Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 8:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 8:28

Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya w  lagi; maka amanlah x  negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon.

AYT (2018)

Orang Midian ditundukkan di hadapan orang Israel sehingga tidak dapat mengangkat kepalanya lagi. Negeri itu aman selama empat puluh tahun pada zaman Gideon.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 8:28

Demikianlah peri dialahkannya orang Midian di hadapan segala bani Israel, sehingga tiada mereka itu mengangkat kepalanya kembali, maka sentosalah negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 8:28

Orang Midian tak dapat berkutik lagi; mereka telah dikalahkan oleh orang Israel. Maka amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya selama Gideon masih hidup.

MILT (2008)

Dan orang Midian tunduk di depan orang Israel dan mereka tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Dan negeri itu pun aman empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon.

Shellabear 2011 (2011)

Demikianlah orang Midian ditundukkan di hadapan bani Israil sehingga mereka tidak lagi dapat mengangkat kepala mereka. Maka sentosalah negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon.

AVB (2015)

Maka orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepala mereka lagi. Amanlah negeri itu selama empat puluh tahun dalam zaman Gideon.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 8:28

Demikianlah orang Midian
<04080>
tunduk
<03665>
kepada
<06440>
orang
<01121>
Israel
<03478>
dan tidak
<03808>
dapat menegakkan
<05375>
kepalanya
<07218>
lagi
<03254>
; maka amanlah
<08252>
negeri
<0776>
itu empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
lamanya pada zaman
<03117>
Gideon
<01439>
.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 8:28

Demikianlah peri
<03665>
dialahkannya orang Midian
<04080>
di hadapan
<06440>
segala bani
<01121>
Israel
<03478>
, sehingga tiada
<03808>
mereka itu mengangkat
<05375>
kepalanya
<07218>
kembali
<03254>
, maka sentosalah
<08252>
negeri
<0776>
itu empat
<0705>
puluh tahun
<08141>
lamanya pada zaman
<03117>
Gideon
<01439>
itu.
AYT ITL
Orang Midian
<04080>
ditundukkan
<03665>
di hadapan
<06440>
orang
<01121>
Israel
<03478>
sehingga tidak
<03808>
dapat mengangkat
<05375>
kepalanya
<07218>
lagi
<03254>
. Negeri
<0776>
itu aman
<08252>
selama empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
pada zaman
<03117>
Gideon
<01439>
.

[<00>]
HEBREW
P
Nwedg
<01439>
ymyb
<03117>
hns
<08141>
Myebra
<0705>
Urah
<0776>
jqstw
<08252>
Msar
<07218>
tavl
<05375>
wpoy
<03254>
alw
<03808>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
ynpl
<06440>
Nydm
<04080>
enkyw (8:28)
<03665>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 8:28

Demikianlah orang Midian 1  tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi; maka amanlah negeri itu empat 2  puluh tahun 2  lamanya pada zaman Gideon.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA