Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 7:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 7:19

TUHAN berfirman kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu, m  ulurkanlah tanganmu n  ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu."

AYT (2018)

Kemudian, TUHAN berfirman kepada Musa, “Katakan kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas air orang Mesir, ke atas sungai-sungainya, kanal-kanalnya, dan ke atas kolam-kolamnya, atas semua penampungan air sehingga semuanya itu menjadi darah. Demikianlah, akan ada darah di seluruh tanah Mesir, baik dalam wadah-wadah kayu maupun wadah-wadah batu.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 7:19

Dan lagi firman Tuhan kepada Musa: Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan kedangkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas mereka itu dan ke atas segala perkumpulan airnya, supaya ia itu berubah menjadi darah, biarlah ada darah dalam seluruh tanah Mesir, baik dalam bekas kayu baik dalam bekas batu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 7:19

TUHAN berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun mengambil tongkatnya dan mengacungkannya ke atas semua sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam di Mesir. Airnya akan menjadi darah, dan di seluruh negeri akan ada darah, bahkan dalam tong-tong kayu dan tempayan-tempayan batu."

TSI (2014)

Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah ke atas segala macam perairan di Mesir, termasuk sungai-sungai, aliran air, kolam-kolam, dan tempat-tempat menampung air, agar semuanya berubah menjadi darah. Akan ada darah di seluruh negeri Mesir, bahkan di dalam tempat penyimpanan air dari kayu maupun batu.’”

MILT (2008)

Dan berfirmanlah TUHAN YAHWEH 03068 kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas air orang Mesir, ke atas sungai-sungai, ke atas parit-parit, dan ke atas kolam-kolam mereka, dan ke atas segala genangan air yang ada pada mereka, sehingga semuanya menjadi darah. Maka akan ada darah di seluruh tanah Mesir, baik di dalam pepohonan maupun di dalam bebatuan."

Shellabear 2011 (2011)

Firman ALLAH lagi kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas perairan di Mesir, yaitu ke atas sungai-sungainya, kanal-kanalnya, kolam-kolamnya, dan ke atas setiap penampungan airnya, maka semua itu akan berubah menjadi darah. Dengan demikian, akan ada darah di seluruh Tanah Mesir, baik dalam wadah-wadah kayu maupun dalam wadah-wadah batu.'"

AVB (2015)

Firman TUHAN lagi kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan hulurkanlah tanganmu ke atas perairan di Mesir, iaitu ke atas sungai-sungainya, segala terusannya, segala kolamnya, dan ke atas setiap penampungan airnya, maka semua itu akan berubah menjadi darah. Dengan demikian, akan ada darah di seluruh Tanah Mesir, baik di dalam tahang kayu mahupun di dalam tempayan batu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 7:19

TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: "Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
, ulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
segala air
<04325>
orang Mesir
<04714>
, ke atas
<05921>
sungai
<05104>
, selokan
<02975>
, kolam
<098>
dan ke atas
<05921>
segala
<03605>
kumpulan
<04723>
air
<04325>
yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi
<01961>
darah
<01818>
, dan akan ada
<01961>
darah
<01818>
di seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, bahkan dalam wadah kayu
<06086>
dan wadah batu
<068>
."

[<05921> <05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 7:19

Dan lagi firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
: Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
: Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
dan kedangkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
segala air
<04325>
orang Mesir
<04714>
, ke atas
<05921>
mereka itu dan ke atas
<05921>
segala
<03605>
perkumpulan
<04723>
airnya
<04325>
, supaya ia itu berubah menjadi
<01961>
darah
<01818>
, biarlah ada
<01961>
darah
<01818>
dalam seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, baik dalam bekas kayu
<06086>
baik dalam bekas batu
<068>
.
AYT ITL
Kemudian, TUHAN
<03068>
berfirman
<0559>
kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakan
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, ‘Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
dan ulurkan
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
air
<04325>
orang Mesir
<04714>
, ke atas
<05921>
sungai-sungainya
<05104>
, kanal-kanalnya
<02975>
, dan ke atas
<05921>
kolam-kolamnya
<098>
, atas
<05921>
semua
<03605>
penampungan
<04723>
air
<04325>
sehingga semuanya itu menjadi
<01961>
darah
<01818>
. Demikianlah, akan ada
<01961>
darah
<01818>
di seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, baik dalam wadah-wadah kayu
<06086>
maupun wadah-wadah batu
<068>
.’”

[<05921>]
AVB ITL
Firman
<0559>
TUHAN
<03068>
lagi kepada
<0413>
Musa
<04872>
, “Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, ‘Ambillah
<03947>
tongkatmu
<04294>
dan hulurkanlah
<05186>
tanganmu
<03027>
ke atas
<05921>
perairan
<04325>
di Mesir
<04714>
, iaitu ke atas
<05921>
sungai-sungainya
<05104>
, segala terusannya
<02975>
, segala kolamnya
<098>
, dan ke atas
<05921>
setiap
<03605>
penampungan
<04723>
airnya
<04325>
, maka semua itu akan berubah menjadi
<01961>
darah
<01818>
. Dengan demikian, akan
<01961>
ada darah
<01818>
di seluruh
<03605>
Tanah
<0776>
Mesir
<04714>
, baik di dalam tahang kayu
<06086>
mahupun di dalam tempayan batu
<068>
.”

[<05921> <05921>]
HEBREW
Mynbabw
<068>
Myuebw
<06086>
Myrum
<04714>
Ura
<0776>
lkb
<03605>
Md
<01818>
hyhw
<01961>
Md
<01818>
wyhyw
<01961>
Mhymym
<04325>
hwqm
<04723>
lk
<03605>
lew
<05921>
Mhymga
<098>
lew
<05921>
Mhyray
<02975>
le
<05921>
Mtrhn
<05104>
le
<05921>
Myrum
<04714>
ymym
<04325>
le
<05921>
Kdy
<03027>
hjnw
<05186>
Kjm
<04294>
xq
<03947>
Nrha
<0175>
la
<0413>
rma
<0559>
hsm
<04872>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (7:19)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 7:19

TUHAN berfirman kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu, ulurkanlah 1  tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan ke atas segala kumpulan 2  air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA