Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 41:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 41:40

Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, f  dan kepada perintahmu g  seluruh rakyatku akan taat; hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu. h "

AYT (2018)

Kamu akan berkuasa atas istanaku dan berdasarkan perkataan mulutmulah seluruh rakyatku akan diperintah.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 41:40

Tak dapat tiada engkau kujadikan penghulu dalam istanaku, maka segala rakyatku akan menurut perintahmu, hanya takhta ini sahaja aku akan lebih dari pada engkau.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 41:40

Engkau akan kuangkat menjadi gubernur, dan seluruh rakyatku akan mentaati perintahmu. Hanya aku sajalah yang lebih berkuasa daripadamu."

TSI (2014)

Saya berikan kepadamu kuasa atas seluruh kerajaan dan rakyat Mesir. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadamu kecuali saya sebagai raja.

MILT (2008)

Engkaulah yang berkuasa atas istanaku dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya; hanya pada takhta inilah aku lebih besar daripadamu."

Shellabear 2011 (2011)

Engkau akan mengepalai istanaku, dan seluruh rakyatku harus tunduk pada perintahmu. Hanya takhta ini saja yang membuat aku lebih besar daripada engkau."

AVB (2015)

Kamu akan mengetuai istanaku, dan seluruh rakyatku harus tunduk kepada pentadbiranmu. Hanya takhta ini yang membuat aku lebih besar daripada kamu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 41:40

Engkaulah
<0859>
menjadi kuasa
<01961>
atas
<05921>
istanaku
<01004>
, dan kepada
<05921>
perintahmu
<06310>
seluruh
<03605>
rakyatku
<05971>
akan taat
<05401>
; hanya
<07535>
takhta
<03678>
inilah kelebihanku
<01431>
dari
<04480>
padamu."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 41:40

Tak dapat tiada engkau
<0859>
kujadikan
<01961>
penghulu
<05401>
dalam istanaku
<01004>
, maka segala
<03605>
rakyatku
<05971>
akan menurut perintahmu
<06310>
, hanya
<07535>
takhta
<03678>
ini sahaja aku akan lebih
<01431>
dari
<04480>
pada engkau.
AYT ITL
Kamu
<0859>
akan berkuasa
<01961>
atas
<05921>
istanaku
<01004>
dan berdasarkan
<05921>
perkataan mulutmulah
<06310>
seluruh
<03605>
rakyatku
<05971>
akan diperintah
<05401>
.”
AVB ITL
Kamu
<0859>
akan
<01961>
mengetuai istanaku
<01004>
, dan seluruh
<03605>
rakyatku
<05971>
harus tunduk
<05401>
kepada
<05921>
pentadbiranmu
<06310>
. Hanya
<07535>
takhta
<03678>
ini yang membuat
<01431> <0>
aku lebih besar
<0> <01431>
daripada
<04480>
kamu.”

[<05921>]
HEBREW
Kmm
<04480>
ldga
<01431>
aokh
<03678>
qr
<07535>
yme
<05971>
lk
<03605>
qsy
<05401>
Kyp
<06310>
lew
<05921>
ytyb
<01004>
le
<05921>
hyht
<01961>
hta (41:40)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 41:40

Engkaulah menjadi kuasa 1  atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat 2 ; hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu."

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA