Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 13:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 13:16

Tetapi jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: "Sekalipun engkau menahan Aku di sini, hidanganmu itu tidak akan Kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, t  persembahkanlah itu kepada TUHAN." Sebab Manoah tidak mengetahui, u  bahwa Dia itu Malaikat TUHAN.

AYT (2018)

Malaikat TUHAN berkata kepada Manoah, “Sekalipun kamu menahanku, aku tidak akan memakan hidanganmu. Akan tetapi, jika kamu membuatnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada TUHAN.” Sebab, Manoah tidak mengetahui bahwa dia adalah malaikat TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 13:16

Tetapi kata Malaekat Tuhan kepada Manoakh: Jikalau engkau menahankan daku sekalipun, maka tiada juga Aku akan makan dari pada makananmu, tetapi jikalau engkau hendak menyajikan apa-apa, baiklah engkau persembahkan dia kepada Tuhan akan korban bakaran. Maka tiada diketahui Manoakh akan dia Malaekat Tuhan adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 13:16

Tetapi malaikat TUHAN itu berkata, "Sekalipun aku menunggu di sini, aku tidak akan makan apa yang kausajikan itu nanti. Tetapi, kalau engkau mau juga menyajikannya, sajikanlah itu sebagai kurban bakaran, dan persembahkanlah kepada TUHAN." Manoah belum menyadari bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah malaikat TUHAN. Jadi ia berkata, "Kalau begitu, sudilah kiranya Tuan memberitahukan nama Tuan, supaya kalau apa yang Tuan katakan itu telah terjadi nanti, kami dapat memberi penghormatan kami kepada Tuan."

MILT (2008)

Dan malaikat TUHAN YAHWEH 03068 berfirman kepada Manoah, "Jika kamu menahan aku, aku tidak akan makan rotimu. Namun jika kamu menyiapkan persembahan bakaran, naikkanlah itu kepada TUHAN YAHWEH 03068." Sebab Manoah tidak tahu bahwa dia hanyalah malaikat TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Jawab Malaikat ALLAH kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan Aku di sini, Aku tidak akan memakan hidanganmu. Tetapi jika engkau hendak mengolah suatu kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada ALLAH." Manoah memang tidak tahu bahwa Dia itu Malaikat ALLAH.

AVB (2015)

Tetapi jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah, “Biarpun engkau menahan Aku di sini, Aku tidak akan makan hidanganmu. Tetapi jika kamu menyediakan korban bakaran, maka persembahkanlah kepada TUHAN.” Manoah tidak mengetahui, bahawa Dia itu Malaikat TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 13:16

Tetapi jawab
<0559>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
itu kepada
<0413>
Manoah
<04495>
: "Sekalipun
<0518>
engkau menahan
<06113>
Aku di sini, hidanganmu
<03899>
itu tidak
<03808>
akan Kumakan
<0398>
. Tetapi jika
<0518>
engkau hendak mengolahnya
<06213>
menjadi korban bakaran
<05930>
, persembahkanlah
<05927>
itu kepada TUHAN
<03068>
." Sebab
<03588>
Manoah
<04495>
tidak
<03808>
mengetahui
<03045>
, bahwa
<03588>
Dia
<01931>
itu Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 13:16

Tetapi kata
<0559>
Malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Manoakh
<04495>
: Jikalau
<0518>
engkau menahankan
<06113>
daku sekalipun, maka tiada
<03808>
juga Aku akan makan
<0398>
dari pada makananmu
<03899>
, tetapi jikalau
<0518>
engkau hendak menyajikan apa-apa, baiklah engkau persembahkan
<06213>
dia kepada Tuhan
<03068>
akan korban bakaran
<05930>
. Maka tiada
<03808>
diketahui
<03045>
Manoakh
<04495>
akan dia Malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
adanya
<01931>
.
AYT ITL
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Manoah
<04495>
, “Sekalipun
<0518>
kamu menahanku
<06113>
, aku tidak
<03808>
akan memakan
<0398>
hidanganmu
<03899>
. Akan tetapi, jika
<0518>
kamu membuatnya
<06213>
menjadi korban bakaran
<05930>
, persembahkanlah
<05927>
itu kepada TUHAN
<03068>
.” Sebab
<03588>
, Manoah
<04495>
tidak
<03808>
mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
dia
<01931>
adalah malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
.
AVB ITL
Tetapi jawab
<0559>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
itu kepada
<0413>
Manoah
<04495>
, “Biarpun engkau
<0518>
menahan
<06113>
Aku di sini, Aku tidak
<03808>
akan makan
<0398>
hidanganmu
<03899>
. Tetapi jika
<0518>
kamu menyediakan
<06213>
korban bakaran
<05930>
, maka persembahkanlah
<05927>
kepada TUHAN
<03068>
.” Manoah
<04495>
tidak
<03808>
mengetahui
<03045>
, bahawa
<03588>
Dia
<01931>
itu Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
.
HEBREW
awh
<01931>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
yk
<03588>
xwnm
<04495>
edy
<03045>
al
<03808>
yk
<03588>
hnlet
<05927>
hwhyl
<03068>
hle
<05930>
hvet
<06213>
Maw
<0518>
Kmxlb
<03899>
lka
<0398>
al
<03808>
ynruet
<06113>
Ma
<0518>
xwnm
<04495>
la
<0413>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
rmayw (13:16)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 13:16

3 Tetapi jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: "Sekalipun 2  engkau menahan Aku di sini, hidanganmu itu tidak akan Kumakan 1 . Tetapi jika 2  engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada TUHAN." Sebab Manoah tidak mengetahui, bahwa Dia itu Malaikat TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA