Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hosea 11:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hos 11:4

Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih 1 . d  Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk e  dari tulang rahang mereka; Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka f  makan. g 

AYT (2018)

Aku memimpin mereka dengan tali kebaikan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, Akulah yang mengangkat kuk dari tengkuk mereka, Aku membungkuk untuk memberi mereka makan.

TL (1954) ©

SABDAweb Hos 11:4

Bahwa Aku sudah menghelakan mereka itu dengan tali manusia dan dengan tambatan kasih, tetapi pada sangka mereka itu Aku ini baginya seperti orang yang hendak mengenakan kang pada mulutnya, yaitu apabila Aku memberi makan kepadanya!

BIS (1985) ©

SABDAweb Hos 11:4

Dengan segala kasih sayang-Ku, Kudekatkan dia pada-Ku. Segala penderitaannya Kuringankan, dan dengan murah hati Kuberi dia makan.

MILT (2008)

Aku menarik mereka dengan tali-tali manusia, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang-orang yang melepaskan kekang pada rahang mereka dan membungkuk memberi mereka makan.

Shellabear 2011 (2011)

Aku menarik mereka dengan pertalian manusia, yaitu dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari rahang mereka. Aku berpaling untuk memberi mereka makan.

AVB (2015)

Aku menarik mereka dengan pertalian manusia, iaitu dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk daripada rahang mereka. Aku berpaling untuk memberi mereka makan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hos 11:4

Aku menarik
<04900>
mereka dengan tali
<02256>
kesetiaan, dengan ikatan
<05688>
kasih
<0160>
. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat
<07311>
kuk
<05923>
dari
<05921>
tulang rahang
<03895>
mereka; Aku membungkuk kepada
<0413>
mereka untuk memberi
<0398> <00>
mereka makan
<00> <0398>
.

[<0120> <01961> <0328>]
TL ITL ©

SABDAweb Hos 11:4

Bahwa Aku sudah menghelakan
<04900>
mereka itu dengan tali
<02256>
manusia
<0120>
dan dengan tambatan
<05688>
kasih
<0160>
, tetapi pada sangka mereka itu Aku ini baginya seperti orang yang hendak mengenakan
<07311>
kang
<05923>
pada
<05921>
mulutnya
<03895>
, yaitu apabila Aku memberi makan
<0398>
kepadanya
<0413>
!
AYT ITL
Aku memimpin
<04900>
mereka dengan tali
<02256>
kebaikan, dengan ikatan
<05688>
kasih
<0160>
. Bagi mereka, Akulah yang mengangkat
<07311>
kuk
<05923>
dari
<05921>
tengkuk
<03895>
mereka, Aku membungkuk untuk
<0413>
memberi
<0398> <0>
mereka makan
<0> <0398>
.

[<0120> <01961> <00> <0328>]
AVB ITL
Aku menarik
<04900>
mereka dengan pertalian
<02256>
manusia
<0120>
, iaitu dengan ikatan
<05688>
kasih
<0160>
. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat
<07311>
kuk
<05923>
daripada
<05921>
rahang
<03895>
mereka. Aku berpaling untuk
<0413>
memberi
<0398> <0>
mereka makan
<0> <0398>
.

[<01961> <00> <0328>]
HEBREW
lykwa
<0398>
wyla
<0413>
jaw
<0328>
Mhyxl
<03895>
le
<05921>
le
<05923>
ymyrmk
<07311>
Mhl
<0>
hyhaw
<01961>
hbha
<0160>
twtbeb
<05688>
Mksma
<04900>
Mda
<0120>
ylbxb (11:4)
<02256>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Hos 11:4

Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih 1 . d  Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk e  dari tulang rahang mereka; Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka f  makan. g 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hos 11:4

Aku menarik 1  mereka dengan tali kesetiaan 2 , dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat 3  4  kuk dari tulang rahang mereka; Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan.

Catatan Full Life

Hos 11:4 1

Nas : Hos 11:4

Perhatian Allah tampak dalam cara Ia menuntun umat-Nya dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih dan belas kasihan ilahi. Selaku Bapa dan Tabib, Ia selalu memperhatikan, menyembuhkan, dan menuntun, namun mereka tidak mengakui kasih dan berkat-Nya. Kita harus senantiasa bersyukur atas kasih Allah kepada kita yang ditunjukkan dalam keselamatan kita dan banyak cara lainnya, baik di masa lalu maupun masa kini. Kita harus bekerja keras mengembangkan hati yang berterima kasih yang mengasihi Dia sebagai tanggapan atas kasih-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA