Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 22:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 22:16

kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku j  sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu k  yang tunggal kepada-Ku,

AYT (2018)

dan berkata, “Demi diri-Ku sendiri Aku bersumpah, demikianlah firman Allah, sebab kamu telah melakukan hal ini dan tidak menahan anakmu, anak tunggalmu itu,

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 22:16

kata-Nya: Inilah firman Tuhan: Demi diri-Ku juga Aku bersumpah, tegal telah kauperbuat perkara ini, dan tiada kautahani anakmu, yaitu anakmu yang tunggal itu, dari pada-Ku,

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 22:16

"TUHAN berkata: Aku bersumpah demi nama-Ku sendiri, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepada-Ku,

TSI (2014)

“Karena kamu sudah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk menyerahkan anakmu satu-satunya kepada-Ku, maka Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri:

MILT (2008)

dan Dia berfirman, "Aku telah bersumpah demi diri-Ku --firman TUHAN YAHWEH 03068-- bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu,

Shellabear 2011 (2011)

sabda-Nya, "Demi diri-Ku sendiri Aku bersumpah, demikianlah firman ALLAH, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak segan-segan menyerahkan kepada-Ku anakmu, anak tunggalmu itu,

AVB (2015)

sabda-Nya, “Demi diri-Ku sendiri Aku bersumpah, demikianlah firman TUHAN, kerana kamu telah melakukan hal ini dan dengan reda menyerahkan kepada-Ku anakmu, anak tunggalmu itu,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 22:16

kata-Nya
<0559>
: "Aku bersumpah
<07650>
demi diri-Ku sendiri -- demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
--: Karena
<0834> <03282> <03588>
engkau telah berbuat
<06213>
demikian
<02088> <01697>
, dan engkau tidak
<03808>
segan-segan untuk menyerahkan
<02820>
anakmu
<01121>
yang tunggal
<03173>
kepada-Ku,
TL ITL ©

SABDAweb Kej 22:16

kata-Nya
<0559>
: Inilah firman
<05002>
Tuhan
<03068>
: Demi
<03588>
diri-Ku juga Aku bersumpah
<07650>
, tegal
<03282>
telah kauperbuat
<06213>
perkara
<01697>
ini
<02088>
, dan tiada
<03808>
kautahani
<02820>
anakmu, yaitu anakmu
<01121>
yang tunggal
<03173>
itu, dari pada-Ku,
AYT ITL
dan berkata
<0559>
, “Demi diri-Ku sendiri Aku
<00>
bersumpah
<07650>
, demikianlah firman
<05002>
Allah
<03068>
, sebab
<03588>
kamu telah
<0834>
melakukan
<06213>
hal
<01697>
ini
<02088>
dan tidak
<03808>
menahan
<02820>
anakmu
<01121>
, anak tunggalmu
<03173>
itu,

[<03282> <0853> <0853> <0853>]
AVB ITL
sabda-Nya
<0559>
, “Demi diri-Ku sendiri Aku bersumpah
<07650>
, demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, kerana
<03282>
kamu telah melakukan
<06213>
hal
<01697>
ini
<02088>
dan dengan reda menyerahkan
<03808> <02820>
kepada-Ku anakmu
<01121>
, anak tunggalmu
<03173>
itu,

[<00> <0834> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
Kdyxy
<03173>
ta
<0853>
Knb
<01121>
ta
<0853>
tkvx
<02820>
alw
<03808>
hzh
<02088>
rbdh
<01697>
ta
<0853>
tyve
<06213>
rsa
<0834>
Ney
<03282>
yk
<03588>
hwhy
<03068>
Man
<05002>
ytebsn
<07650>
yb
<0>
rmayw (22:16)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 22:16

1 kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku,

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA