Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 44:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:13

Mereka tidak akan mendekati Aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapan-Ku ataupun mendekati segala barang-Ku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus; mereka akan menanggung nodanya a  yang timbul karena perbuatan-perbuatan b  mereka yang keji.

AYT (2018)

“Mereka tidak akan mendekat kepada-Ku untuk melayani-Ku seperti seorang imam melayani-Ku, atau mendekat kepada salah satu benda-benda kudus-Ku, kepada benda-benda yang paling kudus. Akan tetapi, mereka akan menanggung malu mereka dan kekejian-kekejian mereka yang telah mereka lakukan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 44:13

Tetapi tak boleh mereka itu menghampiri Aku akan mengerjakan pekerjaan imam di hadapan hadirat-Ku atau akan menghampiri benda yang suci atau yang mahasuci bagi-Ku; jangan, melainkan mereka itu akan kena malu sebab segala perkara keji yang telah dibuatnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 44:13

Mereka tidak boleh lagi melayani Aku sebagai imam atau menyentuh apa yang suci bagi-Ku, atau memasuki tempat Yang Mahasuci. Itulah hukuman atas perbuatan-perbuatan najis yang telah mereka lakukan.

MILT (2008)

Mereka tidak boleh mendekat kepada-Ku untuk melayani sebagai imam bagi-Ku, ataupun datang mendekat pada salah satu dari perkakas kudus-Ku, atau pada perkakas yang mahakudus-Ku, sebaliknya, mereka harus menanggung aib dan semua kekejian mereka yang telah mereka lakukan.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka tidak boleh mendekat kepada-Ku untuk menunaikan tugas sebagai imam bagi-Ku, atau mendekati segala barang-Ku yang suci dan yang teramat suci. Mereka akan menanggung aib mereka serta akibat dari kekejian-kekejian yang mereka lakukan.

AVB (2015)

Mereka tidak boleh mendekat kepada-Ku untuk menunaikan tugas sebagai imam bagi-Ku, atau mendekati segala barang-Ku yang suci dan yang teramat suci. Mereka akan menanggung aib serta akibat daripada segala kekejian yang dilakukan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 44:13

Mereka tidak
<03808>
akan mendekati
<05066>
Aku untuk
<0413>
melaksanakan tugas imam
<03547>
di hadapan-Ku
<05921>
ataupun mendekati
<05066>
segala
<03605>
barang-Ku yang kudus
<06944>
atau persembahan-persembahan maha kudus
<06944> <06944>
; mereka akan menanggung
<05375>
nodanya
<03639>
yang timbul karena
<0834>
perbuatan-perbuatan
<08441> <00>
mereka yang keji
<00> <08441>
.

[<0413> <06213>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 44:13

Tetapi tak boleh
<03808>
mereka itu menghampiri
<05066>
Aku akan
<0413>
mengerjakan pekerjaan imam
<03547>
di hadapan
<05921>
hadirat-Ku atau akan menghampiri
<05066>
benda yang suci
<06944>
atau yang mahasuci
<06944> <06944>
bagi-Ku; jangan, melainkan mereka itu akan kena
<05375>
malu
<03639>
sebab segala perkara keji
<08441>
yang telah
<0834>
dibuatnya
<06213>
.
AYT ITL
“Mereka tidak
<03808>
akan mendekat
<05066>
kepada-Ku
<0413>
untuk melayani-Ku seperti seorang imam
<03547>
melayani-Ku, atau mendekat
<05066>
kepada
<05921>
salah satu
<03605>
benda-benda kudus-Ku
<06944>
, kepada
<0413>
benda-benda yang paling kudus
<06944> <06944>
. Akan tetapi, mereka akan menanggung
<05375>
malu
<03639>
mereka dan kekejian-kekejian
<08441>
mereka yang
<0834>
telah mereka lakukan
<06213>
.

[<00>]
AVB ITL
Mereka tidak
<03808>
boleh mendekat
<05066>
kepada-Ku
<0413>
untuk menunaikan tugas sebagai imam
<03547>
bagi-Ku, atau mendekati
<05066>
segala
<03605>
barang-Ku yang suci
<06944>
dan yang teramat suci
<06944> <06944>
. Mereka akan menanggung
<05375>
aib
<03639>
serta akibat daripada segala kekejian
<08441>
yang
<0834>
dilakukan
<06213>
mereka.

[<00> <05921> <0413>]
HEBREW
wve
<06213>
rsa
<0834>
Mtwbewtw
<08441>
Mtmlk
<03639>
wavnw
<05375>
Mysdqh
<06944>
ysdq
<06944>
la
<0413>
ysdq
<06944>
lk
<03605>
le
<05921>
tsglw
<05066>
yl
<0>
Nhkl
<03547>
yla
<0413>
wsgy
<05066>
alw (44:13)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:13

Mereka tidak akan mendekati Aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapan-Ku ataupun mendekati segala barang-Ku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus; mereka akan menanggung nodanya a  yang timbul karena perbuatan-perbuatan b  mereka yang keji.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:13

Mereka tidak akan mendekati 1  Aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapan-Ku ataupun mendekati 1  segala barang-Ku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus; mereka akan menanggung 2  nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA