lkb
<03605>
wa
<0176>
breb
<06154>
wa
<0176>
ytsb
<08359>
wa
<0176>
dgbb
<0899>
dwe
<05750>
hart
<07200>
Maw (13:57)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 13:57

Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul; barang yang mempunyai tanda itu, haruslah kaubakar habis 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA