Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 22:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 22:19

mendenda dia seratus syikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis--karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi isterinya; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.

AYT (2018)

Mereka harus mendendanya sebanyak 100 keping perak untuk diberikan kepada ayah perempuan itu karena orang itu mencemarkan nama seorang perawan Israel. Dan, dia akan tetap menjadi istrinya. Laki-laki itu tidak dapat menceraikannya selama hidupnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 22:19

dan dikenakannya denda seratus keping perak, ia itu diberikan kepada bapa anak dara itu, sebab telah dibusukkannya nama seorang anak dara Israel di luar, maka kekal juga ia bininya, tiada boleh dibuangnya akan dia seumur hidupnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 22:19

Mereka juga harus mendenda dia seratus uang perak dan menyerahkan uang itu kepada mertuanya, karena ia telah merusak kehormatan seorang wanita Israel. Lagi pula wanita itu harus tetap menjadi istrinya, dan tak boleh diceraikan seumur hidupnya.

TSI (2014)

(22:18)

MILT (2008)

Dan mereka harus mendenda dia seratus keping perak, dan memberikannya kepada ayah gadis itu, karena dia telah membawa nama buruk terhadap perawan Israel. Ia harus menjadi istrinya; dia tidak boleh menyuruhnya pergi selama hidupnya.

Shellabear 2011 (2011)

serta mendendanya seratus syikal perak untuk diberikan kepada ayah si gadis, sebab ia telah membusukkan nama seorang perawan Israil. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya, dan ia tidak boleh mengusir perempuan itu seumur hidupnya.

AVB (2015)

serta mendendanya seratus syikal perak untuk diberikan kepada ayah si gadis, kerana dia telah mengaibkan nama seorang perawan Israel. Hendaklah perempuan itu terus menjadi isterinya, dan dia tidak boleh mengusir perempuan itu seumur hidupnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 22:19

mendenda
<06064>
dia seratus
<03967>
syikal perak
<03701>
dan memberikan
<05414>
perak itu kepada ayah
<01>
si gadis
<05291>
-- karena
<03588>
laki-laki itu telah membusukkan
<07451> <03318>
nama
<08034>
seorang perawan
<01330>
Israel
<03478>
. Perempuan itu haruslah tetap menjadi
<01961>
isterinya
<0802>
; selama
<03605>
hidupnya
<03117>
tidak
<03808>
boleh
<03201>
laki-laki itu menyuruh
<07971> <00>
dia pergi
<00> <07971>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 22:19

dan dikenakannya denda
<06064>
seratus
<03967>
keping perak
<03701>
, ia itu diberikan
<05414>
kepada bapa
<01>
anak dara
<05291>
itu, sebab
<03588>
telah dibusukkannya
<07451> <03318>
nama
<08034>
seorang anak dara
<01330>
Israel
<03478>
di luar, maka kekal juga ia bininya
<0802>
, tiada
<03808>
boleh
<03201>
dibuangnya
<07971>
akan dia seumur
<03605>
hidupnya
<03117>
.
AYT ITL
Mereka harus mendendanya
<06064>
sebanyak 40
<03967>
keping perak
<03701>
untuk diberikan
<05414>
kepada ayah
<01>
perempuan
<05291>
itu karena
<03588>
orang itu mencemarkan
<03318> <07451>
nama
<08034>
seorang perawan
<01330>
Israel
<03478>
. Dan, dia akan tetap menjadi
<01961>
istrinya
<0802>
. Laki-laki itu tidak
<03808>
dapat
<03201>
menceraikannya
<07971>
selama hidupnya
<03117>
.

[<0853> <05921> <00> <03605> <00>]
AVB ITL
serta mendendanya
<06064>
seratus
<03967>
syikal perak
<03701>
untuk diberikan
<05414>
kepada ayah
<01>
si gadis
<05291>
, kerana
<03588>
dia telah mengaibkan
<03318> <07451> <05921>
nama
<08034>
seorang perawan
<01330>
Israel
<03478>
. Hendaklah perempuan itu terus menjadi
<01961>
isterinya
<0802>
, dan dia tidak
<03808>
boleh
<03201>
mengusir
<07971>
perempuan itu seumur hidupnya
<03605> <03117>
.

[<0853> <00> <00>]
HEBREW
o
wymy
<03117>
lk
<03605>
hxlsl
<07971>
lkwy
<03201>
al
<03808>
hsal
<0802>
hyht
<01961>
wlw
<0>
larvy
<03478>
tlwtb
<01330>
le
<05921>
er
<07451>
Ms
<08034>
ayuwh
<03318>
yk
<03588>
hrenh
<05291>
ybal
<01>
wntnw
<05414>
Pok
<03701>
ham
<03967>
wta
<0853>
wsnew (22:19)
<06064>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 22:19

mendenda dia seratus syikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis--karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi isterinya; selama hidupnya tidak boleh 1  laki-laki itu menyuruh 1  dia pergi.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.81 detik
dipersembahkan oleh YLSA