Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 14:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 14:5

supaya Aku memikat hati kaum Israel, yang seluruhnya sudah menyimpang c  dari pada-Ku dengan mengikuti segala berhala-berhala d  mereka.

AYT (2018)

sehingga Aku dapat memikat hati keturunan Israel, yang telah mengasingkan dirinya sendiri dari-Ku karena berhala-berhala mereka.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 14:5

supaya dirasai oleh bangsa Israel dalam hatinya, bagaimana mereka itu sudah undur dari pada-Ku dengan segala berhala tahinya itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 14:5

Semua berhala itu telah menjauhkan umat-Ku daripada-Ku, tetapi mudah-mudahan dengan jawaban-Ku itu umat-Ku akan kembali kepada-Ku.'

MILT (2008)

supaya Aku dapat menangkap keluarga Israel dalam hati mereka yang telah diasingkan dari pada-Ku karena berhala-berhala mereka, semua mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Maksudnya ialah supaya Aku dapat menangkap hati kaum keturunan Israil yang seluruhnya telah berpaling dari-Ku karena berhala-berhala mereka.

AVB (2015)

Maksudnya ialah supaya Aku dapat menambat hati keturunan kaum Israel yang seluruhnya telah berpaling daripada-Ku kerana berhala-berhala mereka.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 14:5

supaya
<04616>
Aku memikat
<08610>
hati
<03820>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
, yang
<0834>
seluruhnya sudah menyimpang
<02114>
dari pada-Ku
<05921>
dengan mengikuti segala
<03605>
berhala-berhala
<01544>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 14:5

supaya
<04616>
dirasai
<08610>
oleh bangsa
<01004>
Israel
<03478>
dalam hatinya
<03820>
, bagaimana
<0834>
mereka itu sudah undur
<02114>
dari pada-Ku
<05921>
dengan segala
<03605>
berhala tahinya
<01544>
itu.
AYT ITL
sehingga
<04616>
Aku dapat
<08610>
memikat hati
<03820>
keturunan
<01004>
Israel
<03478>
, yang
<0834>
telah mengasingkan
<02114>
dirinya sendiri dari-Ku karena
<05921>
berhala-berhala
<01544>
mereka
<00>
.’”

[<0853> <03605>]
AVB ITL
Maksudnya ialah supaya
<04616>
Aku dapat menambat
<08610>
hati
<03820>
keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
yang
<0834>
seluruhnya
<03605>
telah berpaling
<02114>
daripada-Ku
<05921>
kerana berhala-berhala
<01544>
mereka.”

[<0853> <00>]
HEBREW
o
Mlk
<03605>
Mhylwlgb
<01544>
ylem
<05921>
wrzn
<02114>
rsa
<0834>
Mblb
<03820>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
ta
<0853>
vpt
<08610>
Neml (14:5)
<04616>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 14:5

supaya Aku memikat 1  hati kaum Israel, yang seluruhnya 2  sudah menyimpang 2  dari pada-Ku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA