Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 9:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 9:9

Karena sungguhpun kami menjadi budak, m  tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi n  oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, o  dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

AYT (2018)

Kami adalah budak. Namun, dalam perbudakan itu, Allah kami tidak meninggalkan kami. Dia memperbesar kasih setia-Nya kepada kami di hadapan raja-raja Persia dengan memberi kelegaan kepada kami untuk membangun Bait Allah kami; untuk menegakkan kembali reruntuhannya dan memberi kami tembok perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem.

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 9:9

Karena kami ini lagi diperhamba, tetapi dalam hal perhambaan itu tiada ditinggalkan Allah kami akan kami, melainkan dicenderungkannya kepada kami keridlaan raja-raja Farsi, hendak menghidupi kami pula sedikit, sehingga kami dapat membangunkan bait Allah kami dan membaiki segala kerobohannya, dan hendak diberikannya akan kami sebuah pagar di Yehuda dan di Yeruzalem.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 9:9

Pada waktu kami masih dalam perbudakan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau membuat kami disayangi oleh raja-raja Persia dan diizinkan hidup serta membangun kembali Rumah-Mu yang tinggal puing-puing itu. Engkau memberi kami perlindungan di sini, di Yehuda dan Yerusalem.

TSI (2014)

Meskipun kami masih berstatus budak, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bahkan menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami melalui raja-raja Persia, sehingga kami mendapat izin untuk membangun rumah-Mu yang sudah dihancurkan ini, dan Engkau menjadi seperti pagar pelindung bagi kami di tanah Yehuda dan kota Yerusalem.

MILT (2008)

Sebab kami dahulu budak, tetapi Allah Elohim 0430 kami tidak membiarkan kami dalam belenggu kami, tetapi telah menunjukkan kasih setia kepada kami di hadapan raja-raja Persia, untuk memberi kelegaan kepada kami untuk membangun bait Allah Elohim 0430 kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan untuk memberi tembok perlindungan kepada kami di Yehuda dan di Yerusalem.

Shellabear 2011 (2011)

Kami memang menjadi hamba, tetapi dalam perhambaan itu kami tidak ditinggalkan Tuhan kami. Ditunjukkan-Nya kasih abadi kepada kami di hadapan raja-raja Persia sehingga kami diberi kelegaan dalam mendirikan bait Tuhan kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan kami diberi tembok pelindung di Tanah Yuda serta di Yerusalem.

AVB (2015)

Sememangnya kami hamba, namun kami tidak ditinggalkan oleh Allah kami. Ditunjukkan-Nya kasih abadi kepada kami di hadapan raja-raja Parsi sehingga kami diberi kelegaan untuk menegakkan kembali puing-puingnya, dan kami diberi tembok pelindung di Tanah Yehuda serta di Yerusalem.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 9:9

Karena
<03588>
sungguhpun kami
<0587>
menjadi budak
<05650>
, tetapi di dalam perbudakan
<05659>
itu kami tidak
<03808>
ditinggalkan
<05800>
Allah
<0430>
kami. Ia membuat
<05186>
kami disayangi
<02617>
oleh
<06440>
raja-raja
<04428>
negeri Persia
<06539>
, sehingga kami mendapat
<05414>
kelegaan
<04241>
untuk membangun
<07311>
rumah
<01004>
Allah
<0430>
kami dan menegakkan kembali
<05975>
reruntuhannya
<02723>
, dan diberi
<05414>
tembok pelindung
<01447>
di Yehuda
<03063>
dan di Yerusalem
<03389>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 9:9

Karena
<03588>
kami
<0587>
ini lagi diperhamba
<05650>
, tetapi dalam hal perhambaan
<05659>
itu tiada
<03808>
ditinggalkan
<05800>
Allah
<0430>
kami akan
<05921>
kami, melainkan dicenderungkannya
<05186>
kepada
<06440>
kami keridlaan
<02617>
raja-raja
<04428>
Farsi
<06539>
, hendak menghidupi
<04241> <05414>
kami pula sedikit, sehingga kami dapat membangunkan
<07311>
bait
<01004>
Allah
<0430>
kami dan membaiki
<05975>
segala kerobohannya
<02723>
, dan hendak diberikannya
<05414>
akan kami sebuah pagar
<01447>
di Yehuda
<03063>
dan di Yeruzalem
<03389>
.
AYT ITL
Kami
<0587>
adalah budak
<05650>
. Namun, dalam perbudakan
<05659>
itu, Allah
<0430>
kami tidak
<03808>
meninggalkan
<05800>
kami. Dia memperbesar
<05186>
kasih setia-Nya
<02617>
kepada
<05921>
kami di hadapan
<06440>
raja-raja
<04428>
Persia
<06539>
dengan memberi
<05414>
kelegaan
<04241>
kepada kami untuk membangun
<07311>
Bait
<01004>
Allah
<0430>
kami; untuk menegakkan kembali
<05975>
reruntuhannya
<02723>
dan memberi
<05414>
kami tembok perlindungan
<01447>
di Yehuda
<03063>
dan di Yerusalem
<03389>
.

[<00> <0853> <0853> <00> <00>]
AVB ITL
Sememangnya kami hamba
<05650>
, namun kami
<0587>
tidak
<03808>
ditinggalkan
<05800>
oleh Allah
<0430>
kami. Ditunjukkan-Nya
<05186>
kasih abadi
<02617>
kepada
<05921>
kami di hadapan
<06440>
raja-raja
<04428>
Parsi
<06539>
sehingga kami diberi
<05414>
kelegaan
<04241>
untuk menegakkan kembali
<05975>
puing-puingnya
<02723>
, dan kami diberi
<05414>
tembok pelindung
<01447>
di Tanah Yehuda
<03063>
serta di Yerusalem
<03389>
.

[<05659> <00> <07311> <0853> <01004> <0430> <0853> <00> <00>]
HEBREW
o
Mlswrybw
<03389>
hdwhyb
<03063>
rdg
<01447>
wnl
<0>
ttlw
<05414>
wytbrx
<02723>
ta
<0853>
dymehlw
<05975>
wnyhla
<0430>
tyb
<01004>
ta
<0853>
Mmwrl
<07311>
hyxm
<04241>
wnl
<0>
ttl
<05414>
orp
<06539>
yklm
<04428>
ynpl
<06440>
dox
<02617>
wnyle
<05921>
jyw
<05186>
wnyhla
<0430>
wnbze
<05800>
al
<03808>
wntdbebw
<05659>
wnxna
<0587>
Mydbe
<05650>
yk (9:9)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 9:9

Karena sungguhpun kami menjadi budak 1 , tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah 2  kami. Ia membuat kami disayangi oleh 3  raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun 4  rumah Allah 2  kami dan menegakkan kembali 5  reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA