Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 34:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 34:15

Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian w  dengan penduduk negeri itu; apabila mereka berzinah x  dengan mengikuti allah mereka dan mempersembahkan korban kepada allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan y  mereka.

AYT (2018)

Jangan sampai kamu mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, sebab ketika mereka melacurkan diri di depan ilahnya dan berkurban untuk ilah mereka, mereka akan mengundangmu dan kamu pun akan makan dari kurban mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 34:15

Janganlah kamu berjanji-janjian dengan orang isi negeri itu, karena apabila mereka itu berkendak mengikut dewatanya dan membawa korban kepada berhalanya, barangkali dijemputnya akan kamu dan kamupun makan dari pada korbannya itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 34:15

Jangan mengadakan perjanjian dengan bangsa negeri itu, sebab pada waktu mereka menyembah dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah mereka, mereka akan mengajak kamu, dan kamu akan ikut.

TSI (2014)

“Jangan membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena mereka melacurkan diri mereka dengan menyembah berhala. Apabila kalian berkawan dengan mereka, maka mereka akan mengundang kalian untuk ikut memakan daging hewan-hewan yang mereka kurbankan kepada berhala.

MILT (2008)

agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu dan mereka berzina di hadapan allah ilah-ilah 0430 mereka dan memberi kurban kepada allah ilah-ilah 0430 mereka, dan seseorang mengundang engkau dan membuat engkau makan dari kurban mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena ketika mereka berbuat kafir dengan mengikuti berhala-berhala mereka dan mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala mereka, mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut memakan kurban sembelihan mereka.

AVB (2015)

Jangan ikat perjanjian dengan penduduk negeri itu kerana pada waktu mereka berzina dengan mengikuti tuhan mereka dan mempersembahkan korban kepada tuhan-tuhan itu, mereka akan menjemput kamu dan kamu akan ikut makan korban sembelihan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 34:15

Janganlah
<06435>
engkau sampai mengadakan
<03772>
perjanjian
<01285>
dengan penduduk
<03427>
negeri
<0776>
itu; apabila mereka berzinah
<02181>
dengan mengikuti
<0310>
allah
<0430>
mereka dan mempersembahkan korban
<02076>
kepada allah
<0430>
mereka, maka mereka akan mengundang
<07121>
engkau dan engkau akan ikut makan
<0398>
korban sembelihan
<02077>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 34:15

Janganlah
<06435>
kamu berjanji-janjian
<01285> <03772>
dengan orang isi
<03427>
negeri
<0776>
itu, karena apabila mereka itu berkendak
<02181>
mengikut
<0310>
dewatanya
<0430>
dan membawa korban
<02076>
kepada berhalanya
<0430>
, barangkali dijemputnya
<07121>
akan kamu dan kamupun makan
<0398>
dari pada korbannya
<02077>
itu.
AYT ITL
Jangan
<06435>
sampai kamu mengadakan
<03772>
perjanjian
<01285>
dengan penduduk
<03427>
negeri
<0776>
itu, sebab ketika mereka melacurkan diri
<02181>
di depan ilahnya
<0430>
dan berkurban
<02076>
untuk ilah
<0430>
mereka, mereka akan mengundangmu
<07121>
dan kamu pun akan makan
<0398>
dari kurban mereka
<02077>
.

[<0310> <00>]
AVB ITL
Jangan
<06435>
ikat
<03772>
perjanjian
<01285>
dengan penduduk
<03427>
negeri
<0776>
itu kerana pada waktu mereka berzina
<02181>
dengan mengikuti
<0310>
tuhan
<0430>
mereka dan mempersembahkan korban
<02076>
kepada tuhan-tuhan
<0430>
itu, mereka akan menjemput
<07121>
kamu dan kamu akan ikut makan
<0398>
korban sembelihan
<02077>
mereka.

[<00>]
HEBREW
wxbzm
<02077>
tlkaw
<0398>
Kl
<0>
arqw
<07121>
Mhyhlal
<0430>
wxbzw
<02076>
Mhyhla
<0430>
yrxa
<0310>
wnzw
<02181>
Urah
<0776>
bswyl
<03427>
tyrb
<01285>
trkt
<03772>
Np (34:15)
<06435>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 34:15

Janganlah engkau sampai mengadakan 1  perjanjian dengan penduduk negeri itu; apabila mereka berzinah 2  dengan mengikuti allah mereka dan mempersembahkan korban kepada allah mereka, maka mereka akan mengundang 3  engkau dan engkau akan ikut makan 3  4  korban sembelihan mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA