Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 16:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 16:5

maka suatu takhta s  akan ditegakkan t  dalam kasih setia dan di atasnya, dalam kemah Daud, u  akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, v  dan yang segera melakukan kebenaran."

AYT (2018)

Kemudian, takhta akan didirikan dalam kasih yang teguh, dan di atasnya akan duduk dalam kesetiaan di kemah Daud, yang menghakimi dan menegakkan keadilan dan cepat melakukan kebenaran.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 16:5

Karena sebuah takhta akan ditetapkan oleh kemurahan, maka di atasnya, yaitu di dalam kemah Daud, akan bersemayam selalu Satu, yang menghukumkan dan menuntut kebenaran yang sedia akan keadilan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 16:5

Kemudian seorang dari keturunan Daud akan menjadi raja, dan ia akan memerintah bangsanya dengan kasih dan setia. Ia akan menegakkan keadilan dan cepat bertindak untuk melakukan yang benar.)

MILT (2008)

Dan takhta itu akan ditegakkan dengan kasih setia, dan dia akan duduk di atasnya dalam kebenaran, di dalam kemah Daud yang menghakimi dan yang mengusahakan keadilan dan yang menganjurkan kebenaran.

Shellabear 2011 (2011)

Suatu takhta kerajaan akan ditegakkan dalam kasih abadi, dan di atasnya akan duduk seorang yang tepercaya dalam kemah Daud. Dialah hakim dan penegak keadilan yang cepat melaksanakan kebenaran.

AVB (2015)

Sebuah takhta kerajaan akan ditegakkan dalam kasih abadi, dan di atasnya akan duduk seorang yang boleh dipercayai di dalam khemah Daud. Dialah hakim dan penegak keadilan yang cepat melaksanakan keadilan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 16:5

maka suatu takhta
<03678>
akan ditegakkan
<03559>
dalam kasih setia
<02617>
dan di atasnya
<05921>
, dalam kemah
<0168>
Daud
<01732>
, akan duduk
<03427>
senantiasa seorang hakim
<08199>
yang menegakkan
<01875>
keadilan
<04941>
, dan yang segera
<04106>
melakukan kebenaran
<06664>
."

[<0571>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 16:5

Karena sebuah takhta
<03678>
akan ditetapkan
<03559>
oleh kemurahan
<02617>
, maka di atasnya
<05921>
, yaitu di dalam kemah
<0168>
Daud
<01732>
, akan bersemayam
<03427>
selalu Satu, yang menghukumkan
<08199>
dan menuntut
<01875>
kebenaran
<04941>
yang sedia
<04106>
akan keadilan
<06664>
.
AYT ITL
Kemudian, takhta
<03678>
akan didirikan
<03559>
dalam kasih yang teguh
<02617>
, dan di atasnya
<05921>
akan duduk
<03427>
dalam kesetiaan
<0571>
di kemah
<0168>
Daud
<01732>
, yang menghakimi
<08199>
dan menegakkan
<01875>
keadilan
<04941>
dan cepat
<04106>
melakukan kebenaran
<06664>
.
AVB ITL
Sebuah takhta kerajaan
<03678>
akan ditegakkan
<03559>
dalam kasih abadi
<02617>
, dan di atasnya
<05921>
akan duduk
<03427>
seorang yang boleh dipercayai
<0571>
di dalam khemah
<0168>
Daud
<01732>
. Dialah hakim
<08199>
dan penegak
<01875>
keadilan
<04941>
yang cepat
<04106>
melaksanakan keadilan
<06664>
.
HEBREW
qdu
<06664>
rhmw
<04106>
jpsm
<04941>
srdw
<01875>
jps
<08199>
dwd
<01732>
lhab
<0168>
tmab
<0571>
wyle
<05921>
bsyw
<03427>
aok
<03678>
doxb
<02617>
Nkwhw (16:5)
<03559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 16:5

maka suatu takhta s  akan ditegakkan t  dalam kasih setia dan di atasnya, dalam kemah Daud, u  akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, v  dan yang segera melakukan kebenaran."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 16:5

maka suatu takhta akan ditegakkan 2  dalam kasih setia 1  dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim 3  yang menegakkan keadilan, dan yang segera 4  melakukan kebenaran."

Catatan Full Life

Yes 13:1--24:17 1

Nas : Yes 13:1-23:18

Pasal-pasal ini mencatat berbagai hukuman yang dikenakan kepada berbagai bangsa asing dan pada Yerusalem yang murtad. Yesaya mulai dengan Babel (Yes 13:1-14:23) dan Asyur (Yes 14:24-27) dan melanjutkan dengan nubuat terhadap negeri-negeri yang lebih kecil. Pasal-pasal ini mengajarkan bahwa semua bangsa dan orang bertanggung jawab kepada Allah; orang yang menentang Dia dan rencana keselamatan ilahi-Nya akan dihukum dan dibinasakan, dan orang yang percaya kepada-Nya akan menang pada akhirnya.


Yes 16:1-5 2

Nas : Yes 16:1-5

Orang pelarian dan pengungsi dari Moab disuruh mencari perlindungan di Yehuda dan menyerah kepada raja Yerusalem.


Yes 16:4-5 3

Nas : Yes 16:4-5

Ketika memandang ke masa depan, Yesaya melihat kerajaan Mesias dan akhir semua penindasan.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA