Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 25:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:15

Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun p  sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen.

AYT (2018)

Jika kamu membeli sesuatu dari sesamamu, kamu harus membayarnya menurut jumlah tahun setelah tahun Yobel, sementara orang itu harus menjualnya kepadamu menurut jumlah tahun panen.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 25:15

Sekadar bilangan tahun kemudian dari pada tahun yobel itu hendaklah kamu beli dari pada samamu manusia maka hendaklah dijualnya kepadamu dengan bilangan segala tahun hasilnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 25:15

Harga tanah itu harus ditetapkan menurut jumlah tahun selama tanah itu dapat memberi hasil sampai Tahun Pengembalian yang berikut.

MILT (2008)

Menurut jumlah tahun-tahun setelah Yobel, engkau harus membeli dari sesamamu; menurut jumlah tahun-tahun hasil panen, dia menjual kepadamu.

Shellabear 2011 (2011)

Kamu harus membeli dari sesamamu berdasarkan jumlah tahun sesudah Tahun Pembebasan, sedangkan ia harus menjual kepadamu berdasarkan jumlah tahun panen.

AVB (2015)

Sebaliknya, hendaklah kamu mengambil kira bilangan tahun selepas jubli ketika kamu membeli tanah daripada jiranmu, dan yang hendaklah dia menjual kepadamu berdasarkan jumlah tahun penuaian akan dilakukan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 25:15

Apabila engkau membeli
<07069>
dari sesamamu
<05997>
haruslah menurut jumlah
<04557>
tahun
<08141>
sesudah
<0310>
tahun Yobel
<03104>
, dan apabila ia menjual
<04376>
kepadamu haruslah menurut jumlah
<04557>
tahun
<08141>
panen
<08393>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 25:15

Sekadar bilangan
<04557>
tahun
<08141>
kemudian
<0310>
dari pada tahun yobel
<03104>
itu hendaklah kamu beli
<07069>
dari pada samamu
<05997>
manusia maka hendaklah dijualnya
<04376>
kepadamu
<00>
dengan bilangan
<04557>
segala tahun
<08141>
hasilnya
<08393>
.
AYT ITL
Jika kamu membeli
<07069>
sesuatu dari sesamamu
<05997>
, kamu harus membayarnya menurut jumlah
<04557>
tahun
<08141>
setelah
<0310>
tahun Yobel
<03104>
, sementara orang itu harus menjualnya
<04376>
kepadamu menurut jumlah
<04557>
tahun
<08141>
panen
<08393>
.

[<0853> <00>]
AVB ITL
Sebaliknya, hendaklah kamu mengambil kira bilangan
<04557>
tahun
<08141>
selepas
<0310>
jubli
<03104>
ketika kamu membeli
<07069>
tanah daripada jiranmu
<05997>
, dan yang hendaklah dia menjual
<04376>
kepadamu berdasarkan jumlah
<04557>
tahun
<08141>
penuaian
<08393>
akan dilakukan.

[<0853> <00>]
HEBREW
Kl
<0>
rkmy
<04376>
tawbt
<08393>
yns
<08141>
rpomb
<04557>
Ktyme
<05997>
tam
<0853>
hnqt
<07069>
lbwyh
<03104>
rxa
<0310>
Myns
<08141>
rpomb (25:15)
<04557>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:15

Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun p  sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 25:15

1 Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 1

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA