Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 6:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 6:26

(6-25) Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan TUHAN: "Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir f  menurut pasukan g  mereka."

AYT (2018)

Itulah Harun dan Musa yang kepada mereka, TUHAN berfirman, “Bawalah keturunan Israel keluar dari tanah Mesir menurut kelompoknya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 6:26

(6-25) Maka inilah Harun dan Musa, yang firman Tuhan kepadanya: Hantarkanlah olehmu akan bani Israel keluar dari negeri Mesir sekadar segala tentaranya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 6:26

(6-25) Harun dan Musa itulah yang diperintahkan TUHAN untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir.

TSI (2014)

Harun dan Musa itulah yang diperintahkan TUHAN untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dalam rombongan besar menurut pasukan-pasukan mereka.

TSI3 (2014)

Harun dan Musa diperintahkan TUHAN untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dalam rombongan besar menurut pasukan-pasukan mereka.

MILT (2008)

Itulah Harun dan Musa, yang kepada mereka TUHAN YAHWEH 03068 berfirman, "Bawalah bani Israel keluar dari tanah Mesir sesuai pasukan-pasukan mereka."

Shellabear 2011 (2011)

(6-25) Itulah Harun dan Musa yang menerima firman ALLAH, "Bawalah bani Israil keluar dari Tanah Mesir menurut rombongan-rombongan mereka."

AVB (2015)

Mereka itulah Harun dan Musa yang menerima firman TUHAN, “Bawalah orang Israel keluar dari Tanah Mesir secara teratur menurut pelbagai kumpulan mereka.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 6:26

(#6-#25) Itulah
<01931>
Harun
<0175>
dan Musa
<04872>
, yang
<0834>
diperintahkan
<0559>
TUHAN
<03068>
: "Bawalah
<03318> <00>
orang
<01121>
Israel
<03478>
keluar
<00> <03318>
dari tanah
<0776>
Mesir
<04714>
menurut
<05921>
pasukan
<06635>
mereka."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 6:26

(6-25) Maka inilah
<01931>
Harun
<0175>
dan Musa
<04872>
, yang
<0834>
firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepadanya
<00>
: Hantarkanlah
<03318>
olehmu akan bani
<01121>
Israel
<03478>
keluar dari negeri
<0776>
Mesir
<04714>
sekadar segala tentaranya
<06635>
.
AYT ITL
Itulah
<01931>
Harun
<0175>
dan Musa
<04872>
yang
<0834>
kepada mereka, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
, “Bawalah
<03318> <0>
keturunan
<01121>
Israel
<03478>
keluar
<0> <03318>
dari tanah
<0776>
Mesir
<04714>
menurut
<05921>
kelompoknya
<06635>
.”

[<00> <0853>]
AVB ITL
Mereka itulah
<01931>
Harun
<0175>
dan Musa
<04872>
yang
<0834>
menerima firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, “Bawalah
<03318> <0>
orang
<01121>
Israel
<03478>
keluar
<0> <03318>
dari Tanah
<0776>
Mesir
<04714>
secara teratur menurut
<05921>
pelbagai kumpulan
<06635>
mereka.”

[<00> <0853>]
HEBREW
Mtabu
<06635>
le
<05921>
Myrum
<04714>
Uram
<0776>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
ta
<0853>
wayuwh
<03318>
Mhl
<0>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
rsa
<0834>
hsmw
<04872>
Nrha
<0175>
awh (6:26)
<01931>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 6:26

(6-25) Itulah Harun 1  dan Musa, yang diperintahkan TUHAN: "Bawalah 2  orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan 3  mereka."

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA