Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 19:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 19:36

Neraca x  yang betul, batu timbangan yang betul, efa y  yang betul dan hin z  yang betul haruslah kamu pakai; Akulah TUHAN, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. a 

AYT (2018)

Neraca dan timbanganmu harus seimbang, ukuran efa dan hinmu harus benar. Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawamu keluar dari tanah Mesir.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 19:36

Maka hendaklah kamu menaruh akan neraca yang betul dan akan buah timbangan yang betul dan akan efa yang betul dan akan hin yang betul: Bahwa Akulah Tuhan, Allahmu, yang telah menghantar akan kamu ke luar dari negeri Mesir.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 19:36

Pakailah meteran, timbangan dan takaran yang betul. Akulah TUHAN Allahmu, dan Aku telah membawa kamu keluar dari Mesir.

MILT (2008)

Haruslah neraca yang benar, batu timbangan yang benar, efa yang benar dan hin yang benar ada padamu. Akulah TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, yang telah embawa kamu keluar dari tanah Mesir.

Shellabear 2011 (2011)

Gunakanlah neraca yang betul, batu timbangan yang betul, efa yang betul, dan hin yang betul. Akulah ALLAH, Tuhanmu, yang membawa kamu keluar dari Tanah Mesir.

AVB (2015)

Gunakanlah neraca yang betul, batu timbangan yang betul, efa yang betul, dan hin yang betul. Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Tanah Mesir.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 19:36

Neraca
<03976>
yang betul
<06664>
, batu timbangan
<068>
yang betul
<06664>
, efa
<0374>
yang betul
<06664>
dan hin
<01969>
yang betul
<06664>
haruslah kamu pakai
<01961>
; Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
yang
<0834>
membawa
<03318> <00>
kamu keluar
<00> <03318>
dari tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 19:36

Maka hendaklah kamu menaruh
<01961>
akan neraca
<03976>
yang betul
<06664>
dan akan buah timbangan
<068>
yang betul
<06664>
dan akan efa
<0374>
yang betul
<06664>
dan akan hin
<01969>
yang betul
<06664>
: Bahwa Akulah
<0589>
Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
telah menghantar akan kamu ke luar
<03318>
dari negeri
<0776>
Mesir
<04714>
.
AYT ITL
Neraca
<03976>
dan timbanganmu
<068>
harus seimbang
<06664> <06664>
, ukuran efa
<0374>
dan hinmu
<01969>
harus benar
<06664> <06664>
. Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
membawamu keluar
<03318>
dari tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.

[<01961> <00> <0853>]
AVB ITL
Gunakanlah neraca
<03976>
yang betul
<06664>
, batu timbangan
<068>
yang betul
<06664>
, efa
<0374>
yang betul
<06664>
, dan hin
<01969>
yang betul
<06664>
. Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
membawa
<03318> <0>
kamu keluar
<0> <03318>
dari Tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.

[<01961> <00> <0853>]
HEBREW
Myrum
<04714>
Uram
<0776>
Mkta
<0853>
ytauwh
<03318>
rsa
<0834>
Mkyhla
<0430>
hwhy
<03068>
yna
<0589>
Mkl
<0>
hyhy
<01961>
qdu
<06664>
Nyhw
<01969>
qdu
<06664>
tpya
<0374>
qdu
<06664>
ynba
<068>
qdu
<06664>
ynzam (19:36)
<03976>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 19:36

Neraca 1  yang betul 1 , batu timbangan 2  yang betul 1 , efa yang betul 1  dan hin yang betul 1  haruslah kamu pakai; Akulah TUHAN, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA