Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 14:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 14:13

Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian dalam dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya: "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar."

AYT (2018)

Akan tetapi, jika kamu tidak dapat menebaknya, kamu harus memberikan tiga puluh pakaian linen dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku.” Mereka berkata kepadanya, “Katakanlah teka-tekimu itu untuk kami dengar.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 14:13

Maka jikalau kamu tiada dapat memberitahu aku artinya, tak akan jangan kamu memberikan daku baju dalam dari pada kain khasah tiga puluh helai dan baju luarpun tiga puluh helai. Maka sahut mereka itu: Katakanlah penerkamu itu, biarlah kami dengar.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 14:13

Tetapi kalau kalian tidak dapat menebaknya, kalianlah masing-masing yang harus memberikan kepada saya kain lenan halus dan satu setel pakaian yang bagus." Lalu orang-orang Filistin itu berkata, "Boleh! Sekarang sebutkanlah teka-teki itu."

MILT (2008)

Namun jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian lenan dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku." Dan mereka berkata kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami mendengarnya."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi jika kamu tidak sanggup menjawabnya, maka kamulah yang harus memberikan kepadaku tiga puluh helai pakaian lenan dan tiga puluh helai pakaian salin." Kata mereka kepadanya, "Ajukanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar."

AVB (2015)

Tetapi jika kamu tidak dapat memberikan jawapannya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh helai pakaian linen dan tiga puluh persalinan.” Maka kata mereka kepadanya, “Sebutlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 14:13

Tetapi jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
dapat
<03201>
memberi jawabnya
<05046>
kepadaku, maka kamulah
<0859>
yang harus memberikan
<05414>
tiga puluh
<07970>
pakaian dalam
<05466>
dan tiga puluh
<07970>
pakaian kebesaran
<0899>
kepadaku." Kata
<0559>
mereka kepadanya: "Katakanlah
<02330>
teka-tekimu
<02420>
itu, supaya kami dengar
<08085>
."

[<02487>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 14:13

Maka jikalau
<0518>
kamu tiada
<03808>
dapat
<03201>
memberitahu
<05046>
aku artinya, tak akan jangan kamu
<0859>
memberikan
<05414>
daku baju dalam dari pada kain khasah
<02487>
tiga puluh
<07970>
helai
<05466>
dan baju
<0899>
luarpun tiga puluh
<07970>
helai. Maka sahut
<0559>
mereka itu: Katakanlah
<02330>
penerkamu
<02420>
itu, biarlah kami dengar
<08085>
.
AYT ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
dapat
<03201>
menebaknya
<05046>
, kamu harus memberikan
<05414>
tiga puluh
<07970>
pakaian linen
<05466>
dan tiga puluh
<07970>
pakaian
<0899>
kebesaran
<02487>
kepadaku.” Mereka berkata
<0559>
kepadanya, “Katakanlah
<02330>
teka-tekimu
<02420>
itu untuk kami dengar
<08085>
.”

[<00> <0859> <00> <00>]
AVB ITL
Tetapi jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
dapat
<03201>
memberikan jawapannya
<05046>
kepadaku, maka kamulah
<0859>
yang harus memberikan
<05414>
tiga puluh
<07970>
helai pakaian linen
<05466>
dan tiga puluh
<07970>
persalinan
<02487> <0899>
.” Maka kata
<0559>
mereka kepadanya, “Sebutlah
<02330>
teka-tekimu
<02420>
itu, supaya kami dengar
<08085>
.”

[<00> <00> <00>]
HEBREW
hnemsnw
<08085>
Ktdyx
<02420>
hdwx
<02330>
wl
<0>
wrmayw
<0559>
Mydgb
<0899>
twpylx
<02487>
Myslsw
<07970>
Mynydo
<05466>
Mysls
<07970>
yl
<0>
Mta
<0859>
Mttnw
<05414>
yl
<0>
dyghl
<05046>
wlkwt
<03201>
al
<03808>
Maw (14:13)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 14:13

Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian dalam dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya: "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar."

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA