Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 17:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 17:1

Ketika Abram berumur u  sembilan puluh sembilan tahun 1 , maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram v  dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, w  hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. x 

AYT (2018)

Ketika Abram berumur 99 tahun, TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, “Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku tanpa cela.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 17:1

Sebermula, setelah sampai sembilan puluh sembilan tahun umur Abram, maka kelihatanlah Tuhan kepadanya, lalu firman-Nya: Akulah Allah yang Mahakuasa; hendaklah engkau berjalan di hadapan hadirat-Ku dan hendaklah tulus hatimu,

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 17:1

Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, TUHAN menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah Yang Mahakuasa. Taatilah Aku dan lakukanlah kehendak-Ku selalu.

TSI (2014)

Ketika Abram berumur 99 tahun, TUHAN menampakkan diri lagi kepadanya dan berkata, “Akulah Allah Yang Mahakuasa. Taatilah Aku dengan setia dan hiduplah dengan tidak bercela.

MILT (2008)

Ketika Abram berusia sembilan puluh sembilan tahun, TUHAN YAHWEH 03068 menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah Yang Mahakuasa El-Shadday 0410 7706, hiduplah di hadapan-Ku dan jadilah sempurna.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, ALLAH menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku tanpa cela.

AVB (2015)

Ketika Abram berusia 99 tahun, TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, “Akulah Allah Yang Maha Kuasa, hiduplah tanpa bercela di hadapan-Ku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 17:1

Ketika
<01961>
Abram
<087>
berumur
<01121>
sembilan puluh
<08673>
sembilan
<08672>
tahun
<08141>
, maka TUHAN
<03068>
menampakkan diri
<07200>
kepada
<0413>
Abram
<087>
dan berfirman
<0559>
kepadanya
<0413>
: "Akulah
<0589>
Allah
<0410>
Yang Mahakuasa
<07706>
, hiduplah
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
dengan
<01961>
tidak bercela
<08549>
.

[<08141>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 17:1

Sebermula, setelah sampai
<01961>
sembilan puluh
<08673>
sembilan
<08672>
tahun
<08141>
umur Abram
<087>
, maka kelihatanlah
<07200>
Tuhan
<03068>
kepadanya
<0413>
, lalu firman-Nya
<0559>
: Akulah
<0589>
Allah
<0410>
yang Mahakuasa
<07706>
; hendaklah engkau berjalan
<01980>
di hadapan
<06440>
hadirat-Ku dan hendaklah tulus hatimu
<08549>
,
AYT ITL
Ketika
<01961>
Abram
<087>
berumur
<01121>
99
<08673> <08672>
tahun
<08141> <08141>
, TUHAN
<03068>
menampakkan
<07200>
diri kepada
<0413>
Abram
<087>
dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Akulah
<0589>
Allah
<0410>
Yang Mahakuasa
<07706>
, hiduplah
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
tanpa cela
<08549>
.

[<01961>]
AVB ITL
Ketika
<01961>
Abram
<087>
berusia
<01121>
99
<08673> <08672>
tahun
<08141>
, TUHAN
<03068>
menampakkan
<07200>
diri kepada
<0413>
Abram
<087>
dan berfirman
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Akulah
<0589>
Allah
<0410>
Yang Maha Kuasa
<07706>
, hiduplah
<01980>
tanpa bercela
<08549>
di hadapan-Ku
<06440>
.

[<08141> <01961>]
HEBREW
Mymt
<08549>
hyhw
<01961>
ynpl
<06440>
Klhth
<01980>
yds
<07706>
la
<0410>
yna
<0589>
wyla
<0413>
rmayw
<0559>
Mrba
<087>
la
<0413>
hwhy
<03068>
aryw
<07200>
Myns
<08141>
estw
<08672>
hns
<08141>
Myest
<08673>
Nb
<01121>
Mrba
<087>
yhyw (17:1)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 17:1

Ketika Abram berumur u  sembilan puluh sembilan tahun 1 , maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram v  dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, w  hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. x 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 17:1

Ketika Abram berumur sembilan puluh 1  sembilan tahun, maka TUHAN 2  menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa 3 , hiduplah 4  di hadapan-Ku dengan tidak bercela 5 .

Catatan Full Life

Kej 17:1 1

Nas : Kej 17:1

Abram kini berusia sembilan puluh sembilan tahun dan Sarai jauh melampaui usia yang mampu melahirkan anak. Tetapi tiga belas tahun setelah kelahiran Ismael dan dua puluh empat tahun setelah janji Allah yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dengan suatu berita dan sebuah tuntutan.

 1. 1) Allah menyatakan diri sebagai "Allah Yang Mahakuasa" (Ibr. _El Shaddai_), yang artinya bahwa Ia dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebagai Allah Yang Mahakuasa, Ia dapat menggenapi semua janji-Nya ketika secara alami tidak mungkin digenapi lagi. Dengan demikian anak Abram yang dijanjikan itu akan lahir ke dalam dunia oleh suatu mukjizat (bd. ayat Kej 17:15-19; 35:11; Yes 13:6; Rom 4:19; Ibr 11:12).
 2. 2) Allah menuntut bahwa Abram berjalan di hadapan-Nya dengan tidak bercela (yaitu, mengabdi sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Allah). Sama seperti iman Abram diperlukan untuk menerima perjanjian Allah, demikian pula suatu usaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan Allah dituntut bagi kesinambungan berkat-berkat perjanjian dengan Allah (bd. Kej 22:16-18). Iman Abram harus disertai ketaatan

  (lihat cat. --> Rom 1:5),

  [atau ref. Rom 1:5]

  jikalau tidak dia akan dinyatakan tak mampu berperan serta dalam maksud-maksud abadi Allah

  (lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

  Dengan kata lain, semua janji dan mukjizat Allah hanya akan terjadi ketika umat-Nya berusaha untuk hidup tidak bercacat dan hati mereka tetap terarah kepada-Nya (bd. Kej 5:24; 6:9; Ul 13:4;

  lihat cat. --> Mat 17:20).

  [atau ref. Mat 17:20]

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA