Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 33:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 33:29

Berbahagialah engkau, hai Israel; a  siapakah yang sama dengan engkau? b  Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, c  perisai pertolongan d  dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit e  mereka."

AYT (2018)

Berbahagialah kamu, hai Israel. Siapa yang akan sepertimu? Sebuah bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN sebagai perisai penolongmu dan pedang kejayaanmu. Sehingga, musuh-musuhmu takut terhadapmu kamu akan menginjak tempat-tempat mereka yang tinggi.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 33:29

Berbahagialah engkau, hai Israel! Siapakah setara dengan dikau? engkaulah satu bangsa yang ditebus oleh Tuhan, yang perisai pertolonganmu dan pedang ketinggianmu; maka sebab itu segala musuhmu akan menundukkan dirinya kepadamu dengan pura-pura dan engkau akan menjejakkan kakimu pada tempatnya yang tinggi-tinggi!

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 33:29

Berbahagialah engkau, hai Israel! Tak ada bangsa yang seperti engkau diselamatkan TUHAN. TUHAN seperti pedang dan perisai bagimu; untuk membela engkau dan memberi kemenangan kepadamu. Musuh-musuhmu akan datang mohon kasihan, dan engkau akan menginjak-injak mereka."

TSI (2014)

Betapa bahagianya kalian, hai Israel! Bangsa lain tidak diselamatkan oleh TUHAN seperti kalian! Bagaikan perisai, Dia melindungi kalian. Bagaikan pedang yang perkasa, Dia menghabisi musuh-musuh kalian. Mereka akan datang kepada kalian untuk memohon agar dibiarkan hidup. Kalian akan menaklukkan mereka sepenuhnya.”

MILT (2008)

Berbahagia engkau, hai Israel. Siapakah yang seperti engkau? Suatu umat yang diselamatkan oleh TUHAN YAHWEH 03068, perisai penolongmu, dan Dialah pedang kejayaanmu! Dan, yang memusuhimu akan ngeri terhadapmu, dan engkau akan menginjak-injak di tempat-tempat tinggi mereka."

Shellabear 2011 (2011)

Berbahagialah engkau, hai Israil! Siapakah seperti engkau? Engkau adalah bangsa yang diselamatkan ALLAH. Dialah perisai penolongmu dan pedang kejayaanmu. Musuh-musuhmu akan menjilat kepadamu dan engkau akan menjejaki tempat-tempat mereka yang tinggi."

AVB (2015)

Berbahagialah kamu, wahai Israel! Siapakah seperti kamu? Kamu ialah bangsa yang diselamatkan TUHAN. Dialah perisai penolongmu dan pedang kejayaanmu. Musuh-musuhmu akan mengekot merendahkan diri kepadamu dan kamu akan menginjak-injak tempat-tempat tinggi mereka.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 33:29

Berbahagialah
<0835>
engkau, hai Israel
<03478>
; siapakah
<04310>
yang sama dengan
<03644>
engkau? Suatu bangsa
<05971>
yang
<0834>
diselamatkan
<03467>
oleh TUHAN
<03068>
, perisai
<04043>
pertolongan
<05828>
dan pedang
<02719>
kejayaanmu
<01346>
. Sebab itu musuhmu
<0341>
akan tunduk menjilat
<03584>
kepadamu, dan engkau
<0859>
akan berjejak
<01869>
di
<05921>
bukit-bukit
<01116>
mereka."
TL ITL ©

SABDAweb Ul 33:29

Berbahagialah
<0835>
engkau, hai Israel
<03478>
! Siapakah
<04310>
setara dengan
<03644>
dikau? engkaulah satu bangsa
<05971>
yang ditebus
<03467>
oleh Tuhan
<03068>
, yang perisai
<04043>
pertolonganmu
<05828>
dan pedang
<02719>
ketinggianmu
<01346>
; maka sebab itu segala musuhmu
<0341>
akan menundukkan dirinya
<03584>
kepadamu dengan pura-pura dan engkau
<0859>
akan menjejakkan
<01869>
kakimu pada
<05921>
tempatnya yang tinggi-tinggi
<01116>
!
AYT ITL
Berbahagialah
<0835>
kamu, hai Israel
<03478>
. Siapa
<04310>
yang akan sepertimu
<03644>
? Sebuah bangsa
<05971>
yang diselamatkan
<03467>
oleh TUHAN
<03068>
sebagai perisai
<04043>
penolongmu
<05828>
dan pedang
<02719>
kejayaanmu
<01346>
. Sehingga, musuh-musuhmu
<0341>
takut
<03584>
terhadapmu kamu
<0859>
akan menginjak
<01869>
tempat-tempat
<01116> <0>
mereka yang tinggi
<0> <01116>
.”

[<0834> <00> <05921> <00>]
AVB ITL
Berbahagialah
<0835>
kamu, wahai Israel
<03478>
! Siapakah
<04310>
seperti
<03644>
kamu? Kamu ialah bangsa
<05971>
yang diselamatkan
<03467>
TUHAN
<03068>
. Dialah perisai
<04043>
penolongmu
<05828>
dan pedang
<02719>
kejayaanmu
<01346>
. Musuh-musuhmu
<0341>
akan mengekot merendahkan diri
<03584>
kepadamu
<05921>
dan kamu
<0859>
akan menginjak-injak
<01869>
tempat-tempat tinggi
<01116>
mereka.”

[<0834> <00> <00>]
HEBREW
o
Krdt
<01869>
wmytwmb
<01116>
le
<05921>
htaw
<0859>
Kl
<0>
Kybya
<0341>
wsxkyw
<03584>
Ktwag
<01346>
brx
<02719>
rsaw
<0834>
Krze
<05828>
Ngm
<04043>
hwhyb
<03068>
eswn
<03467>
Me
<05971>
Kwmk
<03644>
ym
<04310>
larvy
<03478>
Kyrsa (33:29)
<0835>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 33:29

Berbahagialah 1  engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan 2  oleh TUHAN, perisai 3  pertolongan dan pedang 4  kejayaanmu. Sebab 5  itu musuhmu akan tunduk menjilat 5  kepadamu, dan engkau akan berjejak 6  di bukit-bukit mereka."

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA