Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 1:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 1:33

Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes d  dan penduduk Bet-Anat, e  sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka.

AYT (2018)

Orang-orang Naftali tidak mengusir penduduk Bet-Semes dan penduduk Anat. Mereka tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu, tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat menjadi pekerja rodi bagi mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 1:33

Maka Naftalipun tiada menghalaukan orang isi Bait-Semes, atau orang isi Bait-Anat, melainkan duduklah ia di antara orang-orang Kanani yang mengediami tanah itu, tetapi orang isi Bait-Semes dan Bait-Anatpun membayar upeti kepadanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 1:33

Penduduk kota Bet-Semes dan Bet-Anat pun tidak diusir oleh suku Naftali. Itu sebabnya orang Kanaan, penduduk asli negeri itu masih tinggal di situ bersama-sama dengan orang Naftali. Tetapi, mereka dipaksa bekerja untuk orang Naftali.

MILT (2008)

Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat sehingga mereka tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk negeri itu. Namun penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat menjadi pembayar upeti kepada mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Orang Naftali tidak menghalau penduduk Bait-Semes dan penduduk Bait-Anat, sehingga mereka tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu. Namun, penduduk Bait-Semes dan Bait-Anat itu menjadi pekerja rodi bagi mereka.

AVB (2015)

Bani Naftali tidak menghalau penduduk di Bet-Semes dan di Bet-Anat, tetapi mereka menghuni di tengah-tengah bani Kanaan, iaitu penduduk asal itu, yang dijadikan mereka buruh paksa mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 1:33

Suku Naftali
<05321>
tidak
<03808>
menghalau
<03423>
penduduk
<03427>
Bet-Semes
<01053>
dan penduduk
<03427>
Bet-Anat
<01043>
, sehingga mereka diam
<03427>
di tengah-tengah
<07130>
orang Kanaan
<03669>
, penduduk
<03427>
asli di negeri
<0776>
itu; tetapi penduduk
<03427>
Bet-Semes
<01053>
dan Bet-Anat
<01043>
itu menjadi
<01961>
orang rodi
<04522>
bagi mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 1:33

Maka Naftalipun
<05321>
tiada
<03808>
menghalaukan
<03423>
orang isi
<03427>
Bait-Semes
<01053>
, atau orang isi
<03427>
Bait-Anat
<01043>
, melainkan duduklah
<03427>
ia di antara
<07130>
orang-orang Kanani
<03669>
yang mengediami
<03427>
tanah
<0776>
itu, tetapi orang isi
<03427>
Bait-Semes
<01053>
dan Bait-Anatpun
<01043>
membayar
<01961>
upeti
<04522>
kepadanya.
AYT ITL
Orang-orang Naftali
<05321>
tidak
<03808>
mengusir
<03423>
penduduk
<03427>
Bet-Semes
<01053>
dan penduduk
<03427>
Anat
<01043>
. Mereka tinggal
<03427>
di antara
<07130>
orang Kanaan
<03669>
, penduduk
<03427>
negeri
<0776>
itu, tetapi penduduk
<03427>
Bet-Semes
<01053>
dan Bet-Anat
<01043>
menjadi
<01961>
pekerja rodi
<04522>
bagi mereka.

[<0853> <00> <0853> <00> <00> <00> <00> <00>]
HEBREW
o
oml
<04522>
Mhl
<0>
wyh
<01961>
tne
<01043>
tybw
<0>
sms
<01053>
tyb
<0>
ybsyw
<03427>
Urah
<0776>
ybsy
<03427>
ynenkh
<03669>
brqb
<07130>
bsyw
<03427>
tne
<01043>
tyb
<0>
ybsy
<03427>
taw
<0853>
sms
<01053>
tyb
<0>
ybsy
<03427>
ta
<0853>
syrwh
<03423>
al
<03808>
yltpn (1:33)
<05321>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 1:33

Suku Naftali 1  tidak menghalau penduduk 2  Bet-Semes dan penduduk 2  Bet-Anat, sehingga mereka diam 2  di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk 2  asli di negeri itu; tetapi penduduk 2  Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi 3  bagi mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA