Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 24:45

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 24:45

Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, n  Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, o  dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya: Tolong berikan aku minum. p 

AYT (2018)

Sebelum aku selesai berdoa dalam hatiku, lihatlah, Ribka datang ke sumur mengambil air dengan membawa kendi di bahunya. Ketika dia turun ke sumur untuk mengambil air, aku berkata kepadanya, ‘Tolong, berilah aku minum.’

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 24:45

Maka sebelum lagi habis hamba berkata-kata dalam hati hamba, heran, maka keluarlah Ribkah serta buyungnya di atas bahunya; maka turunlah ia ke perigi, lalu menimba air. Maka kata hamba kepadanya: Berilah kiranya hamba minum;

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 24:45

Belum lagi saya selesai mengucapkan doa itu di dalam hati, datanglah Ribka membawa buyung di atas bahunya lalu mengambil air dari sumur. Kemudian saya berkata kepadanya, 'Tolong berilah saya minum.'

TSI (2014)

“Selagi saya berdoa demikian dalam hati, datanglah Ribka dengan membawa tempayan air di bahunya. Dia turun ke mata air dan mengambil air. Lalu saya berkata kepadanya, ‘Tolong beri saya minum.’

MILT (2008)

Sebelum aku selesai berkata-kata dalam hatiku, maka tampaklah Ribka keluar dan buyungnya ada di atas bahunya, dan dia turun ke mata air itu dan menimba air, lalu aku berkata kepadanya: Aku mohon, berilah aku minum!

Shellabear 2011 (2011)

Belum selesai aku berkata-kata dalam hatiku, tiba-tiba datanglah Ribka dengan buyung di atas bahunya. Ia turun ke mata air lalu menimba air. Aku berkata kepadanya, 'Tolong beri aku minum.'

AVB (2015)

“Belum selesai aku berkata-kata dalam hatiku, tiba-tiba datanglah Ribka dengan buyung di atas bahunya. Dia turun ke mata air lalu menimba air. Aku berkata kepadanya, ‘Tolong beri aku minum.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 24:45

Belum
<02962>
lagi aku
<0589>
habis
<03615>
berkata
<01696>
dalam
<0413>
hatiku
<03820>
, Ribka
<07259>
telah datang membawa
<03318>
buyung
<03537>
di atas
<05921>
bahunya
<07926>
, dan turun
<03381>
ke mata air
<05869>
itu, lalu menimba
<07579>
air. Kataku
<0559>
kepadanya
<0413>
: Tolong
<04994>
berikan
<08248> <00>
aku minum
<00> <08248>
.

[<02009>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 24:45

Maka sebelum
<02962>
lagi habis
<03615>
hamba
<0589>
berkata-kata
<01696>
dalam
<0413>
hati
<03820>
hamba, heran, maka keluarlah
<03318>
Ribkah
<07259>
serta buyungnya
<03537>
di atas
<05921>
bahunya
<07926>
; maka turunlah
<03381>
ia ke perigi
<05869>
, lalu menimba
<07579>
air. Maka kata
<0559>
hamba kepadanya
<0413>
: Berilah
<08248>
kiranya
<04994>
hamba minum
<08248>
;
AYT ITL
Sebelum
<02962>
aku
<0589>
selesai
<03615>
berdoa
<01696>
dalam
<0413>
hatiku
<03820>
, lihatlah
<02009>
, Ribka
<07259>
datang
<03318>
ke sumur mengambil air dengan membawa kendi
<03537>
di
<05921>
bahunya
<07926>
. Ketika dia turun
<03381>
ke sumur
<05869>
untuk mengambil
<07579>
air, aku berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, ‘Tolong
<04994>
, berilah
<08248> <0>
aku minum
<0> <08248>
.’
AVB ITL
“Belum
<02962>
selesai
<03615>
aku
<0589>
berkata-kata
<01696>
dalam
<0413>
hatiku
<03820>
, tiba-tiba
<02009>
datanglah
<03318>
Ribka
<07259>
dengan buyung
<03537>
di atas
<05921>
bahunya
<07926>
. Dia turun
<03381>
ke mata air
<05869>
lalu menimba air
<07579>
. Aku berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, ‘Tolong
<04994>
beri
<08248> <0>
aku minum
<0> <08248>
.’
HEBREW
an
<04994>
ynyqsh
<08248>
hyla
<0413>
rmaw
<0559>
bastw
<07579>
hnyeh
<05869>
drtw
<03381>
hmks
<07926>
le
<05921>
hdkw
<03537>
tauy
<03318>
hqbr
<07259>
hnhw
<02009>
ybl
<03820>
la
<0413>
rbdl
<01696>
hlka
<03615>
Mrj
<02962>
yna (24:45)
<0589>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 24:45

Belum lagi aku habis 1  berkata 2  dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya: Tolong berikan aku minum.

[+] Bhs. InggrisTIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA