Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 7:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 7:1

"Apabila TUHAN, Allahmu, telah membawa engkau ke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, b  dan Ia telah menghalau banyak bangsa c  dari depanmu, yakni orang Het, d  orang Girgasi, e  orang Amori, f  orang Kanaan, orang Feris, g  orang Hewi h  dan orang Yebus, i  tujuh bangsa, yang lebih banyak dan lebih kuat dari padamu,

AYT (2018)

Ketika TUHAN, Allahmu membawamu ke negeri yang akan kamu masuki dan miliki, Dia akan mengusir banyak bangsa dari hadapanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itulah tujuh bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 7:1

Maka apabila kamu sudah dibawa oleh Tuhan, Allahmu, ke dalam negeri yang kamu tuju hendak mengambil dia akan milik pusaka dan apabila sudah dihalaukannya beberapa bangsa dari hadapanmu, yaitu segala orang Heti dan Girgazi dan Amori dan Kanani dan Ferizi dan Hewi dan Yebuzi, tujuh bangsa yang lebih banyak bilangannya dan lebih besar kuasanya dari pada kamu,

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 7:1

"TUHAN Allahmu akan membawa kamu ke negeri yang bakal kamu diami, dan banyak bangsa akan diusir-Nya dari situ. Di depan matamu Ia akan mengusir tujuh bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari kamu, yaitu orang-orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi dan Yebus.

MILT (2008)

"Bilamana TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, membawa engkau masuk ke negeri yang ke sana engkau memasukinya untuk memilikinya, dan Dia menghalau banyak bangsa dari hadapanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, tujuh bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu;

Shellabear 2011 (2011)

Setelah ALLAH, Tuhanmu, membawa engkau ke negeri yang akan kaumasuki serta duduki, Ia akan menghalau banyak bangsa dari hadapanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus -- tujuh bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu.

AVB (2015)

Apabila TUHAN, Allahmu, membawa kamu ke negeri yang akan kaumasuki serta duduki, Dia akan mengusir banyak bangsa dari hadapanmu, iaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus iaitu tujuh jenis bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 7:1

"Apabila
<03588>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, telah membawa
<0935>
engkau ke dalam
<0413>
negeri
<0776>
, ke mana
<08033> <0834>
engkau
<0859>
masuk
<0935>
untuk mendudukinya
<03423>
, dan Ia telah menghalau
<05394>
banyak
<07227>
bangsa
<01471>
dari depanmu
<06440>
, yakni orang Het
<02850>
, orang Girgasi
<01622>
, orang Amori
<0567>
, orang Kanaan
<03669>
, orang Feris
<06522>
, orang Hewi
<02340>
dan orang Yebus
<02983>
, tujuh
<07651>
bangsa
<01471>
, yang lebih banyak
<07227>
dan lebih kuat
<06099>
dari
<04480>
padamu,
TL ITL ©

SABDAweb Ul 7:1

Maka apabila
<03588>
kamu sudah dibawa
<0935>
oleh Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
yang
<08033> <0834>
kamu
<0859>
tuju
<0935>
hendak mengambil
<03423>
dia akan milik pusaka
<03423>
dan apabila sudah dihalaukannya
<05394>
beberapa
<07227>
bangsa
<01471>
dari hadapanmu
<06440>
, yaitu segala orang Heti
<02850>
dan Girgazi
<01622>
dan Amori
<0567>
dan Kanani
<03669>
dan Ferizi
<06522>
dan Hewi
<02340>
dan Yebuzi
<02983>
, tujuh
<07651>
bangsa
<01471>
yang lebih banyak bilangannya
<07227>
dan lebih besar kuasanya
<06099>
dari pada
<04480>
kamu,
AYT ITL
Ketika
<03588>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
membawamu ke
<0413>
negeri
<0776>
yang
<0834>
akan kamu
<0859>
masuki
<0935>
dan miliki
<03423>
, Dia akan mengusir
<05394>
banyak
<07227>
bangsa
<01471>
dari hadapanmu
<06440>
, yaitu orang Het
<02850>
, orang Girgasi
<01622>
, orang Amori
<0567>
, orang Kanaan
<03669>
, orang Feris
<06522>
, orang Hewi
<02340>
, dan orang Yebus
<02983>
. Itulah tujuh
<07651>
bangsa
<01471>
yang lebih besar
<07227>
dan lebih kuat
<06099>
daripada
<04480>
kamu.

[<0935> <08033>]
AVB ITL
Apabila
<03588>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, membawa
<0935>
kamu ke
<0413>
negeri
<0776>
yang
<0834>
akan kaumasuki
<0935>
serta duduki
<03423>
, Dia akan mengusir
<05394>
banyak
<07227>
bangsa
<01471>
dari hadapanmu
<06440>
, iaitu orang Het
<02850>
, orang Girgasi
<01622>
, orang Amori
<0567>
, orang Kanaan
<03669>
, orang Feris
<06522>
, orang Hewi
<02340>
, dan orang Yebus
<02983>
iaitu tujuh
<07651>
jenis bangsa
<01471>
yang lebih besar
<07227>
dan lebih kuat
<06099>
daripada
<04480>
kamu.

[<0859> <08033>]
HEBREW
Kmm
<04480>
Mymwuew
<06099>
Mybr
<07227>
Mywg
<01471>
hebs
<07651>
yowbyhw
<02983>
ywxhw
<02340>
yzrphw
<06522>
ynenkhw
<03669>
yrmahw
<0567>
ysgrghw
<01622>
ytxh
<02850>
Kynpm
<06440>
Mybr
<07227>
Mywg
<01471>
lsnw
<05394>
htsrl
<03423>
hms
<08033>
ab
<0935>
hta
<0859>
rsa
<0834>
Urah
<0776>
la
<0413>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
Kayby
<0935>
yk (7:1)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 7:1

"Apabila TUHAN 1 , Allahmu, telah membawa engkau ke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak 3  bangsa dari depanmu, yakni orang Het 2 , orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, tujuh bangsa, yang lebih banyak 3  dan lebih kuat dari padamu,

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA