Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 13:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 13:6

semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot-Maim; v  semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau w  mereka 1  dari depan orang Israel; hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang Kuperintahkan x  kepadamu.

AYT (2018)

Semua yang tinggal di pegunungan, mulai dari Lebanon sampai ke Misrefot-Maim, semua orang Sidon. Akulah yang akan mencerai-beraikan mereka dari hadapan orang Israel. Hanya, undilah dahulu negeri itu bagi orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang Aku perintahkan kepadamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 13:6

Segala orang yang mengeduduki pegunungan dari pada Libanon sampai ke Misrefot-Mayim dan lagi segala orang Zidoni, maka Aku akan menghalaukan mereka itu dari pada miliknya di hadapan segala bani Israel, maka sementara itu hendaklah engkau suruh buang undi bagi orang Israel akan dibahagi-bahagi pusaka itu setuju dengan firman-Ku kepadamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 13:6

Termasuk juga seluruh daerah orang Sidon, yang tinggal di daerah pegunungan antara gunung-gunung Libanon dan Misrefot-Maim." "Semua bangsa-bangsa itu akan Kuusir nanti, pada waktu umat Israel memerangi mereka," kata TUHAN selanjutnya kepada Yosua. "Tanah itu harus kaubagi-bagikan kepada umat Israel untuk menjadi tanah milik mereka, seperti yang sudah Kuperintahkan kepadamu.

TSI (2014)

dan daerah pegunungan mulai dari Libanon sampai ke kota Misrefot Maim, yang ditempati orang Sidon. “Aku akan mengusir mereka dari hadapan orang Israel. Hanya saja, kamu harus membagikan tanah ini kepada orang Israel menjadi warisan mereka, seperti yang sudah Aku perintahkan kepadamu.

MILT (2008)

Semua penduduk perbukitan mulai dari Libanon hingga ke Misrefot-Maim, semua orang Sidon, Aku akan menghalau mereka dari hadapan bani Israel. Hanya, buatlah itu jatuh ke tangan Israel sebagai milik pusaka, seperti yang telah Aku perintahkan kepadamu."

Shellabear 2011 (2011)

serta seluruh penduduk pegunungan dari Libanon sampai ke Misrefot-Maim, yaitu semua orang Sidon. Aku sendirilah yang akan menghalau mereka dari hadapan bani Israil. Hanya, undikanlah dahulu negeri itu sebagai milik pusaka bagi orang Israil, seperti Kuperintahkan kepadamu.

AVB (2015)

serta seluruh penduduk pergunungan dari Lebanon sampai ke Misrefot-Maim, iaitu semua orang Sidon. Aku sendirilah yang akan mengusir mereka dari hadapan orang Israel. Hanya bahagi-bahagikanlah negeri itu dahulu sebagai harta pusaka orang Israel, seperti yang Kuperintahkan kepadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 13:6

semua
<03605>
orang yang diam
<03427>
di pegunungan
<02022>
, mulai
<04480>
dari gunung Libanon
<03844>
sampai
<05704>
ke Misrefot-Maim
<04956>
; semua
<03605>
orang Sidon
<06722>
. Aku
<0595>
sendiri akan menghalau
<03423>
mereka dari depan
<06440>
orang
<01121>
Israel
<03478>
; hanya
<07535>
undikanlah
<05307>
dahulu negeri itu di antara orang Israel
<03478>
menjadi milik pusaka
<05159>
mereka, seperti yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
kepadamu.
TL ITL ©

SABDAweb Yos 13:6

Segala
<03605>
orang yang mengeduduki
<03427>
pegunungan
<02022>
dari
<04480>
pada Libanon
<03844>
sampai
<05704>
ke Misrefot-Mayim
<04956>
dan lagi segala
<03605>
orang Zidoni
<06722>
, maka Aku
<0595>
akan menghalaukan
<03423>
mereka itu dari pada miliknya di hadapan
<06440>
segala bani
<01121>
Israel
<03478>
, maka sementara itu hendaklah engkau suruh buang
<07535>
undi
<05307>
bagi orang Israel
<03478>
akan dibahagi-bahagi pusaka
<05159>
itu setuju
<0834>
dengan firman-Ku
<06680>
kepadamu.
AYT ITL
Semua
<03605>
yang tinggal
<03427>
di pegunungan
<02022>
, mulai dari
<04480>
Lebanon
<03844>
sampai
<05704>
ke Misrefot-Maim
<04956>
, semua
<03605>
orang Sidon
<06722>
. Akulah
<0595>
yang akan mencerai-beraikan
<03423>
mereka dari hadapan
<06440>
orang
<01121>
Israel
<03478>
. Hanya
<07535>
, undilah dahulu negeri itu bagi orang Israel
<03478>
menjadi milik pusaka
<05159>
mereka, seperti yang
<0834>
Aku perintahkan
<06680>
kepadamu.

[<00> <05307>]
AVB ITL
serta seluruh
<03605>
penduduk
<03427>
pergunungan
<02022>
dari
<04480>
Lebanon
<03844>
sampai
<05704>
ke Misrefot-Maim
<04956>
, iaitu semua
<03605>
orang Sidon
<06722>
. Aku
<0595>
sendirilah yang akan mengusir
<03423>
mereka dari hadapan
<06440>
orang
<01121>
Israel
<03478>
. Hanya
<07535>
bahagi-bahagikanlah
<05307>
negeri itu dahulu sebagai harta pusaka
<05159>
orang Israel
<03478>
, seperti
<0834>
yang Kuperintahkan
<06680>
kepadamu.

[<00>]
HEBREW
Kytywu
<06680>
rsak
<0834>
hlxnb
<05159>
larvyl
<03478>
hlph
<05307>
qr
<07535>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
ynpm
<06440>
Msyrwa
<03423>
ykna
<0595>
Myndyu
<06722>
lk
<03605>
Mym
<04956>
tprvm
<0>
de
<05704>
Nwnblh
<03844>
Nm
<04480>
rhh
<02022>
ybsy
<03427>
lk (13:6)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yos 13:6

semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot-Maim; v  semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau w  mereka 1  dari depan orang Israel; hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang Kuperintahkan x  kepadamu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 13:6

semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot-Maim 1 ; semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau 2  mereka dari depan orang Israel; hanya undikanlah 3  dahulu negeri itu di antara 3  orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang Kuperintahkan kepadamu.

Catatan Full Life

Yos 13:6 1

Nas : Yos 13:6

Allah berjanji untuk menghalau orang-orang Kanaan di hadapan Israel, namun janji ini tergantung pada ketaatan Israel. Karena orang Israel mengabaikan untuk menghalau semua penduduk negeri itu, Allah membiarkan beberapa orang tinggal di antara umat-Nya. Hal ini mendatangkan banyak persoalan bagi bangsa Israel, khususnya mereka mudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Allah tidak terikat dengan janji-janji-Nya jikalau kita tidak setia pada syarat-syaratnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA