Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 59:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 59:17

Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah 1  r  dan ketopong s  keselamatan ada di kepala-Nya; Ia mengenakan pakaian t  pembalasan u  dan menyelubungkan kecemburuan v  sebagai jubah.

AYT (2018)

Dia mengenakan kebenaran sebagai baju zirah, ketopong keselamatan di kepala-Nya, Dia mengenakan pakaian pembalasan sebagai baju, dan membungkus diri-Nya sendiri dalam kecemburuan sebagai jubah.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 59:17

Karena Iapun berpakaikan keadilan akan baju zirha dan ketopong selamat adalah di atas kepala-Nya dan Iapun berpakaikan pembalasan akan pakaian dan ditudungi-Nya diri-Nya dengan gairah seperti dengan baju selimut.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 59:17

Ia memakai keadilan dan keselamatan sebagai baju besi dan topi baja. Ia bertekad untuk memulihkan keadaan dan membalas ketidakadilan.

MILT (2008)

Sebab Dia mengenakan kebenaran seperti baju zirah, dan ketopong penyelamatan di kepala-Nya. Dan mengenakan jubah pembalasan sebagai pakaian, dan Dia dilingkupi kecemburuan sebagai mantel.

Shellabear 2011 (2011)

Ia mengenakan kebenaran sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepala-Nya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan semangat sebagai jubah.

AVB (2015)

Dia mengenakan perbenaran sebagai baju zirah, dan ketopong penyelamatan ada di kepala-Nya. Dia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan semangat sebagai jubah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 59:17

Ia mengenakan
<03847>
keadilan
<06666>
sebagai baju zirah
<08302>
dan ketopong
<03553>
keselamatan
<03444>
ada di kepala-Nya
<07218>
; Ia mengenakan
<03847>
pakaian
<0899>
pembalasan
<05359>
dan menyelubungkan
<05844>
kecemburuan
<07068>
sebagai jubah
<04598>
.

[<08516>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 59:17

Karena Iapun berpakaikan
<03847>
keadilan
<06666>
akan baju zirha
<08302>
dan ketopong
<03553>
selamat
<03444>
adalah di atas kepala-Nya
<07218>
dan Iapun berpakaikan
<0899> <03847>
pembalasan
<05359>
akan pakaian
<08516>
dan ditudungi-Nya
<05844>
diri-Nya dengan gairah
<07068>
seperti dengan baju selimut
<04598>
.
AYT ITL
Dia mengenakan
<03847>
kebenaran
<06666>
sebagai baju zirah
<08302>
, ketopong
<03553>
keselamatan
<03444>
di kepala-Nya
<07218>
, Dia mengenakan
<03847>
pakaian
<0899>
pembalasan
<05359>
sebagai baju
<08516>
, dan membungkus
<05844>
diri-Nya sendiri dalam kecemburuan
<07068>
sebagai jubah
<04598>
.
AVB ITL
Dia mengenakan
<03847>
perbenaran
<06666>
sebagai baju zirah
<08302>
, dan ketopong
<03553>
penyelamatan
<03444>
ada di kepala-Nya
<07218>
. Dia mengenakan
<03847>
pakaian
<0899>
pembalasan
<05359>
dan menyelubungkan
<05844>
semangat
<07068>
sebagai jubah
<04598>
.

[<08516>]
HEBREW
hanq
<07068>
lyemk
<04598>
jeyw
<05844>
tsblt
<08516>
Mqn
<05359>
ydgb
<0899>
sblyw
<03847>
wsarb
<07218>
hewsy
<03444>
ebwkw
<03553>
Nyrsk
<08302>
hqdu
<06666>
sblyw (59:17)
<03847>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 59:17

Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah 1  r  dan ketopong s  keselamatan ada di kepala-Nya; Ia mengenakan pakaian t  pembalasan u  dan menyelubungkan kecemburuan v  sebagai jubah.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 59:17

Ia mengenakan keadilan 1  sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepala-Nya; Ia mengenakan 1  pakaian 2  pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan 3  sebagai jubah.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 59:17-18 2

Nas : Yes 59:17-18

Paulus mengutip dua frasa dari ayat ini ketika menggambarkan perlengkapan senjata orang percaya: "baju zirah keadilan" dan "ketopong keselamatan" (Ef 6:14-17). Ketika menyebut "pakaian pembalasan" dan "murka kepada lawan-lawan" (ayat Yes 59:17-18) Yesaya membayangkan hari besar murka Allah pada akhir zaman

(lihat cat. --> Wahy 19:1 dst. catatan-catatan s/d 19:21

lihat cat. --> Wahy 19:21).

[atau ref. Wahy 19:1-21]

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA