Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 16:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 16:6

Kata Abram kepada Sarai: "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu; w  perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik." Lalu Sarai menindas x  Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya.

AYT (2018)

Akan tetapi, Abram berkata kepada Sarai, “Lihatlah, hambamu itu ada dalam kuasamu. Karena itu, perlakukanlah dia menurut yang kaupandang baik.” Lalu, Sarai memperlakukan Hagar dengan kasar sehingga dia melarikan diri.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 16:6

Lalu ujar Abram kepada Sarai: Sesungguhnya sahayamu itu adalah dalam tanganmu; buatlah olehmu akan dia barang kehendakmu. Maka direndahkanlah oleh Sarai akan dia, lalu perempuan itupun larilah dari padanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 16:6

Jawab Abram, "Baiklah, dia hambamu dan engkau berkuasa atas dia; perlakukanlah dia semaumu." Lalu Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat kejam, sehingga ia melarikan diri.

TSI (2014)

Jawab Abram kepada Sarai, “Baiklah! Hagar adalah budakmu, dan kamu berkuasa penuh atas dia. Jadi lakukanlah apa pun yang kamu mau terhadapnya!” Maka Sarai mulai memperlakukan Hagar dengan kejam, sehingga Hagar melarikan diri dari Sarai.

MILT (2008)

Namun Abram berkata kepada Sarai, "Lihatlah, hambamu itu ada di dalam kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu." Lalu Sarai menindasnya sehingga dia lari dari hadapannya.

Shellabear 2011 (2011)

Kata Abram kepada Sarai, "Sesungguhnya, hambamu itu ada dalam wewenangmu. Perlakukanlah dia menurut apa yang kaupandang baik." Maka Sarai menindas Hajar sehingga ia melarikan diri darinya.

AVB (2015)

Kata Abram kepada Sarai, “Sesungguhnya, hambamu itu berada bawah kekuasaanmu. Lakukanlah terhadapnya mengikut budi bicaramu.” Maka Sarai menindas Hagar sehingga larilah Hagar daripadanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 16:6

Kata
<0559>
Abram
<087>
kepada
<0413>
Sarai
<08297>
: "Hambamu
<08198>
itu di bawah kekuasaanmu
<03027>
; perbuatlah
<06213>
kepadanya apa yang kaupandang
<05869>
baik
<02896>
." Lalu Sarai
<08297>
menindas
<06031>
Hagar, sehingga ia lari
<01272>
meninggalkannya
<06440>
.

[<02009>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 16:6

Lalu ujar
<0559>
Abram
<087>
kepada
<0413>
Sarai
<08297>
: Sesungguhnya
<02009>
sahayamu
<08198>
itu adalah dalam tanganmu
<03027>
; buatlah
<06213>
olehmu akan dia barang kehendakmu
<05869> <02896>
. Maka direndahkanlah
<06031>
oleh Sarai
<08297>
akan dia, lalu perempuan itupun larilah
<01272>
dari padanya
<06440>
.
AYT ITL
Akan tetapi, Abram
<087>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Sarai
<08297>
, “Lihatlah
<02009>
, hambamu
<08198>
itu ada dalam kuasamu
<03027>
. Karena itu, perlakukanlah
<06213>
dia menurut yang kaupandang
<05869>
baik
<02896>
.” Lalu, Sarai
<08297>
memperlakukan
<06031> <0>
Hagar dengan kasar
<0> <06031>
sehingga dia melarikan diri
<01272>
.

[<00> <06440>]
AVB ITL
Kata
<0559>
Abram
<087>
kepada
<0413>
Sarai
<08297>
, “Sesungguhnya
<02009>
, hambamu
<08198>
itu berada bawah kekuasaanmu
<03027>
. Lakukanlah
<06213>
terhadapnya mengikut budi bicaramu.” Maka Sarai
<08297>
menindas
<06031>
Hagar sehingga larilah
<01272>
Hagar daripadanya
<06440>
.

[<00> <02896> <05869>]
HEBREW
hynpm
<06440>
xrbtw
<01272>
yrv
<08297>
hnetw
<06031>
Kynyeb
<05869>
bwjh
<02896>
hl
<0>
yve
<06213>
Kdyb
<03027>
Ktxps
<08198>
hnh
<02009>
yrv
<08297>
la
<0413>
Mrba
<087>
rmayw (16:6)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 16:6

Kata Abram 1  kepada Sarai: "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu 2 ; perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik 3 ." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari 4  meninggalkannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA