Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 9:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 9:16

Orang Yahudi yang lain, yang ada di dalam daerah kerajaan, berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan d  terhadap musuhnya; e  mereka membunuh tujuh puluh lima ribu orang f  di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan g  tidaklah mereka mengulurkan tangan.

AYT (2018)

Orang-orang Yahudi yang lain, yang berada di provinsi-provinsi kerajaan juga berkumpul untuk mempertahankan nyawa mereka dan mendapatkan keamanan dari musuh-musuh mereka, serta membunuh 75 ribu orang dari pembenci-pembenci mereka; tetapi mereka tidak mengambil barang rampasan dengan tangan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 9:16

Adapun segala orang Yahudi lain yang pada segala bahagian tanah baginda itu, ia itupun berhimpunlah akan memeliharakan nyawanya dan beroleh sentosa dari pada segala seterunya, maka dibunuhnya dari pada segala pembenci tujuh puluh lima ribu orang, tetapi tiada dijamahnya dengan tangannya akan segala jarahan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 9:16

Orang-orang Yahudi yang tinggal di provinsi-provinsi juga telah berkumpul dan membela diri mereka. Mereka mengalahkan musuhnya dan membunuh 75.000 orang yang membenci mereka. Tetapi mereka tidak merampok.

MILT (2008)

Tetapi orang Yahudi yang ada di provinsi lain berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka dari musuhnya, dan membunuh orang-orang yang membenci mereka tujuh puluh lima ribu orang. Tetapi mereka tidak menjamah barang rampasan.

Shellabear 2011 (2011)

Orang Israil lainnya, yang tinggal di propinsi-propinsi kerajaan, berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka lalu mendapat kelegaan dari musuh-musuhnya. Mereka membunuh tujuh puluh lima ribu orang yang membenci mereka, tetapi barang rampasan tidak mereka sentuh.

AVB (2015)

Orang Yahudi lain, yang tinggal di wilayah-wilayah kerajaan, berkumpul dan menegakkan hak mereka dengan mendapat kelegaan daripada musuh mereka. Maka mereka membunuh tujuh puluh lima ribu orang yang membenci mereka, tetapi mereka tidak merampas harta benda daripada musuh mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 9:16

Orang Yahudi
<03064>
yang lain
<07605>
, yang
<0834>
ada di dalam daerah
<04082>
kerajaan
<04428>
, berkumpul
<06950>
dan mempertahankan
<05975>
nyawanya
<05315>
serta mendapat keamanan
<05118>
terhadap
<05921>
musuhnya
<0341>
; mereka membunuh
<02026>
tujuh puluh
<07657>
lima
<02568>
ribu
<0505>
orang di antara pembenci-pembenci
<08130>
mereka, tetapi kepada barang rampasan
<0961>
tidaklah
<03808>
mereka mengulurkan
<07971>
tangan
<03027>
.
TL ITL ©

SABDAweb Est 9:16

Adapun segala orang Yahudi
<03064>
lain
<07605>
yang
<0834>
pada segala bahagian tanah
<04082>
baginda
<04428>
itu, ia itupun berhimpunlah
<06950>
akan memeliharakan
<05975>
nyawanya
<05315>
dan beroleh sentosa
<05118>
dari pada segala seterunya
<0341>
, maka dibunuhnya
<02026>
dari pada segala pembenci
<08130>
tujuh puluh
<07657>
lima
<02568>
ribu
<0505>
orang, tetapi tiada
<03808>
dijamahnya
<07971>
dengan tangannya
<03027>
akan segala jarahan
<0961>
itu.
AYT ITL
Orang-orang Yahudi
<03064>
yang lain
<07605>
, yang
<0834>
berada di provinsi-provinsi
<04082>
kerajaan
<04428>
juga berkumpul
<06950>
untuk mempertahankan
<05975>
nyawa
<05315>
mereka dan mendapatkan keamanan
<05118>
dari musuh-musuh
<0341>
mereka, serta membunuh
<02026>
75
<02568> <07657>
ribu
<0505>
orang dari pembenci-pembenci
<08130>
mereka; tetapi mereka tidak
<03808>
mengambil
<07971>
barang rampasan
<0961>
dengan tangan
<03027>
mereka.

[<05921> <0853>]
HEBREW
Mdy
<03027>
ta
<0853>
wxls
<07971>
al
<03808>
hzbbw
<0961>
Pla
<0505>
Myebsw
<07657>
hsmx
<02568>
Mhyanvb
<08130>
grhw
<02026>
Mhybyam
<0341>
xwnw
<05118>
Mspn
<05315>
le
<05921>
dmew
<05975>
wlhqn
<06950>
Klmh
<04428>
twnydmb
<04082>
rsa
<0834>
Mydwhyh
<03064>
rasw (9:16)
<07605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 9:16

Orang Yahudi yang lain, yang ada di dalam daerah kerajaan, berkumpul 1  dan mempertahankan 2  nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya; mereka membunuh tujuh puluh lima ribu orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA