Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 26:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 26:24

Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam j  bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh.

AYT (2018)

Akan tetapi, tangan Ahikam, anak Safan, bersama Yeremia sehingga dia tidak diserahkan kepada orang-orang untuk dibunuh.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 26:24

Tetapi tangan Ahikam bin Safan adalah serta dengan Yermia, sehingga iapun tidak diserahkan ke dalam kuasa orang banyak akan dibunuh.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 26:24

Tapi sekarang berkat pertolongan Ahikam anak Safan, aku Yeremia tidak diserahkan kepada rakyat untuk dibunuh.

MILT (2008)

Namun tangan Ahikam anak Safan ada dengan Yeremia, sehingga mereka tidak dapat menyerahkannya ke tangan orang-orang untuk dibunuh.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, Ahikam bin Safan melindungi Yeremia sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh.

AVB (2015)

Akan tetapi, Ahikam anak Safan melindungi Yeremia sehingga dia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 26:24

Tetapi
<0389>
Yeremia
<03414>
dilindungi
<03027>
oleh Ahikam
<0296>
bin
<01121>
Safan
<08227>
, sehingga ia tidak
<01115>
diserahkan
<05414>
ke dalam tangan
<03027>
rakyat
<05971>
untuk dibunuh
<04191>
.

[<01961> <0854>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 26:24

Tetapi
<0389>
tangan
<03027>
Ahikam
<0296>
bin
<01121>
Safan
<08227>
adalah
<01961>
serta dengan
<0854>
Yermia
<03414>
, sehingga
<01115>
iapun tidak diserahkan
<05414>
ke dalam kuasa
<03027>
orang banyak
<05971>
akan dibunuh
<04191>
.
AYT ITL
Akan tetapi
<0389>
, tangan
<03027>
Ahikam
<0296>
, anak
<01121>
Safan
<08227>
, bersama
<0854>
Yeremia
<03414>
sehingga dia tidak
<01115>
diserahkan
<05414>
kepada
<03027>
orang-orang
<05971>
untuk dibunuh
<04191>
.

[<01961> <0853> <00>]
AVB ITL
Akan tetapi
<0389>
, Ahikam
<0296>
anak
<01121>
Safan
<08227>
melindungi
<03027> <01961> <0854>
Yeremia
<03414>
sehingga dia tidak
<01115>
diserahkan
<05414>
ke dalam tangan
<03027>
rakyat
<05971>
untuk dibunuh
<04191>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
P
wtymhl
<04191>
Meh
<05971>
dyb
<03027>
wta
<0853>
tt
<05414>
ytlbl
<01115>
whymry
<03414>
ta
<0854>
htyh
<01961>
Nps
<08227>
Nb
<01121>
Mqyxa
<0296>
dy
<03027>
Ka (26:24)
<0389>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 26:24

Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam j  bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 26:24

Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam 1  bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan 2  ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh.

Catatan Full Life

Yer 26:16-24 1

Nas : Yer 26:16-24

Setelah mendengarkan pembelaan Yeremia (ayat Yer 26:12-15), para pejabat dan bangsa berpihak padanya dan melawan para imam dan nabi itu. Beberapa tua-tua membela Yeremia dengan memberikan contoh-contoh perbuatan seorang raja yang benar, Hizkia, dan seorang raja yang jahat, Yoyakim.

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA