Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 24:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 24:1

Sesungguhnya 1 , TUHAN akan menanduskan bumi 2  o  dan akan menghancurkannya, p  akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan q  penduduknya.

AYT (2018)

Lihatlah, TUHAN mengosongkan negeri itu, menghancurkannya, membalikkan permukaannya, dan mencerai-beraikan penduduknya.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 24:1

Seberrmula, maka sesungguhnya negeri itu dihampakan dan disunyikan oleh Tuhan, di balik belahnya akan dia dan dicerai-beraikannya segala orang isinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 24:1

TUHAN akan membinasakan bumi, sehingga menjadi tandus dan sepi. Ia akan membalik permukaannya dan menceraiberaikan penduduknya.

MILT (2008)

Lihatlah, TUHAN YAHWEH-lah 03068 yang mengosongkan negeri itu, dan membuatnya sunyi dan merusak permukaannya, dan menyerakkan penduduknya.

Shellabear 2011 (2011)

Sesungguhnya, ALLAH akan menghampakan bumi dan menanduskannya. Ia akan membalikkan permukaannya dan mencerai-beraikan penduduknya.

AVB (2015)

Sesungguhnya, TUHAN akan membinasakan bumi dan menanduskannya. Dia akan membalikkan permukaannya dan mencerai-beraikan penduduknya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 24:1

Sesungguhnya
<02009>
, TUHAN
<03068>
akan menanduskan
<01238>
bumi
<0776>
dan akan menghancurkannya
<01110>
, akan membalikkan
<05753>
permukaannya
<06440>
, dan akan menyerakkan
<06327>
penduduknya
<03427>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yes 24:1

Seberrmula, maka sesungguhnya
<02009>
negeri
<0776>
itu dihampakan
<01238>
dan disunyikan
<01110>
oleh Tuhan
<03068>
, di balik
<05753>
belahnya
<06440>
akan dia dan dicerai-beraikannya
<06327>
segala orang isinya
<03427>
.
AYT ITL
Lihatlah
<02009>
, TUHAN
<03068>
mengosongkan
<01238>
negeri
<0776>
itu, menghancurkannya
<01110>
, membalikkan
<05753>
permukaannya
<06440>
, dan mencerai-beraikan
<06327>
penduduknya
<03427>
.
AVB ITL
Sesungguhnya
<02009>
, TUHAN
<03068>
akan membinasakan
<01238>
bumi
<0776>
dan menanduskannya
<01110>
. Dia akan membalikkan
<05753>
permukaannya
<06440>
dan mencerai-beraikan
<06327>
penduduknya
<03427>
.
HEBREW
hybsy
<03427>
Uyphw
<06327>
hynp
<06440>
hwew
<05753>
hqlwbw
<01110>
Urah
<0776>
qqwb
<01238>
hwhy
<03068>
hnh (24:1)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 24:1

Sesungguhnya 1 , TUHAN akan menanduskan bumi 2  o  dan akan menghancurkannya, p  akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan q  penduduknya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 24:1

Sesungguhnya, TUHAN akan menanduskan bumi 1  dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya 2 , dan akan menyerakkan 3  penduduknya.

Catatan Full Life

Yes 13:1--24:17 1

Nas : Yes 13:1-23:18

Pasal-pasal ini mencatat berbagai hukuman yang dikenakan kepada berbagai bangsa asing dan pada Yerusalem yang murtad. Yesaya mulai dengan Babel (Yes 13:1-14:23) dan Asyur (Yes 14:24-27) dan melanjutkan dengan nubuat terhadap negeri-negeri yang lebih kecil. Pasal-pasal ini mengajarkan bahwa semua bangsa dan orang bertanggung jawab kepada Allah; orang yang menentang Dia dan rencana keselamatan ilahi-Nya akan dihukum dan dibinasakan, dan orang yang percaya kepada-Nya akan menang pada akhirnya.


Yes 24:1--28:12 2

Nas : Yes 24:1-27:13

Pasal-pasal ini membahas peristiwa-peristiwa pada akhir zaman dalam bahasa apokaliptik, jenis bahasa yang dipakai dalam kitab Wahyu. Pasal ini berbicara tentang hukuman Allah atas dunia karena dosanya dan tentang berkat-berkat yang telah dipersiapkan untuk umat-Nya.


Yes 24:1 3

Nas : Yes 24:1

Pasal ini melukiskan hukuman Allah yang akan datang atas seluruh dunia dan penghuninya; Ia akan membinasakan sebagian besar bumi dan penghuninya. Masa perusakan dunia ini disebut masa kesengsaraan besar dalam PB (bd. Mat 24:15-21; 1Tes 5:1-3; dan pasal Wahy 6:1-17; 8:1-9:21; Wahy 15:1-16:21; 18:1-19:21;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

Setelah hukuman atas dunia ini, Kristus akan kembali untuk memerintah orang benar di bumi (pasal Wahy 19:1-20:15).

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA