Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 1:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 1:27

Suku Manasye tidak menghalau p  penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor q  dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam r  dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido s  dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan t  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.

AYT (2018)

Suku Manasye tidak mengusir penduduk Bet-Sean dengan anak kotanya, penduduk Taanakh dengan anak kotanya, penduduk Dor dengan anak kotanya, penduduk Yibleam dengan anak kotanya, penduduk Megido dengan anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tinggal di negeri itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 1:27

Maka Manasyepun tiada mengalahkan Bait-Sean serta dengan daerah takluknya, atau Taanah serta dengan daerah takluknya, atau orang isi Dor serta dengan daerah takluknya, atau orang isi Yibeleam serta dengan daerah takluknya, atau orang isi Megido serta dengan daerah takluknya, karena dengan tegarnya orang Kanani hendak juga mengeduduki tanah itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 1:27

Suku Manasye tidak mengusir penduduk kota Bet-Sean, Taanakh, Dor, Yibleam dan Megido dengan kampung-kampung di dekatnya. Jadi orang Kanaan tetap tinggal di situ.

MILT (2008)

Dan suku Manashe belum menghalau penduduk Bet-Sean dan kota-kotanya, penduduk Taanakh dan kota-kotanya, penduduk Dor dan kota-kotanya, penduduk Yibleam dan kota-kotanya, serta penduduk Megido dan kota-kotanya, karena orang Kanaan berkeras untuk tinggal di negeri itu.

Shellabear 2011 (2011)

Orang Manasye tidak menghalau penduduk Bait-Sean, Taanakh, Dor, Yibleam, dan Megido beserta desa-desanya, karena orang-orang Kanaan itu bersikukuh untuk tetap tinggal di negeri itu.

AVB (2015)

Bani Manasye tidak menawan Bet-Sean ataupun mengusir semua penduduknya. Demikianlah juga di kota-kota Taanakh, Dor, Yibleam dan Megido yang ditawan namun para warganya tidak diusir kerana bani Kanaan berkeras untuk terus menetap di bumi itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 1:27

Suku Manasye
<04519>
tidak
<03808>
menghalau
<03423>
penduduk Bet-Sean
<01052>
dan penduduk segala anak kotanya
<01323>
, penduduk Taanakh
<08590>
dengan segala anak kotanya
<01323>
, penduduk
<03427>
Dor
<01756>
dengan segala anak kotanya
<01323>
, penduduk
<03427>
Yibleam
<02991>
dengan segala anak kotanya
<01323>
, dan penduduk
<03427>
Megido
<04023>
dengan segala anak kotanya
<01323>
, sebab orang Kanaan
<03669>
itu berkeras
<02974>
untuk tetap diam
<03427>
di negeri
<0776>
itu
<02063>
.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 1:27

Maka Manasyepun
<04519>
tiada
<03808>
mengalahkan
<03423>
Bait-Sean
<01052>
serta dengan daerah
<01323>
takluknya, atau Taanah
<08590>
serta dengan daerah
<01323>
takluknya, atau orang isi
<03427>
Dor
<01756>
serta dengan daerah takluknya
<01323>
, atau orang isi
<03427>
Yibeleam
<02991>
serta dengan daerah takluknya
<01323>
, atau orang isi
<03427>
Megido
<04023>
serta dengan daerah
<01323>
takluknya, karena dengan tegarnya
<02974>
orang Kanani
<03669>
hendak juga mengeduduki
<03427>
tanah
<0776>
itu
<02063>
.
AYT ITL
Suku Manasye
<04519>
tidak
<03808>
mengusir
<03423>
penduduk Bet-Sean
<01052>
dengan anak kotanya
<01323>
, penduduk Taanakh
<08590>
dengan anak kotanya
<01323>
, penduduk
<03427>
Dor
<01756>
dengan anak kotanya
<01323>
, penduduk
<03427>
Yibleam
<02991>
dengan anak kotanya
<01323>
, penduduk
<03427>
Megido
<04023>
dengan anak kotanya
<01323>
, sebab orang Kanaan
<03669>
itu berkeras
<02974>
untuk tinggal
<03427>
di negeri
<0776>
itu
<02063>
.

[<0853> <00> <0853> <0853> <0853> <0853> <0853> <0853> <0853> <0853> <0853>]
AVB ITL
Bani Manasye
<04519>
tidak
<03808>
menawan Bet-Sean
<01052>
ataupun mengusir
<03423>
semua penduduknya. Demikianlah juga di kota-kota
<01323>
Taanakh
<08590>
, Dor
<01756>
, Yibleam
<02991>
dan Megido
<04023>
yang ditawan namun para warganya tidak diusir kerana bani Kanaan
<03669>
berkeras
<02974>
untuk terus menetap
<03427>
di bumi
<0776>
itu
<02063>
.

[<0853> <00> <0853> <0853> <0853> <01323> <0853> <03427> <0853> <01323> <0853> <03427> <0853> <01323> <0853> <03427> <0853> <01323>]
HEBREW
tazh
<02063>
Urab
<0776>
tbsl
<03427>
ynenkh
<03669>
lawyw
<02974>
hytwnb
<01323>
taw
<0853>
wdgm
<04023>
ybswy
<03427>
taw
<0853>
hytnb
<01323>
taw
<0853>
Melby
<02991>
ybswy
<03427>
taw
<0853>
hytwnb
<01323>
taw
<0853>
rwd
<01756>
*ybsy {bsy}
<03427>
taw
<0853>
hytnb
<01323>
taw
<0853>
Knet
<08590>
taw
<0853>
hytwnb
<01323>
taw
<0853>
Nas
<01052>
tyb
<0>
ta
<0853>
hsnm
<04519>
syrwh
<03423>
alw (1:27)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 1:27

Suku Manasye 1  tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh 2  dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan 3  itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA