Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 36:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 36:11

Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah t  kepada juru minuman agung: "Silakan berbicara dalam bahasa Aram u  kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

AYT (2018)

Kemudian, Elyakim, Sebna, dan Yoah berkata kepada kepala juru minuman itu, “Berbicaralah kepada hambamu ini dalam bahasa Aram karena kami memahaminya. Janganlah berkata-kata kepada kami dengan bahasa Ibrani dan didengar oleh orang-orang yang berada di atas tembok itu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 36:11

Hata, maka kata Elyakim dan Sebna dan Yoah kepada Rabsake: Hendaklah kiranya tuan berkata-kata kepada hambamu ini dengan bahasa Arami, karena hamba juga mengerti; jangan apalah tuan berkata-kata kepada hamba dengan bahasa Yehudi di hadapan telinga segala rakyat, yang di atas dewala itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 36:11

Lalu kata Elyakim, Sebna dan Yoah kepada perwira Asyur itu, "Tuan, bicara saja dalam bahasa Aram dengan kami, kami mengerti. Jangan memakai bahasa Ibrani, nanti dimengerti rakyat di atas tembok kota itu."

MILT (2008)

Kemudian Elyakim, dan Sebna, dan Yoah berkata kepada Rabshake, "Kumohon berbicaralah kepada hambamu dalam bahasa Aram karena kami dapat mendengarkan, tetapi jangan berbicara kepada kami dalam bahasa Yehuda, ke telinga orang-orang yang ada di atas tembok."

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Elyakim, Sebna, dan Yoah berkata kepada kepala juru minum, "Harap Tuan berkata-kata kepada hamba-hambamu ini dengan bahasa Aram, karena kami mengerti bahasa itu. Janganlah Tuan berkata-kata kepada kami dengan bahasa Ibrani, karena rakyat yang berada di atas tembok itu dapat mendengarnya."

AVB (2015)

Lalu Elyakim, Sebna, dan Yoah berkata kepada Rabshakeh, “Harap tuan bercakap kepada hamba-hambamu ini dalam bahasa Aram, kerana kami memahami bahasa itu. Janganlah tuan berkata-kata kepada kami dalam bahasa Ibrani, kerana rakyat yang berada di atas tembok itu dapat mendengarnya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 36:11

Lalu berkatalah
<0559>
Elyakim
<0471>
, Sebna
<07644>
dan Yoah
<03098>
kepada
<0413>
juru minuman agung
<07262>
: "Silakan
<04994>
berbicara
<01696>
dalam bahasa Aram
<0762>
kepada
<0413>
hamba-hambamu
<05650>
ini, sebab
<03588>
kami
<0587>
mengerti
<08085>
; tetapi janganlah
<0408>
berbicara
<01696>
dengan
<0413>
kami dalam bahasa Yehuda
<03066>
sambil didengar
<0241>
oleh rakyat
<05971>
yang
<0834>
ada di atas
<05921>
tembok
<02346>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yes 36:11

Hata, maka kata
<0559>
Elyakim
<0471>
dan Sebna
<07644>
dan Yoah
<03098>
kepada
<0413>
Rabsake
<07262>
: Hendaklah kiranya
<04994>
tuan berkata-kata
<01696>
kepada
<0413>
hambamu
<05650>
ini dengan bahasa Arami
<0762>
, karena
<03588>
hamba
<0587>
juga mengerti
<08085>
; jangan
<0408>
apalah tuan berkata-kata
<01696>
kepada
<0413>
hamba dengan bahasa Yehudi
<03066>
di hadapan telinga
<0241>
segala rakyat
<05971>
, yang
<0834>
di atas
<05921>
dewala
<02346>
itu.
AYT ITL
Kemudian, Elyakim
<0471>
, Sebna
<07644>
, dan Yoah
<03098>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
kepala juru minuman
<07262>
itu, “Berbicaralah
<01696>
kepada
<0413>
hambamu
<05650>
ini dalam bahasa Aram
<0762>
karena
<03588>
kami
<0587>
memahaminya. Janganlah
<0408>
berkata-kata
<01696>
kepada
<0413>
kami dengan bahasa Ibrani
<03066>
dan didengar
<0241>
oleh orang-orang
<05971>
yang
<0834>
berada di atas
<05921>
tembok
<02346>
itu.”

[<00> <04994> <08085>]
HEBREW
hmwxh
<02346>
le
<05921>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
ynzab
<0241>
tydwhy
<03066>
wnyla
<0413>
rbdt
<01696>
law
<0408>
wnxna
<0587>
Myems
<08085>
yk
<03588>
tymra
<0762>
Kydbe
<05650>
la
<0413>
an
<04994>
rbd
<01696>
hqs
<07262>
br
<0>
la
<0413>
xawyw
<03098>
anbsw
<07644>
Myqyla
<0471>
rmayw (36:11)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 36:11

Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: "Silakan berbicara dalam bahasa 1  Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA